Om oss!

Elias Lauen Singstad

Elias er 21år og kommer fra Norges sydligste by, Mandal. Han har studert på linjen Innovasjon og prosjektledelse og fullfører bachelorgraden i 2022. Elias er en igangsetter og tilrettelegger. Han er kunnskapstørst, helthetssøkende, utadvendt og empatisk menneskekjenner. I tillegg en dominerende, kompleksitetsentusiastisk, uredd, innovativ, alternativt tenkende, menings- og beslutningssterk, synlig, positiv, sunn, sterk og fornuftig mann med et stort ønske om å forme fremtiden gjennom å skape noe som kan forbedre livskvalitet for mange gjennom et tjenestetilbud.

Han fremstår som en selvsikker person, med store ambisiøse drømmer. Drømmen til Elias er å lede utviklingen av nye produkter eller tjenester og skape verdier for samfunnet – aller helst ut fra egen bedrift. Han er en teknologioptimist med ønske om å være med på endringene og oppfinnelsene som kan lede til en bedre verden. Han ønsker å ha en positiv påvirkning i verden vi lever i. Ellers er han en god venn og en serviceorientert, hyggelig kollega.

Han er en som lærer av sine feil, og har allerede forsøkt å skape eget selskap. Innovasjonsprosessen han gikk igjennom, mener han har endret han mye. Han har også drevet frivillig arbeid i utlandet, vert på utveksling ett semester og elsker å reise; dette har gitt Elias et internasjonalt nettverk fordi han er utadvendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Pilica

Adnan Pilica er 22år og bosatt i Fredrikstad. Han har interesser for musikk, trening organisasjonsutvikling og er en utadvendt og sosial kar. Han har erfaring fra salg- og service bransjen og varierende prosjekter fra studiet Innovasjon og Prosjektledelse. Adnan drømmer om å skape noe nytt, drive eget selskap og skape arbeidsplasser for menneskene i Fredrikstad. 

Adnan er fra Askim, men har bodd, jobbet, og studert i Fredrikstad de siste tre årene. Det grønne skiftet er noe han finner spennende! Dette gjenspeiler seg også i favorittemnene på studiet som er risikoanalyse, grønne forretningsmodeller og bærekraftig innovasjon. Denne interessen og utdannelsen gjør at han stiller med kompetanse innenfor omstillingsbehovet mange bedrifter nå har. Manger bedrifter ønsker å bli grønnere, Adnan vet hvordan bedriftene kan oppnå grønnere forretningsmodeller. 

Han har hatt praksis ett semester hos KatoPlast AS som driver med plastproduksjon. Det var her interessen for mer bærekraftige løsninger ble vekket. Adnan har også en interesse for hvordan man kan effektivisere og forbedre produksjonsprosesser for bedrifter. De som kjenner Adnan, vil si han er en kreativ og løsningsorientert person som håndterer stressende situasjoner bra. Adnan trives i omgivelser og prosjekter med høyt press, der han får utfordret seg selv. Adnan trenger kompleksitet i arbeidet for å trives.  

 

 

 

Vår tørst etter kunnskap, lysten på et mer solid empirisk fundament er en av de mange grunnene til at vi jobber godt sammen. Vi arbeider bra i team, og er flinke til å kommunisere med hverandre. Dette mener vi er et av suksesskriteriene for at et slikt prosjekt skal lykkes.

 

 

Om Prosjektet

Vi er nå godt i gang med vår bacheloroppgave og vil bruke denne plattformen for å spre budskapet og informasjon. Prosjektet vi har er et såkalt «ad hoc» prosjekt hvor vi skal opptre som grønne forretningsmodellutviklere. Ved bruk av ulike metoder og verktøy opparbeidet gjennom studiet «Innovasjon og Prosjektledese» ved Høgskolen i Østfold skal vi kartlegge alle forretningsmodellene innad i bedriften Re:Inventar AS. Dette er et samarbeid som har som formål å effektivisere og utvikle de ulike forretningsmodellene hos Re:inventar AS innenfor gjenbruk, konsulent, nysalg, spesialinnredning, teknologi, og service & montering.  

 

Dette vil gi oss et godt innblikk i hvordan man kan gjøre en forretningsmodell mer grønn og ha fokus på bærekraft, og hvordan grønne forretningsmodeller fungerer i praksis. Dette vil til slutt gi oss god kompetanse på hvordan vi kan hjelpe andre bedrifter og andre bransjer i å ta raske og smarte steg inn mot det grønne skiftet.