Menneske og endring

Vi mennesker er vanedyr, og våre naturlige tendenser til å gå i opptråkkede spor kan noen ganger gjøre oss blinde for et helt landskap av alternative ruter. Vi kan nesten se på det som et syndrom for å beskytte oss selv. Beskytte oss selv fra det ukjente. «Vi har alltid gjort det sånn, så da fortsetter vi med det.» sier vi ofte, men hva skal til for at du som menneske blir overbevist om at en alternativ løsning er bedre enn dagens utfordringer du møter i din arbeidshverdag?

Vi avsluttet denne uken med et innholdsrikt og givende møte med virksomhetsleder for tjenesteutvikling Maria Mørk, tjenestedesignere Maren Græsdal og Alexander Falleth, HR rådgiver Kine Gretland og innovasjonskoordinator Torild Nilsen. Det var svært spennende å høre hvordan disse menneskene har ulike bakgrunner, men samme innstilling til menneske og endring.

Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum, da gjelder det å spørre de riktige spørsmålene til rett tid.

Hvert enkelt individ har ulike meninger om hva som fungerer, og ikke fungerer, samt hva som kan gjøres annerledes i deres arbeidshverdag. Samtidig kan vi se en utfordring med å faktisk endre de opptråkkede sporene, da disse ofte har vært tråkket av flere mennesker mange år før vi begynt å gå der. Tid er også et viktig spørsmål når vi ønsker å sette brukeren i sentrum. For om du må gå langt unna stien du allerede kjenner, vil det ta lang tid å lære seg den nye løsningen – noe som ofte resulterer i at vi går tilbake til det kjente og trygge.

Gjennom møte kom det frem at det er svært viktig å bygge enkelt menneske til å takle endring. Tjenestedesign er en metodikk for å skape og gjennomføre endringsprosesser i praksis, men om menneske som arbeider i tjenesten ikke har alle resursene tilgjengelig til å takle denne endringen vil heller ikke en ny løsning bli implementert. Samtidig er det viktig å skape en forståelse for hvorfor endringen er viktig, og hva gevinsten vil bli.

Hvordan skal vi gjøre dette, tenker du kanskje nå? Vi må bygge en robust verktøykasse slik at du som bruker, leder og utvikler går på den nye stien uten å ta snarveier som fører tilbake til utgangspunktet.

Tusen takk for et lærerikt og tankevekkende møte. Dere er en fantastisk gjeng som vi virkelig ser opp til, og blir inspirert av. Vi gleder oss til å jobbe videre med problemstillingen vår, og dere gjennom prosjektet vårt.

 

-Stine B. Gabestad

 

Forberedelse til workshop for AVF studenter

Mellom alle møter og rapportskriving jobber vi med mange kreative metoder, og utvikling av workshoper vi skal gjennomføre. Disse kreative metodene er alt fra konkrete verktøy i tjenestedesign til egne innovative løsninger på ulike problemstillinger. På tirsdag skal vi holde en workshop for 2. års studenter på bachelorstudie Arbeids- og Velferdsfag. De skal gjennom en prosess med å bygge forståelse for medarbeiderdrevet innovasjon. Vår oppgave inn mot dette blir å formidle hva tjenestedesign er, og hvordan vi håndterer bachelorprosjektet vi nå står i. Vi ønsker å skape en kreativ prosess, hvor studentene får utfordret seg innenfor sin fremtidige arbeidshverdag med tjenestedesign som perspektiv og brukeren i sentrum.

Vi takker vår faglærer Gunnar Andersson for muligheten til dette, og gleder oss veldig mye til å gjennomføre en kreativ workshop med studentene!

 

En samhandling mellom menneske og system

Hvordan involvere, engasjere og utvikle løsninger som sluttbrukeren vil få stort utbytte av i praksis? Det er nettopp dette tjenestedesigner Tabea Galhs jobber med i Oslo Origo, som er Oslo kommunes egne digitaliseringsetat. Jobben Tabea gjør går ut på å skape arenaer for deling, innsikt og inspirasjon, hvor de jobber med tjenesteutvikling og brukerinvolvering både i Origo og ellers i kommunen.

