Høgskolen har vedtatt ny designmal.

2-2015-Designmal HIOF

Vi i markeds- og kommunikasjonsenheten har  siden tidlig i 2014 jobbet med oppdraget vi fikk om å modernisere høgskolens designmal (den gjeldende versjonen av vår visuelle profil var fra 2005). Dette har vi gjort gjennom bruk av referansegruppe, møter med ulike enheter, og innspill via markedsføringsutvalget og studiestedsadministrasjonene. Designmalen var nødt til å ta steget inn i den digitale tidsalderen ved å omfatte også elektroniske kommunikasjonsflater, og følge dagens standarder til universell utforming.

Etter en spennende og innsiktsfull høringsrunde kan vi nå bekrefte at den nye designmalen er vedtatt! Høringsinnspillene vi mottok fra avdelingene og enhetene ble samlet i et dokument og sendt til designbyrået, og byrået jobber nå med å ivareta alle innspillene og tilbakemeldingene inn i arbeidet med utarbeidelsen av filer, og i selve retningslinjene i Designmalen.

I uke 16 regner vi med at dokumentet «Designmal for Høgskolen i Østfold» er ferdigstilt, og at vi har mottatt alle filene som hører med.

Hva er nytt?

I samarbeid med designbyrået har vi fått utarbeidet et helt nytt visuelt uttrykk som skal komplementere høgskolens logo. Uttrykket er basert på en heksagonform. Rutenettet i sin enkleste form danner små klosser, eller oppadgående piler. Dette kan symbolisere byggeklosser, kunnskapsløft, fremdrift og nytenking. Heksagonformene kan også fargelegges, og overlappe og inkluderes i hverandre. De danner da et mangfold av fargenyanser, som kan symbolisere mangfold, inkludering, ulikheter og samspill.

Det visuelle uttrykket er fordelt på tre formalitetsnivåer:

Nivå 1 Nivå 1 er det mest formelle nivået – til bruk på konvolutter, vitnemål, karakterutsskrifter osv.

 

Nivå 2 Nivå 2 er de formelle hovedkommunikasjonsflatene med studenter, ansatte og ulike eksterne brukergrupper, og omfatter presentasjonsmal, forsidemaler, ID-kort, visittkort osv.

 

Nivå 3 Nivå 3 er kampanjepreget kommunikasjon. Dette nivået skal være mindre formelt, og har ofte kortere levetid. Eksempler her kan være plakater, annonser, brosjyrer, kataloger, messemateriell og nettsider.

 

PrimærfontsnittPrimærfontsnittet er også endret for å følge standarder for universell utforming, og for å kunne brukes både på print og på nett. Vi har her valgt Source Sans Pro, en gratis og tilgjengelig Google Font som scorte høyest på universell utforming av de fontsnittene som ble vurdert.

 

I tillegg er det valgt å kun gå videre med den svarte og hvite høgskolelogoen. Det betyr at den blå varianten av logoen ikke skal brukes videre.

Et behov som har meldt seg siden 2005 er behovet for å lage logo med avdelingsnavn eller enhetsnavn. Dette er det utarbeidet retningslinjer for i den nye designmalen slik at alle avdelinger og evt. administrative enheter har mulighet til å utarbeide materiell med egen avdelingslogo. Disse retningslinjene kan også brukes for visse andre enheter.

Hva gjør vi nå?

Vi i markeds- og kommunikasjonsenheten skal på sikt opprette designmal-sider på nett der ansatte og studenter kan finne filer og retningslinjer for høgskolens profil. Her kan ansatte og studenter:

  • Laste ned dokumentet «Designmal for Høgskolen i Østfold»
  • Laste ned logoer og visuelt uttrykk
  • Laste ned bachelor- og masteroppgaveforsider
  • Laste ned presentasjonsmal (ppt)
  • Det vil komme et webverktøy for utarbeiding av plakater (Estimert vår/sommer 2015)
  • Det vil også komme retningslinjer for e-postsignatur
  • Retningslinjer for utarbeidelse av formelle brev (via Public 360)
  • Retningslinjer for markedsføring/profilering av arrangementer
  • Retningslinjer for utarbeiding av studiemarkedsføringsmateriell
  • En nettbutikk med profileringsmateriell (denne vil komme i to versjoner – en som er åpen «for alle» der man kjøper inn profileringsmateriell privat, og en for ansatte/studenter som kjøper med høgskolens midler – og som er integrert med høgskolens innkjøps- og faktureringssystem) (Estimert høsten 2015).

Frem til designmal-sidene på nett er opprettet og innhold er kommet på plass så anbefaler vi alle som har spørsmål om ny profil til å kontakte enten meg, Agnes Sirland eller, om dere i Fredrikstad ønsker å snakke med et kjent ansikt, ta kontakt med; Ann-Kristin Johansen. All utarbeidelse av kampanjepreget materiell skal uansett innom Markeds- og kommunikasjonsenheten før publisering. Avdelingene ved høgskolen har derfor spesifikke ansatte i studiestedsadministrasjonene som jobber ekstra tett på oss i markeds-enheten og som kan ivareta de studiespesifikke behovene, og disse er som følger:

 

Vi gleder oss veldig til å jobbe videre med denne nye grafiske profilen, og føler den tar oss et skritt nærmere «Ett HiØ». Med ny profil, ny visjon, og ny strategisk plan er vi klare for å navigere oss frem i et nytt og spennende UH-landskap!