Høgskolen har vedtatt ny designmal.

2-2015-Designmal HIOF

Vi i markeds- og kommunikasjonsenheten har  siden tidlig i 2014 jobbet med oppdraget vi fikk om å modernisere høgskolens designmal (den gjeldende versjonen av vår visuelle profil var fra 2005). Dette har vi gjort gjennom bruk av referansegruppe, møter med ulike enheter, og innspill via markedsføringsutvalget og studiestedsadministrasjonene. Designmalen var nødt til å ta steget inn i den digitale tidsalderen ved å omfatte også elektroniske kommunikasjonsflater, og følge dagens standarder til universell utforming.

Les resten av innlegget →