Årsmagasin 2015 for HiØ

Ansatte ved Høgskolen i Østfold får nå «Årsmagasin for 2015» i sine posthyller.

• Årsmagasinet inneholder fakta om Høgskolen i Østfold.
• Likeså flere artikler om hva som skjedde ved HiØ i 2015.

Magasinet er produsert av markeds- og kommunikasjonsenheten til HiØ på oppdrag fra høgskoledirektøren.

Opplaget er 2.000 eksemplarer. Rundt 200 eks. er distribuert til ulike andre off. etater, media, samarbeidspartnere.

Kontakt markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ om du har behov for flere eksemplarer ved besøk etc.

Digital utgave av Årsmagasin 2015 finnes tilgjengelig, også som PDF-fil via HiØs nettside Sentrale dokumenter.

aarsmagasin2015

 

Bård Halvorsen