Studieprogramnavn i studiekatalog på nett

Utlisning_studiekatalog_original

Utlistning av studiekatalog – opprinnelig versjon

Endring av navn på studieprogrammene våre har vært et tilbakevendende sak på møter i markedsføringsutvalget i de siste årene. I hovedtrekk skyldes saken at studiekatalogen på nett lister ut våre studier alfabetisk. I bunn og grunn uproblematisk, men våre studieprogramnavn gjør at alle høgskolens bachelor- og masterstudium blir listet opp etter hverandre, siden alle disse navnene begynner med henholdsvis «Bachelorstudium i….» og «Masterstudium i…» . I en prinsippbeskrivelse fra 2007, ble det fastsatt at gradsbenevnelsen skulle stå først i navnet, deretter fagområdet. Som vi ser på illustrasjonen under slår dette litt uheldig ut. Les resten av innlegget →