Retningslinjer for bruk av sosiale medier

blogg.hiof.no_bredFør jul ble høgskolens retningslinjer for bruk av sosiale medier gjennomgått på henholdsvis administrativt ledermøte og faglig ledermøte. Nye kommunikasjonsformer gir HiØ flere muligheter. I sosiale medier kan vi kombinere ulike virkemidler og vise andre sider av høgskolen enn i mer tradisjonelle medier. Det signaliserer også at vi behersker moderne kommunikasjonsformer og ønsker å være tilgjengelig og lytte til brukerne. For å gjøre ansatte trygge på sosiale medier, og for å sikre at alle fremstår som konsekvent og enhetlig i sosiale medier, har det blitt vedtatt egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. Retningslinjene gir også et innblikk i hvilke sosiale medier HiØ er aktive på, og vårt fokus i disse mediene. Det er viktig at du som ansatt tar del i disse retningslinjene, og blir trygg på en ny digital hverdag.

Det kommer mange spørsmål om bl.a. blogging. Dette er også ivaretatt i dette dokumentet. I løpet av 2016 vil det komme enda klarere retningslinjer, rammer og struktur for blogg. Dette ble vedtatt i aktivitetsplanen for 2016 i siste høgskolestyremøte før jul. Det vil også komme egne kurs i blogging for undervisnings- og forskningspersonalet.