Brukerstøtte for IT-tjenester (tidligere ansatthjelp/studenthjelp)

It-drift som håndterer den tekniske brukerstøtten opp mot både ansatte og studenter har i lengre tid arbeidet med restrukturering og forenkling av sitt innhold. Foran høstsemesteret har jeg bistått de i å lage helt nye portaler for både studenter og ansatte.

Webgruppen til IT-drift har jobbet med å strukturere innhold utfra antall henvendelser de mottar på begge studiesteder, via epost på itvakt@hiof.no og telefon (Fredrikstad: 69 69 88 50, Halden: 69 60 80 50).

Det jeg har bidratt med er layout og grensesnitt rundt dette innholdet. På forsiden er nå alle hovedtemaer strukturert i et rutenett:

Brukerstøtte for it-tjenester - Hovedside

Figur 1 – Brukerstøtte for it-tjenester – Hovedside

Rutenettet vil gå over i en vertikal liste hvis brukeren besøker siden med en enhet som har liten skjerm:

Brukerstøtte for it-tjenester - hovedside på mobil

Figur 2 – Brukerstøtte for it-tjenester – hovedside på mobil

Når man klikker på hvert tema lastes tilhørende side opp med en breadcrumb navigasjon på toppen/bunnen av innholdet(markert i rødt):

Brukerstøtte IT-tjenester -  underside navigasjon

Figur 3 – Brukerstøtte IT-tjenester – underside navigasjon

Hver av undersidene har også et kontakt felt (markert blått på figur 3) der brukeren kan kontakte IT-vakten hvis man trenger brukerstøtte etter at man har lest innholdet på siden.

Besøk den nye brukerstøtte portalen for ansatte eller studenter.

 

 

Bård Halvorsen