Årsmagasin 2015 for HiØ

Ansatte ved Høgskolen i Østfold får nå «Årsmagasin for 2015» i sine posthyller.

• Årsmagasinet inneholder fakta om Høgskolen i Østfold.
• Likeså flere artikler om hva som skjedde ved HiØ i 2015.

Magasinet er produsert av markeds- og kommunikasjonsenheten til HiØ på oppdrag fra høgskoledirektøren.

Opplaget er 2.000 eksemplarer. Rundt 200 eks. er distribuert til ulike andre off. etater, media, samarbeidspartnere.

Kontakt markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ om du har behov for flere eksemplarer ved besøk etc.

Digital utgave av Årsmagasin 2015 finnes tilgjengelig, også som PDF-fil via HiØs nettside Sentrale dokumenter.

aarsmagasin2015

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

blogg.hiof.no_bredFør jul ble høgskolens retningslinjer for bruk av sosiale medier gjennomgått på henholdsvis administrativt ledermøte og faglig ledermøte. Nye kommunikasjonsformer gir HiØ flere muligheter. I sosiale medier kan vi kombinere ulike virkemidler og vise andre sider av høgskolen enn i mer tradisjonelle medier. Det signaliserer også at vi behersker moderne kommunikasjonsformer og ønsker å være tilgjengelig og lytte til brukerne. For å gjøre ansatte trygge på sosiale medier, og for å sikre at alle fremstår som konsekvent og enhetlig i sosiale medier, har det blitt vedtatt egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. Retningslinjene gir også et innblikk i hvilke sosiale medier HiØ er aktive på, og vårt fokus i disse mediene. Det er viktig at du som ansatt tar del i disse retningslinjene, og blir trygg på en ny digital hverdag.

Det kommer mange spørsmål om bl.a. blogging. Dette er også ivaretatt i dette dokumentet. I løpet av 2016 vil det komme enda klarere retningslinjer, rammer og struktur for blogg. Dette ble vedtatt i aktivitetsplanen for 2016 i siste høgskolestyremøte før jul. Det vil også komme egne kurs i blogging for undervisnings- og forskningspersonalet.

 

Årsmagasin for 2014

Ansatte ved Høgskolen i Østfold får nå «Årsmagasin for 2014» i sine posthyller.

aarsmagasinet2014

• Årsmagasinet inneholder fakta om Høgskolen i Østfold.
• Likeså flere artikler om hva som skjedde ved HiØ i 2014.

Magasinet er produsert av markeds- og kommunikasjonsenheten til HiØ på oppdrag fra høgskoledirektøren.

Opplaget er 2.000 eksemplarer. Rundt 200 eks. er distribuert til ulike andre off. etater, media, samarbeidspartnere.

Kontakt markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ om du har behov for flere eksemplarer ved besøk etc.