Bachelorprosjekt 2022

Vi er i gang med siste semester på bachelorstudiet Innovasjon og Prosjektledelse! Dette semesteret skal vi jobbe med Tjenestedesign i Fredrikstad Kommune, hvor prosjektet foregår i perioden Januar – Juni 2022.

Vi er tre studenter som har helt ulike formål og ambisjoner med dette bachelorprosjektet, noe som gjør det svært interresant og morsomt å arbeide sammen.  Alle har ønsker og tanker om hva prosjektet skal gi den enkelte, men vi har et felles mål! Vi skal gjøre en forandring og gi verdi til brukeren.

Vårt hovedoppdrag denne våren er å undersøke og utforske: hvordan inspirere og engasjere ledere til å bli mer omstillingsdyktig, slik at tjenestedesign fungerer i praksis. Vi skal med dette fysisk gjennomføre tjenestedesign forløpet for å gjøre et forskningsprosjekt, som resulterer i en prosjektrapport med våre resultater og analyser. I løpet av våren skal vi snakke med mange interresante og relevante personer, følge nåværende tjenestedesignere, utvikle en kreativ workshop for ledere, og gjøre mye spennende innsikt ved flere ulike metoder.

Vi skal bruke denne bloggen til å vise vår fremgang, dele milepæler, intervjuer, samt skrive våre tanker rundt prosjektet. Vi gleder oss til veien videre!

Har du noen spørsmål eller innspill, er det bare å ta kontakt med oss via våre sosiale medier.