Julehilsen fra marked- og kommunikasjon

Det nærmer seg jul, og for et år det har vært! I løpet av 2015 har høgskolen fått på plass en ny designmal med ny designprofil for høgskolen. Vi er godt igang med implementering av 2-2015-Designmal HIOFmalene, og vil gjerne oppfordre alle til å hente ned den nye powerpointmalen og bruke denne fremover. Det kan også være både nyttig og spennende å lese designmalen for å få et innblikk i den nye profilen, og hvilke maler vi har tilgjengelig. Om ikke så altfor lenge vil de nye designmal-nettsidene være på plass, der ansatte og studenter kan hente den til enhver tid siste oppdaterte malen for powerpoint., oppgaveforsider, eksamensforsider, brevmaler, maler for kompendium osv. Dette kommuniseres i en egen post. Les videre om markedsføring og profilering inn i 2016!

Jobben som gjøres med studiekvalitet og godt læringsmiljø er utrolig viktig, fordi potensielle studenter vil alltid lure på på hva andre studenter synes om studiene våre. I dagens oppkoblede hverdag kan potensielle studenter finne ut av det på mange måter, men en av dem er gjennom det nasjonale Studiebarometeret. I følge Studiebarometeret var studentene våre stort sett godt fornøyd med kvaliteten på studiene våre, og det ville vi vise frem! Derfor koblet vi disse studievurderingene opp mot studiene våre i den elektroniske studiekatalogen! Vi jobbet i tillegg med søkeordsannonsering i Google, synlighet på nettkatalogtjenester som Studievalg.no, nettmarkedsføringskampanjer og kampanjer i sosiale medier.

I april opplevde vi så en økning i søkertallene på 7,5% – noe som var over gjennomsnittet i Norge, og deretter ventelister på 81% av grunnutdanningene våre. Dette er virkelig noe vi alle kan være stolt av! Det betyr at den jobben vi gjør samlet; alle dere som jobber direkte med studentene slik at disse blir fornøyd, og alle vi som jobber med profilering av studiene gjør en god jobb!

Video 1 Video 2 Høsten har vi brukt til planlegging av markedsføring og profilering for neste år. I min rolle som markedsansvarlig har jeg vært i møter med ledelsen i alle avdelinger, og sammen har vi staket ut veien videre for å profilere avdelingenes viktigste satsningsområder. En hovedingrediens i neste års markedsføring er de nye studiemarkedsføringsvideoene som hele høgskolen har bidratt til å realisere. 25 prioriterte studier eller retninger har fått sin egen markedsføringsfilm som kobles opp mot studieteksten i den elektroniske studiekatalogen. Men hver video får også sin helt egen markedsplan; der vi jobber med distribusjon av filmene på sosiale medier, nettkatalogtjenester, landingssider og Adword-kampanjer. Jeg vil benytte anledningen til å takke studiestedsadministrasjonene for den jobben de gjorde med å koordinere hvem som skulle delta i videoene, og jeg vil ikke minst takke alle som deltok; ansatte, studenter, alumni og praksislærere. Dere har alle sammen gjort en kjempejobb og det hadde ikke blitt videoer uten dere!

Det er en ting til vi har landet denne høsten. Høgskolen har nå fått på plass en rammeavtale på profileringsmateriell og ansattgaver med leverandøren IDÉ House of Brands. Det betyr at fra idag må alt av profileringsmateriell kjøpes inn via denne leverandøren, og fra begynnelsen av februar 2016 vil ansatte og studenter får tilgang til en egen nettbutikk med Høgskolen i Østfold-materiell! Man kan bruke kort i nettbutikken, og denne er åpen for alle. Det vil også være en egen portal for dem som skal kjøpe inn materiell på vegne av høgskolen. Dette er koblet opp mot innkjøpssystemet vårt, slik at innkjøp konteres ferdig i en elektronisk portal. Dette frigjør administrative ressurser som kan brukes på andre ting enn listeholding og internfakturering! I tilegg får våre ansatte og studenter tilgang på et rikt utvalg produkter som alltid er riktig profilert i henhold til den nye designmalen.

Vi ønsker alle ansatte og studenter en god jul, og så møtes vi vel på Utdanningsmessen i januar!