Det er veldig mange faktorer som påvirker et prosjekt, det er derfor viktig å tenke på å skape flere løsninger med ulike innfallsvinkler og perspektiver for å lykkes.

Vi snakket mye rundt det å drive innovasjonsprosesser, og hvordan skape engasjement ovenfor brukerne når en løsning er på plass. Tabea fortalte om flere prosjekter som de har lykkes med å gjennomføre og utvikle, blant annet Oslo nøkkelen og Helseveiviseren. For Oslo Origo er det viktig å skape disse tjenestene slik at hverdagen til innbyggerne blir litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester!

Det var svært inspirerende å høre om konkrete eksempler hvor tjenestedesign har vært en aktuell og viktig del av utvikling mot et ferdig resultat. Vi har i dag også diskutert utfordringer som kan dukke opp i en prosess når systemer og mennesker skal arbeide tett sammen.

Tjenestedesign kan til tider føre til overfladiske anbefalinger som ingen klarer å ta tak i, da løsningen ofte skaper kompleksiteter i virksomheten og systemet.

Nøkkelen for å lykkes med tjenestedesign ligger i en interaksjon og en samhandling mellom menneske og systemet. Det er viktig at disse samarbeider for å kunne yte best mulig tjenester ovenfor brukeren. For i tjenestedesign er det brukeren som står i sentrum, og da er det viktig at deres stemme blir en sentral del av utviklingen – Noe Oslo Origo og tjenestedesigner Tabea er eksperter på å arbeide med.

Tusen takk for et inspirerende og informativt møte, vi tar med oss mye ny innsikt og lærdom som er veldig nyttig for vårt bachelorprosjekt.

-Stine B. Gabestad

 

Tjenestedesign i praksis

Det er alltid gøy å se tidligere Innovasjon og Prosjektledelse (IPL) studenter jobbe aktivt med emner fra bachelorstudiet i praksis. Tom Mauno jobber som tjenestedesigner i Fredrikstad Kommune, og fikk jobb rett etter endt studie på IPL. Han er nå en viktig rolle i utviklingen og design av tjenester i offentlig sektor. Det er så lett å kunne prate med tidligere student med samme bakgrunn som oss! Det gjør at vi kan senke skuldrende, snakke og diskutere åpent rundt mange interessante og relevante emner.

I dag har vi vært i et uformelt møte med Tom, og Alexander Falleth. Alexander har ulik bakgrunn innenfor design, og jobber nå også som tjenestedesigner i Fredrikstad Kommune. Det er veldig spennende å kunne se prosesser og situasjoner fra andre synsvinkler, noe Alexander er veldig godt på inn mot vårt prosjekt. Vi har i dag snakket mye om hvordan de gjennomfører en tjenestedesignprosess, utvikler løsninger fra en problemstilling, og hva som må ligge tilrette for å implementere løsningene i praksis. Vi får gjennom dette en unik innsikt på hvordan systemene faktisk fungerer og blir tatt i bruk i offentlig sektor.

Vi har også vært så heldige å få tildelt kontor på Rådhuset i Fredrikstad, noe som åpner opp muligheter til tettere samhandling og koblinger opp mot relevante interessenter. Dette betyr at vi nå har to kontorlokaler å bolter oss på. Lykkebergvillaen og Rådhuset!

Vi digger det ❤

Vi setter enormt stor pris på nettverket vi har rundt oss. En spesiell takk til tjenestedesignerne i Fredrikstad Kommune som tar oss imot med åpne armer, har troa på oss og tilrettelegger for utviklingen av vårt bachelorprosjekt – Tusen takk!

 

-Stine B. Gabestad

 

Møte med tjenestedesigner, Bente Moen

På fredag var vi så heldige at vi fikk møte Bente Moen som er ansatt som Tjenestedesigner i Nordre Aker bydel i Oslo kommune.

Gjennom dette interessante møtet fikk vi høre mye om Bente sine mange prosjekter, og hva hun har utrettet gjennom sine år som tjenestedesigner. En av hennes seneste prosjekter var å bistå i åpningen av vaksinesenteret i Nordre Aker bydel. Vi fikk høre om hennes opplevelse rundt dette, og hvilke metoder hun brukte gjennom dette spennende arbeidet.

Vi snakket også mye rundt hvordan man som tjenestedesigner må være opptatt av brukeren, og viktigheten av å se den helhetlige situasjonen ved å inkludere alle synspunkt i utviklingen av tjenester. Ifølge Bente er en av de viktigste faktorene til å lykkes med tjenestedesign at man må få ut potensialet, og bygge en kultur for eksperimentering slik at det blir en lavterskel for testing.

«Design er alltid en prosess!»

Som Bente sier, handler tjenestedesign om å sette mennesker i sentrum. Det handler om tjenester, hvordan de opplevelses og de faktiske behovene.

«For meg handler det om muligheten jeg får til å påvirke»

Vi var også nysgjerrige på hva som motiverer Bente til å arbeide med tjenestedesign. For Bente sitter design i ryggraden, og hun har et stort designhode, men et av de største motivasjonsfaktorene er at hun ønsker å bidra til at folk kan få det bedre.

«Jeg elsker jobben min!»

Gjennom møtet diskuterte vi også veien vår videre med både bachelorprosjektet og utarbeidelsen av workshopen. Her fikk vi mange gode tips om hva det er viktig å fokusere på og hvilke metoder som kan lønne seg for oss å bruke gjennom vårt prosjekt.

Vi takker Bente for tiden hennes, og for en utrolig hyggelig samtale i Lykkebergvillaen!
Vi sitter igjen med mange gode tanker om hvordan tjenestedesign kan lykkes i praksis.

-Emilie Jenssen

 

Pitch av workshop

Som en del av prosjektet vårt skal vi utvikle en kreativ workshop for å inspirere og motivere ledere til å jobbe med endringsledelse og tjenestedesign i praksis. Systemer og mennesker er hele tiden i endring, og nettopp derfor er det viktig å gå ut av de trygge rammene og skape nye perspektiver for å henge med på utviklingen til enhver tid.

I dag har vi med dette vært så heldige å pitche prosjektet vårt for ledergruppa i sektoren Helse og Velferd i Fredrikstad Kommune, hvor blant annet direktør Janka Ekrem Holstad var til stede. Vi ble møtt med et enormt engasjement og åpenhet rundt prosjektet vårt, og det var tydelig at dette var et tema som var interessant og aktuelt.

Workshopen skal være endel av tjenestedesign prosessen vi befinner oss i for å teste og gjennomføre metoder i praksis. Den skal også være med på å samle inn relevant data for å belyse gapet mellom dagens situasjon og fremtidig ønsket situasjon. Ved bruk av spennende metodeverk skal vi veilede lederne til få tilbake gnisten etter to år med pandemi, slik at de igjen kan motivere og engasjere sine ansatte til endringsprosesser. I forkant av workshopen er det mye research og planlegging som må til, vi skal derfor intervjue ulike ledere for å utvikle reelle problemstillinger opp mot deres arbeidshverdag.

Vi har i etter tid av møte fått bekreftet at flere ønsker å delta på workshopen vår,
det setter vi enormt stor pris på og vi gleder oss til veien videre med dere!

 

-Stine B. Gabestad

 

Møte med direktør, Svein B. Hoftun

Endel av vårt bachelorprosjekt er å skape innsikt fra flere ulike områder for å forankre bachelorprosjektet opp mot en reel problemstilling og et virksomhetsperspektiv. Vi var derfor så heldige å møte Svein Børge Hoftun i teamsmøte for å snakke om utviklingen av tjenestedesign i offentlig sektor. Hoftun er tidligere bydelsdirektør i Oslo Kommune, Nordre Aker Bydel, og har lang erfaringen innenfor innovasjon og tjenesteutvikling.

På møte fikk vi god innsikt i hvordan de som bydel jobber aktivt med å bruke tjenestedesign til det ytterste slik at innbyggeren, ansatte og ledere føler seg sett og hørt. Det er viktig for de å skape selvstendige, aktive og gode liv for sine innbyggere ved å jobbe med brukeren i sentrum. Det er mange elementer som skal klaffe for at tjenestedesign faktisk fungerer og blir brukt i praksis. Hoftun nevnte flere nøkkelprosjekter som har vært suksessfulle i Oslo Kommune, og vi er inspirert over å høre hvordan kommunen er lang fremme i utviklingen.

