Kvalitet på nett høring 2015

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et kriteriesett for kvalitet på nett for både tjenester og nettsted som de har hatt ute på høring.

Jeg har i denne artikkelen samlet sammen mine kommentarer og endringsønsker til kriteresettet som er sendt inn via Difis nettside. Alle mine synspunkter er relatert til det som er relevant for vårt nettsted hiof.no. It-drift hos oss er ansvarlige for it-tjenester og om de oppfyller Difi sine kvalitetskrav. Nytt av året er at kvaliteten på det man skriver også skal vurderes.

Les resten av innlegget →

 

Opprydding av avdelingssider – rett informasjon på rett sted

Onsdag 18. mars inviterte vi alle avdelingers webansvarlige til en liten rydde- og tankedugnad på styrerommet i Halden. Temaet var å rydde opp i alle forvirringer knyttet til hva som skal publiseres på henholdsvis den nye siden (www.hiof.no), og hva som skal publiseres på den gamle siden (www2.hiof.no). Vi trengte å samle oss for å bli helt enige om hvordan vi skal gjøre ting videre. Etter et godt møte, var vi enige om å ha lik struktur og lik fordeling av hva som skal være på de respektive sidene. Siden avdelingene har litt ulik struktur, vil det også selvsagt være litt forskjellig innhold på sidene. Men hovedstrukturen skal være lik. Alle skal kjenne igjen måten å navigere på, uavhengig av hvilken avdelingsside man er inne på.

Les resten av innlegget →