Møt teamet

Nå er det på tide at du blir enda bedre kjent med teamet. Per definisjon er vi ikke et team, da vi kun er to, men med våre egenskaper er vi sikre på at vi klarer å fungere som et fullverdig team.

 

Johanne Larsen er prosjektleder. Hun har et overordnet ansvar i prosjektforløpet, og sørger for at sprintene blir gjort, aktivitetene blir utført, og at dokumentene blir oppdatert. Kommunikasjonen med veileder og oppdragsgiver står hun også for, for deretter å informere teamet. Johanne står solid som et fjell og tar sjeldent et nei for et nei. Viljesterk, utholdende, jordnær og raus er noen egenskaper som beskriver henne som prosjektleder. Det er viktig for Johanne å se seg selv som en del av teamet, og ikke sjefen. Dermed er viljen til å lytte og forstå øverst på lista.

 

Henni Camilla Haglund er scrum-master. Hun sørger for at prosjektteamet knytter scrum-rammeverket opp til prosjektforløpet.  Noen av de viktigste scrum-hendelsene innebærer ukentlig og daglig planlegging, fjerne hindringer og sørger for at teamet reflekterer jevnlig over arbeidet. Dette gjøres for å sørge for kontinuerlig forbedring. Nytenkende, omsorgs- og tillitsfull og hardtarbeidende er noen av egenskapene til Henni. Hun har føttene godt plantet på jorda, og de velformulerte synspunktene hennes kommer alltid fra et godt gjennomtenkt sted, hvor hun tar alle sine perspektiver i betraktning.

 

Er du mer interessert i oss? Vår kontaktinformasjon finner du her.

Vårt prosjekt!

Hei du!

Du lurer kanskje på hva Thermobetong er? Og ikke minst hva vårt prosjekt omfatter? Her kommer en beskrivelse 🙂

Prosjektet Operasjon Testkammer er et bachelorprosjekt ved studieprogrammet Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad. Prosjektet strekker seg fra uke 2 til uke 22 i året 2022. Prosjekteier er høgskolen i Østfold, oppdragsgiver er Anna-Lena Kjøniksen og vår mentor er Bjørn Gitle Hauge. Prosjektet er finansiert av Kjeller Innovasjon og befinner seg på tomten til grunneier; Værste AS.

Oppdraget er å ferdigstille en påbegynt autonom forskningsstasjon med to testkammere (en med Thermobetong og en med vanlig betong) for deretter å legge til rette for videre forskning på Thermobetong og dets egenskaper.  Thermobetong har egenskapen til å lagre og frigjøre varme etter temperaturomgivelsene rundt. Prosjektet er delt inn i 5 faser med tilhørende sprinter, som skal etablere blant annet strømforsyning, målingsinstrumenter, værstasjon, internettilgang og dataoverføringssystem i testkammerene.

Forskningsstasjonen skal være operativ og ha startet å måle variansen mellom Thermobetong og referansebetong (vanlig betong) innen prosjektslutt. Resultatmålet med vårt bachelorprosjekt er å etablere disse to testkammerene, slik at forskningsteamet kan samle data og oppnå sine mål. Disse forskningsresultatene kan dermed gi et faktagrunnlag for kommersialisering av Thermobetong. Dette vil brukes som en appell opp mot interessenter for å frembringe midler til videre forskning og kommersialisering.

 

Følg oss gjerne på Facebook her, for samtidsoppdateringer av prosjektet:)