Vi var også nysgjerrige på å høre hans oppfatning rundt tjenestedesign som metodeverk for å løse ulike utfordringer, og om det alltid fungerer like bra som de har sett for seg. Hoftun kunne bekrefte at det ikke alltid er like lett å tilrettelegge og formidle innsikt for å faktisk implementere løsninger innenfor ulike områder. Samtidig kunne han fortelle at suksesshistoriene oppstår når utviklingen skjer gjennom innbyggeren og brukeren, noe vi tar med oss videre i prosjektet!

Avslutningsvis ville vi høre hva som motiverte og inspirerte Hoftun til å jobbe og bruke tjenestedesign.

«Gullet som ligger i å høre stemmene, og la det bli noe mer enn bare en innsikt!»

Et viktig sitat som gir mye mening når vi snakker om brukerperspektiv, og viktigheten for å utvikle oss mot morgendagens samfunn.

Vi vil takke for et informativt og lærerikt møte med Svein Børge Hofttun, vi tar med oss mye av lærdommen videre i prosjektet og fremtiden!

❤ – Stine B. Gabestad

 

Møte med Ordfører i Fredrikstad Kommune

Den 23.02.2022 var vi så heldige være på møte med ordfører, Siri Martinsen, i Fredrikstad kommune. På vegne av teamet var det Emilie som deltok på dette møtet. Her var samtaleemnet workshopen vi skal utvikle som en del av bachelorprosjektet vårt. Vi snakket i hovedsak om motivasjon og inspirasjon for enkeltmenneske, seg selv og ovenfor ledere og ansatte. Emilie intervjuet ordfører om hva som er hennes giv i arbeidshverdagen, hvilke verdier hun vektlegger og hvordan hun jobber for å implementere ideer og innspill i kommunen.

«For meg handler motivasjon om å gjøre en forskjell og få til ting. Se en endring»

Martinsen har mye erfaring fra kurs og andre workshoper. Vi fikk derfor også mange gode innspill på hva hun mener gir verdi og fenger henne, samt de ansatte i Fredrikstad Kommune. Vi var begge enige om viktigheten av å gå utenfor de trygge rammene, og se utenfor boksen vi vanligvis befinner oss i.

«Når folk går inn på et kurs, eller en arbeidsplass, er det ofte slik at man setter seg på samme plassen, samme sted og med samme gjengen. Og hvorfor gjør man det? Fordi det er trygt. Det er viktig å utfordre slik at man kjenner på følelser når ting endrer seg»

Tusen takk for et veldig veldig inspirerende og nyttig møte!!
Vi setter stor pris på at ordføreren tok seg tid til en samtale med oss.

❤ – Emilie Jenssen

 

Bachelorprosjekt 2022

Vi er i gang med siste semester på bachelorstudiet Innovasjon og Prosjektledelse! Dette semesteret skal vi jobbe med Tjenestedesign i Fredrikstad Kommune, hvor prosjektet foregår i perioden Januar – Juni 2022.

Vi er tre studenter som har helt ulike formål og ambisjoner med dette bachelorprosjektet, noe som gjør det svært interresant og morsomt å arbeide sammen.  Alle har ønsker og tanker om hva prosjektet skal gi den enkelte, men vi har et felles mål! Vi skal gjøre en forandring og gi verdi til brukeren.

Vårt hovedoppdrag denne våren er å undersøke og utforske: hvordan inspirere og engasjere ledere til å bli mer omstillingsdyktig, slik at tjenestedesign fungerer i praksis. Vi skal med dette fysisk gjennomføre tjenestedesign forløpet for å gjøre et forskningsprosjekt, som resulterer i en prosjektrapport med våre resultater og analyser. I løpet av våren skal vi snakke med mange interresante og relevante personer, følge nåværende tjenestedesignere, utvikle en kreativ workshop for ledere, og gjøre mye spennende innsikt ved flere ulike metoder.

Vi skal bruke denne bloggen til å vise vår fremgang, dele milepæler, intervjuer, samt skrive våre tanker rundt prosjektet. Vi gleder oss til veien videre!

Har du noen spørsmål eller innspill, er det bare å ta kontakt med oss via våre sosiale medier.