En samhandling mellom menneske og system

Hvordan involvere, engasjere og utvikle løsninger som sluttbrukeren vil få stort utbytte av i praksis? Det er nettopp dette tjenestedesigner Tabea Galhs jobber med i Oslo Origo, som er Oslo kommunes egne digitaliseringsetat. Jobben Tabea gjør går ut på å skape arenaer for deling, innsikt og inspirasjon, hvor de jobber med tjenesteutvikling og brukerinvolvering både i Origo og ellers i kommunen.

Det er veldig mange faktorer som påvirker et prosjekt, det er derfor viktig å tenke på å skape flere løsninger med ulike innfallsvinkler og perspektiver for å lykkes.

Vi snakket mye rundt det å drive innovasjonsprosesser, og hvordan skape engasjement ovenfor brukerne når en løsning er på plass. Tabea fortalte om flere prosjekter som de har lykkes med å gjennomføre og utvikle, blant annet Oslo nøkkelen og Helseveiviseren. For Oslo Origo er det viktig å skape disse tjenestene slik at hverdagen til innbyggerne blir litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester!

Det var svært inspirerende å høre om konkrete eksempler hvor tjenestedesign har vært en aktuell og viktig del av utvikling mot et ferdig resultat. Vi har i dag også diskutert utfordringer som kan dukke opp i en prosess når systemer og mennesker skal arbeide tett sammen.

Tjenestedesign kan til tider føre til overfladiske anbefalinger som ingen klarer å ta tak i, da løsningen ofte skaper kompleksiteter i virksomheten og systemet.

Nøkkelen for å lykkes med tjenestedesign ligger i en interaksjon og en samhandling mellom menneske og systemet. Det er viktig at disse samarbeider for å kunne yte best mulig tjenester ovenfor brukeren. For i tjenestedesign er det brukeren som står i sentrum, og da er det viktig at deres stemme blir en sentral del av utviklingen – Noe Oslo Origo og tjenestedesigner Tabea er eksperter på å arbeide med.

Tusen takk for et inspirerende og informativt møte, vi tar med oss mye ny innsikt og lærdom som er veldig nyttig for vårt bachelorprosjekt.

-Stine B. Gabestad

 

Ledestjerne

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *