Kildekodehåndtering

I det man begynner å skrive kildekode av en hvis kompleksitet med flere brukere er det fordelaktig å ha noen form for kontroll på koden slik at man kan gå frem/tilbake mellom endringer som blir gjort.

Høgskolens kildekode blir håndtert med Git kildekodehåndteringssystem. Vår frontend kode er åpent tilgjenglig via github.

Høgskolen i Østfold sin profil på Github

Høgskolen i Østfold sin profil på Github

For å skille mellom nyutvikling av flere funksjoner samtidig som vi har mulighet fikse kritiske bugs har vi tatt i bruk git-flow metodikken. For hver funksjon som skal utvikles opprettes det en ny gren (branches) med gren-navn som starter med feature/ spesifikt for dette. I det en ny funksjon er ferdigutviklet og testet merges innholdet tilbake til develop-grenen for feature-grenen som avsluttes blir slettet lokalt. Hvis man har pushet feature-grenen til Github må den manuelt også slettes der. Milepæler settes opp parallelt med gren-navn som starter med release/ og deretter versjonsnavnet.

Etterhvert som vi når milepæler enten med ny funksjonalitet eller kritiske fikser vil våre kode bli versjonert i henhold til semver standariseringen.

Høgskolen sine nettsider har sin kildekode i et hovedprosjekt som heter frontend. Det prosjektet er avhengig av interne moduler for layout, farge og typografi. Prosjektet er delt opp i flere deler slik at hovedfunksjonalitet fra nettsidene enkelt kan deles med andre nettsider og plattformer. Hiof.no er helt avhengig av to innstikk(plugins) for at funksjonaliteten skal fungere slik den gjør. Det ene innstikket er for studiekatalogen. Det inkluderer alt av funksjonalitet og design slik at det fungerer som det skal. Det andre innstikket inkluderer funksjonalitet og design for toppbilde / toppgrafikken på nettsidene. Dette er delt ut fra hovedprosjektet som et innstikk fordi det da blir mye enklere å fornye bilde/grafikk på nettsidene. Man slipper da at hele siden stopper opp og at oppdateringen kun kan gjøres på spesielle tidspunkt på døgnet når det ikke er så mye trafikk på nettsidene.

 

Bård Halvorsen