En samhandling mellom menneske og system

Hvordan involvere, engasjere og utvikle løsninger som sluttbrukeren vil få stort utbytte av i praksis? Det er nettopp dette tjenestedesigner Tabea Galhs jobber med i Oslo Origo, som er Oslo kommunes egne digitaliseringsetat. Jobben Tabea gjør går ut på å skape arenaer for deling, innsikt og inspirasjon, hvor de jobber med tjenesteutvikling og brukerinvolvering både i Origo og ellers i kommunen.

Det er veldig mange faktorer som påvirker et prosjekt, det er derfor viktig å tenke på å skape flere løsninger med ulike innfallsvinkler og perspektiver for å lykkes.

Vi snakket mye rundt det å drive innovasjonsprosesser, og hvordan skape engasjement ovenfor brukerne når en løsning er på plass. Tabea fortalte om flere prosjekter som de har lykkes med å gjennomføre og utvikle, blant annet Oslo nøkkelen og Helseveiviseren. For Oslo Origo er det viktig å skape disse tjenestene slik at hverdagen til innbyggerne blir litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester!

Det var svært inspirerende å høre om konkrete eksempler hvor tjenestedesign har vært en aktuell og viktig del av utvikling mot et ferdig resultat. Vi har i dag også diskutert utfordringer som kan dukke opp i en prosess når systemer og mennesker skal arbeide tett sammen.

Tjenestedesign kan til tider føre til overfladiske anbefalinger som ingen klarer å ta tak i, da løsningen ofte skaper kompleksiteter i virksomheten og systemet.

Nøkkelen for å lykkes med tjenestedesign ligger i en interaksjon og en samhandling mellom menneske og systemet. Det er viktig at disse samarbeider for å kunne yte best mulig tjenester ovenfor brukeren. For i tjenestedesign er det brukeren som står i sentrum, og da er det viktig at deres stemme blir en sentral del av utviklingen – Noe Oslo Origo og tjenestedesigner Tabea er eksperter på å arbeide med.

Tusen takk for et inspirerende og informativt møte, vi tar med oss mye ny innsikt og lærdom som er veldig nyttig for vårt bachelorprosjekt.

-Stine B. Gabestad

 

Tjenestedesign i praksis

Det er alltid gøy å se tidligere Innovasjon og Prosjektledelse (IPL) studenter jobbe aktivt med emner fra bachelorstudiet i praksis. Tom Mauno jobber som tjenestedesigner i Fredrikstad Kommune, og fikk jobb rett etter endt studie på IPL. Han er nå en viktig rolle i utviklingen og design av tjenester i offentlig sektor. Det er så lett å kunne prate med tidligere student med samme bakgrunn som oss! Det gjør at vi kan senke skuldrende, snakke og diskutere åpent rundt mange interessante og relevante emner.

I dag har vi vært i et uformelt møte med Tom, og Alexander Falleth. Alexander har ulik bakgrunn innenfor design, og jobber nå også som tjenestedesigner i Fredrikstad Kommune. Det er veldig spennende å kunne se prosesser og situasjoner fra andre synsvinkler, noe Alexander er veldig godt på inn mot vårt prosjekt. Vi har i dag snakket mye om hvordan de gjennomfører en tjenestedesignprosess, utvikler løsninger fra en problemstilling, og hva som må ligge tilrette for å implementere løsningene i praksis. Vi får gjennom dette en unik innsikt på hvordan systemene faktisk fungerer og blir tatt i bruk i offentlig sektor.

Vi har også vært så heldige å få tildelt kontor på Rådhuset i Fredrikstad, noe som åpner opp muligheter til tettere samhandling og koblinger opp mot relevante interessenter. Dette betyr at vi nå har to kontorlokaler å bolter oss på. Lykkebergvillaen og Rådhuset!

Vi digger det ❤

Vi setter enormt stor pris på nettverket vi har rundt oss. En spesiell takk til tjenestedesignerne i Fredrikstad Kommune som tar oss imot med åpne armer, har troa på oss og tilrettelegger for utviklingen av vårt bachelorprosjekt – Tusen takk!

 

-Stine B. Gabestad

 

Møte med tjenestedesigner, Bente Moen

På fredag var vi så heldige at vi fikk møte Bente Moen som er ansatt som Tjenestedesigner i Nordre Aker bydel i Oslo kommune.

Gjennom dette interessante møtet fikk vi høre mye om Bente sine mange prosjekter, og hva hun har utrettet gjennom sine år som tjenestedesigner. En av hennes seneste prosjekter var å bistå i åpningen av vaksinesenteret i Nordre Aker bydel. Vi fikk høre om hennes opplevelse rundt dette, og hvilke metoder hun brukte gjennom dette spennende arbeidet.

Vi snakket også mye rundt hvordan man som tjenestedesigner må være opptatt av brukeren, og viktigheten av å se den helhetlige situasjonen ved å inkludere alle synspunkt i utviklingen av tjenester. Ifølge Bente er en av de viktigste faktorene til å lykkes med tjenestedesign at man må få ut potensialet, og bygge en kultur for eksperimentering slik at det blir en lavterskel for testing.

«Design er alltid en prosess!»

Som Bente sier, handler tjenestedesign om å sette mennesker i sentrum. Det handler om tjenester, hvordan de opplevelses og de faktiske behovene.

«For meg handler det om muligheten jeg får til å påvirke»

Vi var også nysgjerrige på hva som motiverer Bente til å arbeide med tjenestedesign. For Bente sitter design i ryggraden, og hun har et stort designhode, men et av de største motivasjonsfaktorene er at hun ønsker å bidra til at folk kan få det bedre.

«Jeg elsker jobben min!»

Gjennom møtet diskuterte vi også veien vår videre med både bachelorprosjektet og utarbeidelsen av workshopen. Her fikk vi mange gode tips om hva det er viktig å fokusere på og hvilke metoder som kan lønne seg for oss å bruke gjennom vårt prosjekt.

Vi takker Bente for tiden hennes, og for en utrolig hyggelig samtale i Lykkebergvillaen!
Vi sitter igjen med mange gode tanker om hvordan tjenestedesign kan lykkes i praksis.

-Emilie Jenssen