Avsluttende refleksjon

En viktig del av et prosjektforløp er avslutningsfasen. Nå skal sluttrapporten leveres til oppdragsgiver, og teamet skal takke for samarbeidsperioden. For noen er denne fasen en lettelse, mens for andre kan det føles vemodig.

I denne fasen er det derfor viktig å reflektere, slik at en kan ta med seg refleksjonen til andre prosjekter. Prosjektteamet har i den forbindelse gjennomført en refleksjon, for å evaluere prosjektforløpet. Her får dere et innblikk.

Har prosjekt-gjennomføringen vært vellykket?

Gjennomføringen har vært vellykket, i form av at vi har oppnådd ønsket resultatmål. Likevel har det ikke gått smertefritt, vi har hatt store forsinkelser grunnet blant annet forsinkelser og reklamasjonsfeil på anlegget.

Gjennomføringen har konstant vært preget av at vi har en god plan innenfor et gitt tidsskjema, men det har vært mange uforutsette ting som har inntruffet. Dette gjør at vi gjennom hele prosjektet ha måttet omrokere på oppgavene, og virkelig har fått satt prosjektleder egenskapene våre på prøve.

Vi føler at vi alltid har hatt en plan i planen for å håndtere det uforutsette, så dermed har ikke det uforutsette hindret oss i noe stor grad. Vi har dermed blitt veldig gode på å være smidige!

Personlig synes vi at team-samarbeidet har vært kjempevellykket! Er det fordi vi kjenner hverandre, eller har tatt ansvar i rollene? Er det på grunn av det flate hierarkiet og tilliten vi har hatt til hverandre? Eller er det fordi målene var så godt forankret fra start?

Teamet har vært flinke til å ta opp utfordringer og konflikter underveis, og delt transparent sine tanker med hverandre. Vi tror at dette er en essensiell faktor for å unngå krangler og langvarige konflikter. Vi har samarbeidet veldig godt ved å først og fremst lyttet og skape rom for forståelse til hverandre.

 

Oppnådde vi ønsket resultater?

Oh yeah. Vi har strøm! Vi har oppnådd resultatmålet, men ikke helt etter fremdriftsplanen vi hadde sett for oss. Dette kommer av uforutsette hendelser i prosjektforløpet som blant annet tekniske feil og forsinkelser. Men, om vi kun ser på resultatmålet, så er det absolutt nådd!

Et resultat vi ikke tenkte særlig over fra start, som vi har nådd med alt vi har gjennomført, er nøyaktighet. Vi har malt to strøk på alt vi har malt, vi har kuttet strips like fine, vi har clipset alle kabler, loggen har alltid blitt skrevet nøyaktig, timeloggen har daglig blitt oppdatert, for å nevne noen. Det samme gjelder styringsverktøyet gantt-diagrammet og den digitale tavlen vår Miro. Vi har fulgt regimet, både teoretisk og sosialt med klassen. Vi har levert alle arbeidskrav til tiden, i tillegg til å ha gjennomført det operative. Alt i alt er vi meget fornøyde med egen innsats.

Er de resterende målene oppnådd?

Prosessmålene våre:

  • Økt operativ prosjekt kompetanse
  • Ny tverrfaglig kompetanse innenfor ukjente fagfelt
  • Mestre det ukjente
  • Verdiskaping for alle involverte
  • Nettverksbygging

Prosessmålene våre er   høy grad oppnådd, ved at vi nå har et dagligdags ordforråd om et nytt fagområde, vi tidligere ikke hadde noe kunnskap om. Vi har lært at det operative i høyest grad møter på uforventede hendelser. Ting vi tror tar lang tid tar kort tid, og omvendt.

I slike prosjekter, handler det om hvordan vi løser ting på fortest og mest hensiktsmessig måte. Vår største mestring er å få løst utfordringene sammen, noe vi har håndtert bra og er stolte over. Vi har alltid gjort det vi har fått beskjed om, ikke prøvd å ta snarveier, og har sørget for at vi skjønner hvorfor og hvordan vi gjør tingene vi gjør. Vi har aldri nikket og sagt ja, uten å forstå hva vi har sagt ja til. Dermed har vi også mestret det ukjente, ved å ta fatt i utfordringer, og løse dem. Med dette prosjektet i bagasjen, vil vi lettere hoppe på andre oppgaver hvor det ukjente «lyser fra alle kanter».

