Ledestjerneverksted

Har du en utfordrende problemstilling i din bedrift, eller virksomhet?
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en løsning som vil fungere i praksis.

I dag gjennomførte vi vår egen utviklede Ledestjerneverksted, med ledere i seksjon Helse og Velferd i Fredrikstad Kommune. De har kommet til oss med en dagsaktuell problemstilling som de trenger å løse, og ønsket et metodeverk som fører til gode løsninger de kan implementere i seksjonen. Gjennom workshopen ledet vi de igjennom prosesser for å løsne opp i fastsatte mønstre, se problemstillingen fra ulike perspektiver, og fant løsninger med faste holdepunkter for videre utvikling. Vårt fokus var å gjøre at lederne følte seg motivert, engasjert og inspirert for å virkelig sette i gang tiltak som vil gjøre morgendagen tjenester til det bedre for brukeren.

Det er først når du har utviklet løsninger, du kan stille deg spørsmålet: Hva skjer dersom det ikke blir gjort noe? Her ligger nøkkelen og rot årsaken til at endringen er nødvendig og hensiktsmessig i det lange løp.

Tusen takk for en fantastisk dag, med en utrolig spennende workshop og koselig lunsj sammen. Vi setter utrolig stor pris på innsatsen, tilliten og tilbakemeldingene vi har fått fra dere. Vi har lært masse gjennom deres utvikling fra problem til løsning, og gleder oss til å se resultatene!

 

Ledestjerneverksted (test workshop)

Vi har gjennomført test av vår egen utviklede kreative workshop, Ledestjerneverksted!
Workshopen er utviklet for å løse en aktuell problemstilling som deltakerne kommer med fra sin arbeidshverdag. Ved hjelp av en rekke metoder og spørsmål går deltakerne gjennom en reise for å skape innsikt i positive og negative sider, utvikler muligheter og ender til slutt opp med en eller flere konkrete løsninger på problemstillingen. Her utfordrer vi virkelig deltakerne til å bruke deler av hjernen til å tenke utenfor boksen, samtidig som vi gir rom for diskusjoner og samtaler utenom det vanlige.

Vi var så heldige å få med oss viktige nøkkelpersoner i vår bacheloroppgave til gjennomførelsen av test workshopen. De som deltok var tjenesteutviklere og tjenestedesignere i Fredrikstad Kommune, faglærere og studenter på Innovasjon og Prosjektledelse, Høgskolen i Østfold. Ved å systematisk sette opp gruppene, arbeidet deltakerne tverrfaglig med problemstillingen: «Hvordan lykkes med tjenestedesign i offentlig sektor». Dette skapte mange interessante bevisstgjøringer og diskusjoner for alle parter, og vår opplevelse er at alle sitter igjennom med noe nytt inn mot sine arbeidsområder.

Det har vært viktig for oss at workshop skal være en arena for å drive innovasjon, kreativitet og samskaping, med den lille ekstra touchen. Vi ønsker å skape medvirkning, latter, læring og engasjement, noe vi virkelig følte vi fikk til denne uken. Det var utrolig spennende å se våre egne tanker og ideer komme til live, og vi gleder oss til å videre utvikle workshopen frem mot neste gjennomføring. Vårt neste ledestjerneverksted er med etatsledere i Helse og Velferd i slutten av denne måneden, hvor de kommer med egen problemstilling de arbeider flittig for å løse per dags dato.

Tusen takk til alle dere som deltok som har troa på oss og vårt bachelorprosjekt, vi setter enormt stor pris på dere og tiden dere setter av til oss !