Akademiet for Scenekunst sine avdelingssider

Akademiet for Scenekunst har det siste halve året jobbet med både nettstruktur og innholdsendringer på sine avdelingssider. Akademiet har benyttet seg av Griff kommunikasjon til bistand for å utarbeide en ny innholdsstruktur.

Akademiet ønsker at sin hovedkanal for kommunikasjon mot omverden skal gå på engelsk. De har derfor bygget ned den norske strukturen til et minimumsnivå som kun viser høgskolens aktuelle artikler som omhandler akademiet, kontaktinformasjon og en lenke til de engelske sidene.

På de nye engelske sidene har de lagt til rette for at besøkende kan følge med på hva som skjer hos de via en events side. Eventssiden henter inn alt av aktivitet som foregår på Akademiets Facebook side. Det gjør at de selv enkelt kan informere publikum om hva de driver med, annonsere forestillinger og annen aktivitet.

For at brukerne våre skal kjenne seg igjen når de navigerer seg rundt på nettsidene våre er det noen regler definert i malen vår som legger føringer for hvilke friheter man kan ta seg på undersider.

Akademi for scenekunst markedsføringsbilde

Akademi for scenekunst sitt toppbilde

For Akademiet er det viktig å sette sitt eget kunstneriske preg på hvordan nettsidene fremstår. Det har vi forsøkt å ivareta ved at forsiden inkluderer et av Akademiets egne bilder istedenfor markedsførings-boksene de andre avdelingene har. I tillegg vil alle undersider hente inn bilder fra coverbilde-banken for Akademiet i likhet med alle andre avdelinger.

 

Bård Halvorsen