Den største milepælen av de alle – Den fullverdige rapporten

En stor milepæle ble gjennomført torsdag 09.juni. 

Som prosjektgruppe kan vi endelig videreformidle at resultatmålet er nådd og en fullverdig rapport er levert og fremført med sensur.

Basert på prosjektet og prosjektets interessenter har vi hatt en unik mulighet til å undersøke og diskutere lukket legemiddelsløyfe, velfersteknologi og pasientsikkerhet.

Resultatet av rapportens hovedfunn er at lukket legemiddelsløyfe som prosess er avhengig av midlertidige løsninger for å møte sin hensikt om å sikre at riktig pasient mottar riktig legemiddel, i riktig dose, riktig frekvens, i riktig form og til rett tid. Videre har prosjektgruppen diskutert hvordan lukket legemiddelsløyfe har blitt avhengig av midlertidige løsninger for å møte sin hensikt. Organisasjonen kan endre og forhindre lignende utfall ved å bygge på systematisk forbedringsarbeid som i tillegg vil bidra til å skape en lærende organisasjon.

Takk for de gode veiledningene til våre førsteamanuensiser ved Innovasjon og prosjektledelse: GunnarMatthewFrode og Bjørn. Ikke minst en stor takk til prosessdirektør ved Sykehuset Østfold Kalnes: Liv Marit Sundstøl og Endringsleder ved Flowit AS Thorleif Sire for et flott partnerskap og samarbeid i prosjektet.

📖 Her kan du lese prosjektets endelige rapport.

 

Den endelige presentasjonen

Da begynner vi å bli klare for presentasjon!
Til presentasjonene har vi hentet inn en god samarbeidspartner for å visualisere lukket legemiddel prosessen👱🏼‍♂️
Vi gleder oss til å se deg på presentasjonen kl 11:00 og på stand i 1. etasje ved Høgskolen i Østfold Ingen alternativ tekstbeskrivelse tilgjengelig for dette bildet

 

3# Samtale med Lean Sensei

Hvordan arbeider man for å oppnå en lærende organisasjon? Og hva betyr Lean? 🤔

Gjennom serien (Stå på skuldrene til kjemper) #ståpåskuldrenetilkjemper, drar Elise Eriksdatter Mojord & Josefine Blixencrone deg gjennom en uformell samtale med sterke nøkkelpersoner i prosjektet: «Null feil – Lukket legemiddelsløyfe».

Under den andre episoden blir du introdusert til inspirasjonen bak prosjektet, Lean Sensei og forfatter Bjarne Berg Wig.

Temaet i dagens episode:

Mentale modeller, LEAN og lærende organisasjoner.

 

 

Avslutning rett runt hjørnet

Nå er det 13 dager igjen til prosjektrapporten skal leveres😵
Prosjektgruppen arbeider iherdig med å skrive, redigere og designe rapporten slik at flest mulig vil ha glede av å lese rapporten.

Etter rapporten er levert skal prosjektgruppen i gang med å lage presentasjon til EXPO. Prosjektgruppen ønsker å være mest mulig kreative og visuelle slik at det blir lærerikt og morsomt å se på👩‍🎨

Det er 20 dager til prosjektet skal presenteres og alle som ønsker å se på er hjertelig velkommen! Her lenken til eventet: https://lnkd.in/e4chdEeN

Vi gleder oss til å presentere for dere🤩

Josefine Blixencrone Elise Eriksdatter Mojord Høgskolen i Østfold (HiØ) Innovasjon og prosjektledelseIngen alternativ tekstbeskrivelse tilgjengelig for dette bildet

 

 

Fra idé til et prosjekt som kan bidra til verdiskapning i helsesektoren

Tilbake i 2020 satt to studenter fra Innovasjon og prosjektledelse med et sterkt ønske om å arbeide med forbedringsarbeid som kunne skape samfunnsverdi.

I dag sitter vi igjen med et fantastisk team som besitter sterk fagkompetanse. Disse menneskene har løftet prosjektets kvalitet gjennom gode samtaler og veiledning i prosessen🌟🤝

Les mer om hva vi (Elise Eriksdatter Mojord og Josefine Blixencrone) selv tenker rundt prosjektet!

Tusen takk til journalist Henrik Høgmo Johansen fra Fredrikstad blad, for en god artikkel som fremmer viktigheten av forbedringsarbeid ved sykehus👏

En spesiell takk til:
Prosessdirektør: Liv Marit Sundstøl
Fagdirektør: @Helge Stene Johansen
Sykepleierne ved kreftavdelingen ved Sykehuset i Østfold, Kalnes
Avdelingsleder: andreas stensvold
Leder for sykehusapotekene: Thomas Bäckstrøm
Veileder: Gunnar Andersson
Oppdragsgiver: Flowit

Trykk på bildet for å komme frem til artikkelen.

