Forhåndsvisning av nyheter og RSS

Produksjon av nyhetsartikler som kommer på høgskolens forside, studentside, ansattside, bibliotekside, m.fler skjer via nettpubliseringsløsningen NetEd. I denne bloggposten skriver jeg litt om hvordan de som publiserer dette innholdet kan forhåndsvise artikkelen før den går ut i nevnte kanaler og i Høgskolens RSS strøm.

Forhåndsvisning av nyheter

  1. Logg på NetEd. Lag en ny artikkel, skriv tittel, sett inn nyhetsbilde med 2048px bredde, skriv ingress, skriv innholdet.
  2. Velg kategori «Forhåndsvis artikkel». Trykk publiser.
  3. Gå inn igjen i artikkelen og klikk på forhåndsvis knappen nederst. Velg standard mal. Du kan nå redigere innhold i NetEd og deretter trykke på forhåndsvis for en forhåndsvisning av innholdet før det når brukerne våre.
  4. Når artikkelen er klar til publisering for eksternt/studenter/ansatte/biblioteket/etc. velger man kategorien for dette og samtidig velger bort «Forhåndsvis artikkel» kategorien.
  5. Din artikkel er nå ute på din destinasjon. Artikkelen vil i tillegg nå være i RSS strøm for de som følger den eller RSS strøm for Facebook sin Instant articles.

Hva er RSS?

RSS er kort fortalt en teknologisk standard som videreformidler utdrag av innhold fra en strøm med innhold. Les mer på wikipedia.

Ansatte som ønsker å få RSS inn i Outlook kan følge IT-Drift sin guide for hvordan man setter det opp.

 

Bård Halvorsen