Studieprogramnavn i studiekatalog på nett

Utlisning_studiekatalog_original

Utlistning av studiekatalog – opprinnelig versjon

Endring av navn på studieprogrammene våre har vært et tilbakevendende sak på møter i markedsføringsutvalget i de siste årene. I hovedtrekk skyldes saken at studiekatalogen på nett lister ut våre studier alfabetisk. I bunn og grunn uproblematisk, men våre studieprogramnavn gjør at alle høgskolens bachelor- og masterstudium blir listet opp etter hverandre, siden alle disse navnene begynner med henholdsvis «Bachelorstudium i….» og «Masterstudium i…» . I en prinsippbeskrivelse fra 2007, ble det fastsatt at gradsbenevnelsen skulle stå først i navnet, deretter fagområdet. Som vi ser på illustrasjonen under slår dette litt uheldig ut. Les resten av innlegget →

 

Styrker sikkerheten på Neted

Innloggingsadvarsel på Neted

Får du denne når du logger på Neted? Koble deg til via VPN, så er problemet løst.

Som mange har fått med seg er vi nå i forprosjektet med «Ny HiØ-web». En av aktivitetene der var å analysere dagens løsning frem til vi har byttet til nytt CMS. Etter den gjennomgangen, la prosjektgruppa inn et forslag om å sette opp sperre på innloggingen til administrasjonsgrensesnittet til Neted utenfor HiØ. Dette støttet styringsgruppa opp under. I praksis vil det si at du kan jobbe med Neted som vanlig når du sitter i høgskolens lokaler. Er du derimot hjemme, må du koble deg til VPN. I praksis vil brukerne ikke merke noen endring etter denne styrkingen av sikkerhet. VPN er jo «vanlig rutine» for mange brukere allerede. Dette gjelder selvsagt både på www og www2.

 

Viktigheten av å ha bruksrett på bilder

Skjermdump av sak fra aftenposten.no om brudd på opphavsrett av et bilde

Skjermdump: aftenposten.no

Vi har tidligere pratet og skrevet om viktigheten av å ha bruksrett på de bildene vi bruker på høgskolens nettsider. Aftenposten viser oss i en artikkel den 25.5.2016  at dette er uhyre viktig å ta hensyn til. Les artikkelen «Skulle ønske medlemmene en god 17. mai – fikk regning på 5000 kroner«. HiØ har også tidligere mottatt et tilsvarende krav. Vi ønsker ikke det igjen.

Les våre retningslinjer for bruk av sosiale medier om tips i forhold til billedbruk. Gå også til høgskolens nye designmal, og les kapittel 4.2. Her finner du veldig nyttig informasjon om høgskolens billedbruk. Trenger du bilder og er usikker på hvor du kan få tak i bildene? Se vår nettside for bildedatabase på ansattsidene.

 

Nyhetsartikler i Neted

Det er mange som skriver nyhetsartikler i nyhetsmodulen i Neted. Artiklene som kommer fra denne modulen vises på flere steder på vårt nettsted, og enkelte kategorier genererer en RSS strøm som vi planlegger benyttet  i Facebook Instant Articles på HiØ sin facebookside. Vi har erfart at mange gjør litt forskjellig med bildestørrelser, lengden på ingress og overskrifter og ikke minst kreditering av bilder. Denne artikkelen belyser akkurat dette, og eksemplene vi viser her skal derfor sette standarden som alle skal benytte seg av fremover.

Les resten av innlegget →

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

blogg.hiof.no_bredFør jul ble høgskolens retningslinjer for bruk av sosiale medier gjennomgått på henholdsvis administrativt ledermøte og faglig ledermøte. Nye kommunikasjonsformer gir HiØ flere muligheter. I sosiale medier kan vi kombinere ulike virkemidler og vise andre sider av høgskolen enn i mer tradisjonelle medier. Det signaliserer også at vi behersker moderne kommunikasjonsformer og ønsker å være tilgjengelig og lytte til brukerne. For å gjøre ansatte trygge på sosiale medier, og for å sikre at alle fremstår som konsekvent og enhetlig i sosiale medier, har det blitt vedtatt egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. Retningslinjene gir også et innblikk i hvilke sosiale medier HiØ er aktive på, og vårt fokus i disse mediene. Det er viktig at du som ansatt tar del i disse retningslinjene, og blir trygg på en ny digital hverdag.

Det kommer mange spørsmål om bl.a. blogging. Dette er også ivaretatt i dette dokumentet. I løpet av 2016 vil det komme enda klarere retningslinjer, rammer og struktur for blogg. Dette ble vedtatt i aktivitetsplanen for 2016 i siste høgskolestyremøte før jul. Det vil også komme egne kurs i blogging for undervisnings- og forskningspersonalet.

 

Opprydding av avdelingssider – rett informasjon på rett sted

Onsdag 18. mars inviterte vi alle avdelingers webansvarlige til en liten rydde- og tankedugnad på styrerommet i Halden. Temaet var å rydde opp i alle forvirringer knyttet til hva som skal publiseres på henholdsvis den nye siden (www.hiof.no), og hva som skal publiseres på den gamle siden (www2.hiof.no). Vi trengte å samle oss for å bli helt enige om hvordan vi skal gjøre ting videre. Etter et godt møte, var vi enige om å ha lik struktur og lik fordeling av hva som skal være på de respektive sidene. Siden avdelingene har litt ulik struktur, vil det også selvsagt være litt forskjellig innhold på sidene. Men hovedstrukturen skal være lik. Alle skal kjenne igjen måten å navigere på, uavhengig av hvilken avdelingsside man er inne på.

Les resten av innlegget →