 

 

Hvordan kan et problem bli til en mulighet?

Mandag 02.mai holdt vi en spennende workshop med nøkkelpersoner innen Lukket legemiddelsløyfe (LLS).

Her arbeidet direktører, mellomledere og sykepleiere sammen for å diskutere hvorfor et gitt problem har oppstått, og hvordan de kan forebygge det ved å dykke dypere inn i hva som kan være rotårsaken📝

Ved å kunne skape gode interaksjoner mellom aktørene, ville dette kunne bidra til kompetanseheving i utviklingen av en felles forståelse for «nå-situasjonen».

En kreativ prosess ble tatt godt imot fra aktørenes side. Her skulle de dykke dypere inn symptomer ved å arbeide med verktøyet 5xhvorfor. Her spurte deltagerne hverandre «hvorfor har dette problemet oppstått?» fem ganger, til de kunne se hva som faktisk kunne forårsake problemet.

Resultatet endte med et rom fullt av engasjerte mennesker som ønsket å bidra til forbedringer mot en tryggere arbeidshverdag og behandling til sine pasienter✨🤝

 

#2 Samtale med prosjekteier

Hvordan arbeider sykehusene med forbedringsarbeid?🏥

Gjennom serien (Stå på skuldrene til kjemper) #ståpåskuldrenetilkjemper, drar Elise Eriksdatter Mojord & Josefine Blixencrone deg gjennom en uformell samtale med sterke nøkkelpersoner i prosjektet: «Null feil – Lukket legemiddelsløyfe».

Under den andre episoden blir du introdusert til prosjektgruppens prosjekteier Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør ved Sykehuset i Østfold, Kalnes.

Temaet i dagens episode:

Forbedringsarbeid i spesialhelsetjenesten.

#nullfeil #lukketlegemiddelsløyfe #endringsledelse #kvalitetsledelse

 

«Lukket legemiddelsløyfe som prosess i praksis har få til ingen analysert tidligere»

Et rom var fylt med lærevillige og nysgjerrige mennesker på Blender Collective sin «2 kaffen» ☕️

Presentasjonen tok for seg prosjektets rammer, metode og funn som allerede har dukket opp.

Per dags dato er lukket legemiddelsløyfe godt dokumentert i et teoretiske perspektivet, men det finnes ikke noen offentlige dokumenter over hvilke aktiviteter som faktisk skjer i praksis.

Gjennom litteraturstudiet, observasjon og analysering av avviksdata, har vi dermed kunnet analysere en prosess som det er få til ingen som har analysert tidligere i praksis!

Vi ønsker å takke Stian Melhus for forespørselen til å presentere vårt prosjekt på blender.

Samt takk til gode medstudenter, FlowitThorleif K. Sire og Erlend Øverby som møtte opp og ga gode tilbakemeldinger i ettertid.

Studiet: Innovasjon og prosjektledelse
Prosjektgruppe: Elise Eriksdatter Mojord & Josefine Blixencrone

 

 

Prosesskartlegging som metode

Er aktivitetene verdiskapende? Hvor god flyt er det i prosessen?
Hvilke målinger gjøres underveis for å sikre kvalitet? 🤔🌟📈

Ved å kunne forstå den praktiske delen gjennom observasjon av en typisk vakt for sykepleierne med lukket legemiddelsløyfe, valgte vi en metode som kunne synliggjøre aktivitetene.

For å forbedre en prosess må vi forstå den💡
Prosesskartlegging hjelper oss derfor med å forstå den komplekse prosessen og kunne forenkle den ved å visualisere stegene.

En slik metode kan synliggjøre viktig informasjon som kartlegger hvor de verdiskapende aktivitetene skjer i prosessen, om det er noe som hindrer flyt og hva som faktisk sikrer kvalitet under lukket legemiddelsløyfe.

 

Hvor trykker skoen? Observasjon ved kreftavdelingen

«Å gå i noen andres sko» 👞🥾👟 betydde for oss å forstå hvordan en sykepleier ved kreftavdelingen har det gjennom en arbeidsdag med lukket legemiddelsløyfe.

En av metodikkene som har blitt valgt under prosjektprosessen er observasjon. Etter en gjennomgang av et litteraturstudiet ønsket Elise Eriksdatter Mojord og Josefine Blixencrone å sammenligne teori mot praktisk arbeid.

Vår viktigste oppgave var å se «hvor skoen trykker» 💢👞
Dette betyr å kunne kartlegge hvor de verdiskapende aktivitetene faller av og hvorfor arbeidedsprosessen blir tyngre å gjennomføre.

Takk til kreftavdelingen og de ansatte for å ha tatt oss godt imot.