Bildestørrelse på hiof.no

Bildestørrelse på bilder som skal publiseres på hiof.no bør helst være 2048px bredde og 1365px høyde med 72ppi oppløsning. Forholdet mellom bredde og høyde blir da 3:2. Bildet skal lagres for web i JPG format.

Har du ikke bilder som er i så stor oppløsning kan du bruke det du har. Det viktigste her er at bildene bruker forholdet 3:2 mellom bredde og høyde.

Beskjæring av bilder kan gjøres slik i Photoshop:

 

Designjusteringer på hiof.no

Høgskolens nettside for eksterne målgrupper har mer eller mindre hatt samme layout siden den ble lansert i juli 2014. Den eneste justeringen vi har gjort var å skifte prioritet til seksjonene for «Forskning og utvikling» og «Nyheter». I en oppdatering som kommer nå på tirsdag har Markeds- og kommunikasjonsenheten utarbeidet justeringer på avstandene i luft/tomrom mellom elementer på nettsiden. Les mer for før/etter skjermskudd og forklaring på justeringer.

Les resten av innlegget →

 

Årsmagasin 2015 for HiØ

Ansatte ved Høgskolen i Østfold får nå «Årsmagasin for 2015» i sine posthyller.

• Årsmagasinet inneholder fakta om Høgskolen i Østfold.
• Likeså flere artikler om hva som skjedde ved HiØ i 2015.

Magasinet er produsert av markeds- og kommunikasjonsenheten til HiØ på oppdrag fra høgskoledirektøren.

Opplaget er 2.000 eksemplarer. Rundt 200 eks. er distribuert til ulike andre off. etater, media, samarbeidspartnere.

Kontakt markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ om du har behov for flere eksemplarer ved besøk etc.

Digital utgave av Årsmagasin 2015 finnes tilgjengelig, også som PDF-fil via HiØs nettside Sentrale dokumenter.

aarsmagasin2015

 

Webansvarlig møte – universell utforming

I løpet av andre halvår i år har vi i markeds- og kommunikasjonsenheten fått satt i gang jevnlige møter for de som er webansvarlig for enheter og avdelinger her på høgskolen. Målet med disse møtene er at de som produserer innhold lærer seg riktig bruk av verktøyene som finnes i publiseringsløsningen. Det vil resultere i at innhold som publiseres er av høy kvalitet og at det er tilgjengelig for alle (en bonus er at våre nettsider blir mer i tråd med Difi sine universiell utforming og kvalitetskrav).

Les resten av innlegget →