Da er vi i gang

Vi er nå i full gang med skrivingen og har fått på plass det meste. Bacheloren begynner å ta form og vi er fornøyde med resultatene vi har fått gjennom bruk av flere ulike metoder. Vi gleder oss til å vise frem Bachelor oppgaven vår.

 

Workshop hos Kiæråsen avlastning

Vi hadde en workshop hos Kiæråsen avlastningssenter med fokus på A3 modellen. Her kom vi frem til mange gode løsninger sammen med to 100% ansatte og nestleder.

 

Planlegging 11.04.22

Vi er godt i gang med Bachelor prosjektet vårt og planlegger ukene frem i tid. Neste uke skal vi sette i gang en workshop på Kiæråsen avlastning ved bruk av en A3 modell.

Til nå har vi jobbet med ulike teorier, metoder og innhentet data. Dette er noe vi har brukt god tid til, på grunn av dette skal være vårt fundament gjennom hele prosjektet.

 

Heltidshjulet

Heltidshjulet er et hjul med ulike omfang som er delt inn i 3 hovedkategorier som er arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet. Heltidshjulet blir benyttet i Fredrikstad kommune og har som oppgave og vise sammenhengen mellom parametere som påvirker arbeidshverdagen. Hovedfokuset for dette hjelpemiddelet er å skape flere fulltidsstillinger og utarbeide en heltidskultur.

 

 

Lykkeberg Villaen

Vi er så heldige som har fått disposisjon på Villaen som ligger på Lykkeberg. Her sitter vi å diskuterer metoder, har møter, og snakker med vår veileder Beate Midttun. Det er et stort lokale hvor vi har bedt inn fagpersoner for å diskutere heltidskulturen og hva vi kan gjøre for å øke stillingsprosenten i helse og omsorg sektoren i Fredrikstad kommune.

Her jobber vi med en A3 modell, som vi har valgt å henge opp for å få en oversikt.

A3 og 8-Stegsmodellen er et nyttig verktøy for problemløsning. Med dette verktøyet går man mer inn i dybden for å finne problemet. A3 modellen heter A3 nettopp fordi metoden gjennomføres på et a3 ark. Metoden baserer seg på lean prinsipper, og er en metode som er mye brukt på grunn av sin simplisitet 

 

Teams-møte med FAFO

15.3.2022 hadde vi møte med gutta fra Fafo, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Her diskuterte vi rundt heltidskultur i helse og omsorg sektoren. Vi drøftet flere ulike synspunkter på dette med heltid og deltid. Målet var å få en felles forståelse over hva som kan skape avvik og hvorfor heltidskulturen har noe å si på dette.

 

Vi vil takke mye for dette møtet som virkelig satte oss på riktig spor. Planen videre er å ha en tett kommunikasjon med både Ketil og Leif.

 

 

Jørgen Gustavsen

Jørgen Gustavsen hartatt påseg ansvaret som prosjektleder i dette bachelorprosjektet. Dette er en rolle han mestrer og føler seg komfortabel i. Jørgen tar med seg erfaringen han har anskaffet seg via flere prosjekter gjennom studieprogrammet og jobben sin på avlastningssenter, og bruker denne erfaringen til å styrke bachelorgruppen. I jobben til Jørgen er det essensielt at man kan snakke og jobbe godt med andre mennesker, dette er ferdigheter han aktivt bidrar med i gruppen da han ofte tar en lederrolle i møter og intervjuer.

 

Stian Lund

Stian Lund er 22år gammel og er nestleder for prosjektet. Han har gode egenskaper som pliktoppfyllende, engasjert og tar godt initiativ som fører prosjektteamet videre i sin daglige drift. Han er født og oppvokst i Halden og jobber over grensen i Sverige i helgene. Stian er meget opptatt av egen helse og trener daglig for å opprettholde en god fysikk.

 

 

Fredrik Stiansen

Fredrik Stiansen er vår 22 år gamle medieansvarlige. Han har hovedansvar for å holde bloggen vår oppdatert slik at de som er interessert for fulgt med. Fredrik er en kreativ og lystig sjel som elsker å jobbe med spennende og utfordrende ideer. Han er lokalt forankret gjennom en trygg og god oppvekst på Rolvsøy i Fredrikstad. Som resten av gruppen er han han veldig interessert i trening. Fredrik har lang fartstid som ansatt i Norges Håndball Forbund og jobber med spillerutvikling i Rolvsøy Håndball.

 

Simen Løining

Simen Løining er den eldste i gruppen med sine 25 år. Han er vår loggfører og setter ofte i gang møtene våre. Simen kommer fra Lisleby, og er en mann som gjør at alle føler seg sett og hørt. Simen har et stort nettverk og har en lang erfaring med arbeid rundt mennesker. Simen er interessert i trening og liker å trene på fritiden. Simen er en veldig sosial person som kommer lett overens med mennesker.