Endringskultur i offentlig sektor

Hvordan iverksette og implementere robuste, bærekraftig og innovative løsninger i offentlig sektor, som fører til en endringskultur? Dette var dagens tema i møte med ordfører, Siri Martinsen. Gjennom vårt bachelorprosjekt har vi samarbeidet tett med ledere og tjenesteutviklere i kommunen for å få forståelse av utviklingsarbeidet de gjør. En gjenganger i flere av møtene er at offentlig sektor blir pålagt krav om å ha en innovasjonskultur, men at dette er ofte utfordrende i praksis. Vi ønsket å høre hva Siri tenkte rundt temaet, og vite hvordan hun arbeider for å utvikle tjenestene i Fredrikstad Kommune.

Noen mennesker må forberedes på at det kommer en endring, andre har mye kreativitet og ønsker forandringer allerede i dag!

Det er nemlig slik at for å skape denne endringskulturen er det viktig at hver enkelt ansatt har kjennskap til, og bidrar gjennom sin rolle til utviklingen av tjenestene. Mange tenker kanskje at det må komme en «PetterSmart» for å skape denne kulturen, men det er menneskene i organisasjonen, uavhengig av roller som bidrar til at tjenestene blir bedre hver dag. Det er de som vet hvordan organisasjonen og arbeidshverdagen fungerer, og det er de som sitter på den unike kompetansen da se ser situasjonene hver dag.

Tjenestedesign handler om å skape prosesser som fungerer i praksis, og målet er at det skal føre til endringer i organisasjonen! Dette bør ikke nødvendigvis handle om flere ansatte, mer penger og masse utgifter. Ønsket er at utviklingen skal bidra til bedre bruk av resurser, mer effektiv tidsbruk og mindre utgifter, som resulterer i en bedre arbeidshverdag for den ansatte og tjenester tilrettelagt for brukeren ikke systemet.

Tusen takk for tiden din Siri, vi setter utrolig stor pris på dine perspektiver og meninger rundt dette viktige temaet!

 

Hvem er bachelorprosjekt Ledestjerne?

Dere lurer kanskje på hvorfor vi valgte navnet Ledestjerne, og hvem som står bak bachelorprosjektet? Det skal vi fortelle deg!

Vi er tre studenter fra Høgskolen i Østfold, bachelorprogram Innovasjon og Prosjektledelse, som brenner for å skape arenaer hvor medarbeidere kan drive medvirkning for å oppnå resultater og hårete mål. Vi ønsket å utvikle vårt eget prosjekt som vi kunne være stolte av, og se tilbake på å tenke «shit, så gøy at vi fikk til det!». Det har vært viktig for oss hele veien at vi som studenter skulle utvikle oss selv som mennesker, men også som team. Samtidig har vi hatt et sterkt ønske om å være med på å utvikle mennesker i Fredrikstad Kommune, som er vår oppdragsgiver i prosjektet. Med dette som grunnlag kom vi frem til at navnet Ledestjerne var perfekt for vårt prosjekt. For vi ønsket nettopp at vi, og de ansatte skulle bli stjerner i egne universer. For oss handler dette om at stjernene er forbilder og leder seg selv, og teamet på riktig vei!

Men hvem er egentlig vi?

Vår kjære prosjektleder er Emilie Jenssen, en strukturert og detaljert person som alltid har god kontroll. Dette er en av mange grunner til at hun ble vår leder i prosjektet. Vi beskriver henne som vårt «anker» når det gjelder å holde flyt i prosessen, da hun er presis når det gjelder tidsfrister og oppmøte. Hun er dyktig til å pushe seg selv og team til suksess, og leder oss alltid igjennom prosessene på en god og systematisk måte. Gjennom studietiden har Emilie bygget seg opp en god del erfaringsbasert kunnskap gjennom utførelse av skarpe prosjekter, men hun vil alltid være en teoretiker. Emilie kan gjerne bruke mange timer på å lese teori og finne gode forskningsartikler. Med denne gode egenskapen og interessen ble hun også prosjektets fagansvarlig. Etter studietiden skal Emilie videre til Wales, og ta master i Bydesign.

Alle team og prosjekter trenger en kreativ hjerne. Vi har en som er mester på dette, nemlig Birna Margret Jakobsdottir. Birna har en grunder i magen, og hennes drøm er å drive for seg selv, samtidig som hun gir verdi til samfunnet rundt seg. Hun er svært konkurransedreven, og ønsker alltid at teamet skal utfordre seg selv og nå store mål. Med henne på teamet har vi virkelig løftet oss selv, og prosjektet har nådd nye høyder hver måned. Hennes rolle som ide-og konseptutvikler har vært viktig for å utvikle og gjennomføre våre tre workshoper. Hun har vært rå flink på å sette i gang tankeprosesser som har ført til god forankring i konkrete metoder. Birna møter enhver utfordring med et åpent sinn, og fokuserer på å se nye muligheter, samt koble sammen elementer for å skape et godt resultat.

Som Birna selv sier: «Jeg elsker å skape nye ideer og konsepter som kan tas i bruk og gjøre en forskjell»  

Etter studie ønsker Birna å komme ut i jobbmarkedet, hun er åpen for nye muligheter og leter etter en interessant arbeidsgiver hvor hun kan blomstre.

Å følge prosessen og planen gjennom prosjektet er en essensiell faktor for å oppnå suksess. Stine Bjørnstad Gabestad har derfor hatt en viktig rolle som prosessansvarlig, hvor hun har holdt alle trådene på plass til enhver tid. Hun er svært opptatt av struktur og organisering, derfor passet hun perfekt til denne oppgaven. Som prosessansvarlig jobber hun med å følge tjenestedesignforløpet tett, og tilrettelegger for at vi alltid holder oss innenfor gitte rammer. Markedsføring har også vært en stor interesse for Stine i alle år. Gjennom prosjektet har driften av nettside og sosiale medier vært en stor del av arbeidsoppgavene. Stine har virkelig gjort en god innsats for å lage et godt image, og konsept for at vi kan skille oss ut i mengden.

En av Stines viktigste mål er å alltid skape best mulig resultater i dag, for å være dagsaktuelle i morgendagens samfunn.

Videre ønsker Stine å arbeide med tjenestedesign, organisasjonsutvikling og prosjektledelse, og hun leter nå etter en aktuell arbeidsgiver. For henne er det viktig å å utvikle, skape engasjement, møte motstand og tilrettelegge for godt samarbeid i organisasjoner.