Hva har skjedd?

Hei alle!

Nå er det lenge siden dere har hørt noe fra oss, men selv om dere ikke hører fra oss hver dag, så jobber vi likevel hver dag. Det har skjedd mye siden sist, så her kommer en liten oppsummering.

Vi har sammen med prosjektleder Eskil, produsent Talina, regissør Anneli og publikumsutvikler Patrick avholdt auditions i Gamlebyen. Det var mange som hadde meldt seg på, og de var flinke. De aller fleste fikk siden beskjed om at de får være med i oppsetningen. Det var en spennende prosess å delta på, hvor vi endelig fikk arbeide med prosjektet i praksis.

I et slikt prosjekt trengs det å innhente midler og penger, og vi har derfor arbeidet tett med prosjektleder Eskil i å sende søknader til støtteordninger som Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og flere. Samtidig arbeider vi med å få sponsorer og selge annonseplasser i programmet. Vi har klart å få inn penger, men det er enda ikke nok, så dette arbeider vi kontinuerlig med og setter av ca. 1-2 dager i uken til.

Vi har ukentlige møter med prosjektteamet for at alle skal vite hva som foregår, planlegge videre arbeid og annet. Disse møtene er nytte for oss, da vi kan plukke opp mye nyttig for vår oppgave i disse møtene. Her ser vi på samarbeidet, rolleforelding kontra ansvarsområder, planlegging og kobler dette opp mot hva vi har vært om prosjektledelse. I hovedsak følger vi prosjektleder Eskil, da hans arbeid og rolle innebærer det meste vi har lært om og arbeidet med i studiet. Vi ser på hvordan han arbeider i denne bransjen med prosjektledelse opp mot hva teorien om generell prosjektledelse sier.

Vi holder kontinuerlig på med skriving av selve bacheloroppgaven i mellom alt annet arbeid, selv om det kanskje ikke har gått fort nok.

 

Startfasen

Vi har nå arbeidet noen uker med prosjektet, og kommet godt i gang. Vi startet arbeidet med et møte med oppdragsgiver, Eskil K. Glitre, Talina Hansen Skogseth og Maya Nielsen. Eskil er forestillingens prosjektleder, Talina er produsent, Maya har arbeidet i kulturbransjen i over 20 år, som bl.a. prosjektleder, og er en nyttig informasjonskilde for oss. Vi, Kristine og Agnes, er forestillingens prosjektteam.

Gjennom disse ukene har vi hatt regelmessige møter med oppdragsgivere, hvor vi har fått god innsikt i deres arbeid, hvordan arbeidet planlegges og deres samarbeid. Mellom disse møtene har vi arbeidet med ulike metoder, som forprosjektrapport, Gameplan, SWOT osv. Samtidig som vi har startet smått med skriving og innhenting av informasjon og litteratur. Vi har støtt på et problem angående litteratur; det finnes lite litteratur om kulturprosjektledelse, og da spesielt for teater. Vi har derfor kontaktet Oslo Met, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen Kristiania, som har studier med god tilknytning til nettopp dette, og fått informasjon og litteratur.

Videre har vi fått konkrete oppgaver fra oppdragsgiver som vi har arbeidet med. Disse innebærer søknader om finansiering, søknader om sponsorer for mat, annonseoppsett i program, møtereferater og innhenting av informasjon. Vi har også fått oppgaver som vi vil ta for oss lenger ut i prosjektets forløp, som inspisienter og koordinering av frivillige.

Vi ser frem til videre arbeid med prosjektet, og neste på planen nå er et budsjettmøte.