Kvalitet på nett høring 2015

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et kriteriesett for kvalitet på nett for både tjenester og nettsted som de har hatt ute på høring.

Jeg har i denne artikkelen samlet sammen mine kommentarer og endringsønsker til kriteresettet som er sendt inn via Difis nettside. Alle mine synspunkter er relatert til det som er relevant for vårt nettsted hiof.no. It-drift hos oss er ansvarlige for it-tjenester og om de oppfyller Difi sine kvalitetskrav. Nytt av året er at kvaliteten på det man skriver også skal vurderes.

Husk at Kvalitet på nett er en helt separat test fra Difi sine krav til universiell utforming. En del av kriteriene vil dog overlappe.

Se alle forslag til kriterier på difi sine sider med mine og andres innspill.

4.2 – Nettsted og tjeneste er optimalisert for god ytelse og rask nedlasting

Hvis det brukes andre innstillinger i verktøyet ved testing er det viktig at disse er dokumentert under fremgangsmåten slik at man bruker samme metodikk ved gjennomgang av nettsidene.

Det blir mer og mer vanlig å ha noe stilsett inline i elementer for å øke hastigheten på rendring av siden. Det man ser er at ting som for eksempel css-layout er inline i HTML-dokumentet mens modul/komponent avhengig css-design / funksjonalitet leveres async samens med modulen/komponenten.

Støtter opp under George sin tilbakemelding angående verktøy.

Vi på Høgskolen i Østfold har i kampanjeperioder video som automatisk avspilles etter at siden er lastet. En full load kan da på laptop/desktop maskin med retina skjerm fort være 30MB. Eksempel: http://www.hiof.no/studier/studietilbudet/masterstudier

På en mobil enhet er nettleseren optimalisert ved at video ikke lastes og kjøres automatisk, der må video avspilling initieres av brukeren.

Derfor tror jeg det er veldig relevant å utforme en testmetodikk som differensierer for hvilken enhet som benyttes. I følge fremgangsmåten testes kriteriet kun med et verktøy i en nettleser på desktop.

4.3 – Nettsted og tjeneste er tilpasset mobile enheter

Støtter opp under forslagene til Torbjørn Helland Solhaug om delkriterier.

Noen av forslagene som kommer opp som løsning i Page Speed Insight (som brukes som testverktøy) er motstridende mot anbefalinger man får i Yslow verktøyet dere bruker for å utføre 4.2 testen.

4.5 – Alt innhold er korrekt kodet

Relative enheter må inkludere alt som er definert i CSS Values and Units Module Level 3:
http://www.w3.org/TR/css3-values/#relative-lengths

Siden semantisk HTML langt på vei legger grunnlaget for at innholdet er universielt utformet burde poengdelingen for dette veie tyngre enn hva som er spesifisert etter mitt skjønn.

Man kan for eksempel oppnå like mange poeng i total-score for hele nettstedet ved å ha et godt eksternt søk (1.1) og helt ubrukelig HTML som om all HTML skulle vært semantisk, men med et dårlig eksternt søk.

5.3 – Enkeltelementer er konvensjonelt utformet

Tror dere må se litt på poengdelingen:

Kravet til nøytralt valg i nedtrekkslister kan fravikes dersom dette er hensiktsmessig og gir brukeren en bedre løsning enn ved at det finnes et nøytralt valg.

Der burde man jo da få 8 poeng hvis det er relevant å ikke ha et blankt valg. Typisk eksempel hos oss kan være en nedtrekksliste for språkvalg i en tjeneste.

 

 

 

Bård Halvorsen