Studieprogramnavn i studiekatalog på nett

Utlisning_studiekatalog_original

Utlistning av studiekatalog – opprinnelig versjon

Endring av navn på studieprogrammene våre har vært et tilbakevendende sak på møter i markedsføringsutvalget i de siste årene. I hovedtrekk skyldes saken at studiekatalogen på nett lister ut våre studier alfabetisk. I bunn og grunn uproblematisk, men våre studieprogramnavn gjør at alle høgskolens bachelor- og masterstudium blir listet opp etter hverandre, siden alle disse navnene begynner med henholdsvis «Bachelorstudium i….» og «Masterstudium i…» . I en prinsippbeskrivelse fra 2007, ble det fastsatt at gradsbenevnelsen skulle stå først i navnet, deretter fagområdet. Som vi ser på illustrasjonen under slår dette litt uheldig ut. Les resten av innlegget →

 

Julehilsen fra marked- og kommunikasjon

Det nærmer seg jul, og for et år det har vært! I løpet av 2015 har høgskolen fått på plass en ny designmal med ny designprofil for høgskolen. Vi er godt igang med implementering av 2-2015-Designmal HIOFmalene, og vil gjerne oppfordre alle til å hente ned den nye powerpointmalen og bruke denne fremover. Det kan også være både nyttig og spennende å lese designmalen for å få et innblikk i den nye profilen, og hvilke maler vi har tilgjengelig. Om ikke så altfor lenge vil de nye designmal-nettsidene være på plass, der ansatte og studenter kan hente den til enhver tid siste oppdaterte malen for powerpoint., oppgaveforsider, eksamensforsider, brevmaler, maler for kompendium osv. Dette kommuniseres i en egen post. Les videre om markedsføring og profilering inn i 2016!

Les resten av innlegget →