Årsmagasin for 2014

Ansatte ved Høgskolen i Østfold får nå «Årsmagasin for 2014» i sine posthyller.

aarsmagasinet2014

• Årsmagasinet inneholder fakta om Høgskolen i Østfold.
• Likeså flere artikler om hva som skjedde ved HiØ i 2014.

Magasinet er produsert av markeds- og kommunikasjonsenheten til HiØ på oppdrag fra høgskoledirektøren.

Opplaget er 2.000 eksemplarer. Rundt 200 eks. er distribuert til ulike andre off. etater, media, samarbeidspartnere.

Kontakt markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ om du har behov for flere eksemplarer ved besøk etc.

 

Bård Halvorsen