Høgskolen har vedtatt ny designmal.

2-2015-Designmal HIOF

Vi i markeds- og kommunikasjonsenheten har  siden tidlig i 2014 jobbet med oppdraget vi fikk om å modernisere høgskolens designmal (den gjeldende versjonen av vår visuelle profil var fra 2005). Dette har vi gjort gjennom bruk av referansegruppe, møter med ulike enheter, og innspill via markedsføringsutvalget og studiestedsadministrasjonene. Designmalen var nødt til å ta steget inn i den digitale tidsalderen ved å omfatte også elektroniske kommunikasjonsflater, og følge dagens standarder til universell utforming.

Les resten av innlegget →

 

Opprydding av avdelingssider – rett informasjon på rett sted

Onsdag 18. mars inviterte vi alle avdelingers webansvarlige til en liten rydde- og tankedugnad på styrerommet i Halden. Temaet var å rydde opp i alle forvirringer knyttet til hva som skal publiseres på henholdsvis den nye siden (www.hiof.no), og hva som skal publiseres på den gamle siden (www2.hiof.no). Vi trengte å samle oss for å bli helt enige om hvordan vi skal gjøre ting videre. Etter et godt møte, var vi enige om å ha lik struktur og lik fordeling av hva som skal være på de respektive sidene. Siden avdelingene har litt ulik struktur, vil det også selvsagt være litt forskjellig innhold på sidene. Men hovedstrukturen skal være lik. Alle skal kjenne igjen måten å navigere på, uavhengig av hvilken avdelingsside man er inne på.

Les resten av innlegget →

 

Nettsider og indeksering i Google

I dag fikk jeg hyggelig besøk på kontoret av Antonella fra HiØ VIDERE, og vi kikket litt sammen på søkeresultater i søkemotoren Google. Antonella ønsket å øke synligheten for HiØ VIDEREs videreutdanninger for lærere. Vi søkte på «Kompetanse for kvalitet» og så at høgskolens nye sider om tilbudet vårt for lærere kom øverst. På side 2. Det er ikke godt nok! Så her kan vi jobbe ut mot vår Adwords-partner for å bedre søkeresultatene når det søkes etter Kompetanse for kvalitet nasjonalt sett. Les resten av innlegget →

 

Markedsføring og ny designprofil

Vi skriver 2. mars, og lokalt opptak er nettopp over. Vi i markeds- og kommunikasjonsenheten har jobbet systematisk med synliggjøring og profilering av studier i samarbeid med både faglige og administrative kontaktpersoner frem til nå, og vi har enda 1,5 måneder med spennende markedsførings- og formidlingsarbeid igjen før søknadsfrist i samordna opptak. Les resten av innlegget →