På grunn av kompetansebyggingen, har vi involvert mange rundt oss, både kjente og ukjente. Dermed har vi også fått flere interessenter i prosjektet, som for eksempel Christoffer fra forrige innlegg. Dette har dermed ført til nettverksbygging i en større grad enn først antatt. Før prosjektet, var det vanskelig å forutse å oppnå ønsket utvidet nettverk, da dette er et internt prosjekt i regi av HiØ. Vi la strategier for å finne interessenter underveis, noe som ble lagt på hyllen når prosjektet startet, da det var så mye annet å fokusere på. Likevel har vi skapt et stort nettverk, ved å involvere mennesker, og by på oss selv.

 

Effektmålene våre:

  • Med forbehold om variansresultat, vil effekten være kommersialisering av Thermobetong.
  • Ved ingen resultater av varians, er viktig funn oppstått.
  • Redusere CO2 utslipp i bygg industrien.

Med tanke på effektmålene, vil dette forhåpentligvis komme med tiden. Likevel kan vi si at vi har etablert alle forutsetninger som trengs, for å kunne oppnå effektmålene. Målingene av varians har allerede startet, så når og om effektmålene oppnås, ligger i hendene til forskerne.

Hva er vårt viktigste læringsutbytte? 

   • En prosjektleder sover alltid med et øye åpent.
   • Det er viktig å ha sunn nervøsitet.
   • Kvalitetssikring er essensielt.
   • Ikke stol på noen.
   • I et team med kun to, må man alltid sørge for at man forstår. Om en er syk, står man der alene; det er altså ingen andre å delegere ansvar til.
   • Ingenting går som planlagt.

I avslutningsfasen har teamet kjent på en følelse av lettelse, men også at det er vemodig at prosjektet nærmer seg slutten. Vi har levd tett på hverandre, fem dager i uken, i fem måneder. Vi har vært gjennom tøffe perioder og morsomme perioder. Teamet har delt utfordringer fra privatlivet, og har utviklet et tett og godt vennskap. Dette skal teamet ta med seg videre, men nå som to venninner og ikke makkere i tillegg.

Teamet unner hverandre det beste, og er svært takknemlig for samarbeidet. Vi ser det som unikt å ha utviklet et så godt vennskap, og samtidig har klart å jobbe så tett sammen, med noe så utfordrende som dette prosjektet.

Teamet synes at det er trist at dette er «slutten» på vår hverdag sammen. Samtidig er begge klare for videre utdanning, og synes det er en «lettelse» å være ferdig med prosjektet. Vi har begge en god følelse rundt prosjektet og hverandre, og dermed er det lettere å holde kontakten og ha et godt forhold til prosjektet videre.

Prosjektresultat

Det har vært en lang vei med mye forutsette- og uforutsette hendelser. Prosjektlederne har fått testet seg, både teoretisk og praktisk.

Det ligger gode resultater til grunn for å kunne påstå at et noe modifisert SCRUM-rammeverk også yter sitt beste i et operasjonelt prosjekt som dette. Å den beste måten å belyse dette på er å si; VI HA FÅTT STRØM!! Woohooooo!

Det er ikke til å legge skjul på at utfordringene har vært mange. Grunnet tekniske reklamasjons-feil på anlegget, resulterte dette i en helomvending. Nå måtte vi starte «på nytt», ved å skru ned store deler av anlegget, forså å installere nytt. Her kom en reddende engel inn i bildet, nemlig spesialist Christoffer Utvær Thoresen fra Fredrikstad Marine Elektronikk AS. Han har bistått med veiledning, og ikke minst montering og rådgivning. Hans engasjement er usedvanlig smittsomt, og vi håper å se en langvarig relasjon mellom høgskolen i Østfold og Thoresen.

Nå legger vi elektriker hatten, snekker hatten, matematiker hatten, maler hatten og monteringshatten på hylla. Så holder vi litt fast på prosjektutvikler hatten, prosjektleder hatten og SCRUM-mester hatten til rapporten er levert, og EXPO vell gjennomført.

Vi har nådd resultatmålet vårt – og vell så det! Nå bruser hjertene våres av stolthet, og med ydmykhet overleverer vi testkammerene og forskningsstasjonen til det respektive forskningsteamet. Dermed kan de få samlet inn nok datagrunnlag for videre kommersialisering av Thermobetong.

Nå er det tre uker til innlevering, og fire uker til EXPO. Vi skal ha presentasjon om hele vårt prosjekt, og ikke minst en stand. Kom gjerne innom høgskolen 9.-10. juni for å slå av en prat!

Følg andre bachelor-prosjekter!

Som dere sikkert har fått med dere, går vi Innovasjon og prosjektledelse. I vår klasse har våre medstudenter mange spennende bachelor-prosjekter. En av gruppene, River Reborn, har laget en fin oversikt over noen av prosjektene.

Er du interessert i å lese om disse, bør du klikke på linken her.