Vårt prosjekt!

Hei du!

Du lurer kanskje på hva Thermobetong er? Og ikke minst hva vårt prosjekt omfatter? Her kommer en beskrivelse 🙂

Prosjektet Operasjon Testkammer er et bachelorprosjekt ved studieprogrammet Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad. Prosjektet strekker seg fra uke 2 til uke 22 i året 2022. Prosjekteier er høgskolen i Østfold, oppdragsgiver er Anna-Lena Kjøniksen og vår mentor er Bjørn Gitle Hauge. Prosjektet er finansiert av Kjeller Innovasjon og befinner seg på tomten til grunneier; Værste AS.

Oppdraget er å ferdigstille en påbegynt autonom forskningsstasjon med to testkammere (en med Thermobetong og en med vanlig betong) for deretter å legge til rette for videre forskning på Thermobetong og dets egenskaper.  Thermobetong har egenskapen til å lagre og frigjøre varme etter temperaturomgivelsene rundt. Prosjektet er delt inn i 5 faser med tilhørende sprinter, som skal etablere blant annet strømforsyning, målingsinstrumenter, værstasjon, internettilgang og dataoverføringssystem i testkammerene.

Forskningsstasjonen skal være operativ og ha startet å måle variansen mellom Thermobetong og referansebetong (vanlig betong) innen prosjektslutt. Resultatmålet med vårt bachelorprosjekt er å etablere disse to testkammerene, slik at forskningsteamet kan samle data og oppnå sine mål. Disse forskningsresultatene kan dermed gi et faktagrunnlag for kommersialisering av Thermobetong. Dette vil brukes som en appell opp mot interessenter for å frembringe midler til videre forskning og kommersialisering.

 

Følg oss gjerne på Facebook her, for samtidsoppdateringer av prosjektet:)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *