Designjusteringer på hiof.no

Høgskolens nettside for eksterne målgrupper har mer eller mindre hatt samme layout siden den ble lansert i juli 2014. Den eneste justeringen vi har gjort var å skifte prioritet til seksjonene for «Forskning og utvikling» og «Nyheter». I en oppdatering som kommer nå på tirsdag har Markeds- og kommunikasjonsenheten utarbeidet justeringer på avstandene i luft/tomrom mellom elementer på nettsiden. Les mer for før/etter skjermskudd og forklaring på justeringer.

Forsiden

Designendringer på markedsføringsfelt

Før/etter illustrasjon: endringer på plassen til markedsføring

Tidligere har feltet for markedsføring av studier/kurs/arrangementer/osv. øverst på høgskolens forside støttet bilde i forskjellige formater og en tilhørende tekst. Det vi har sett i praktisk bruk av dette feltet over tid er at det kun har blitt brukt til overskrift, illustrasjonsbilde og en «gå til knapp».  I disse justeringene har vi derfor strammet opp feltet i seg selv og ledig plass rundt feltet slik at det tar mye mindre vertikal plass.

Vertikal luft mellom innholdselementer

Før/etter illustrasjon: Vertikal luft mellom innholdselementer

På grunn av justeringene på plassen til markedsføring var det naturlig å se på både vertikal og horisontale justeringer på resten av innholdselementene på forsiden. Det resulterte gjennomgående vertikal justering mellom elementer som mer en halverte plassen mellom innholdselementer.

For at tekst også skal se bra ut på nyere skjermer med høy oppløsning har nettstedets overskrifttype 1 og overskriftstype 2 blitt tynnere. Det gjør også at teksten passer mye mer naturlig inn mellom innholdselementer.

Den nye forsiden kan som vanlig testes på den interne testsiden vår.

Designforbedringer av hiof.no

Før/etter illustrasjon: Designjusteringer på hiof.no

Innholdsside

Innholdssidene har blitt justert tilsvarende forsiden når det gjelder tykkelse på overskrifter, luft mellom innhold og høyde på toppbilder.

Før/etter illustrasjon av en innholdsside

Før/etter illustrasjon av en innholdsside

 

Bård Halvorsen