Ny versjon av hiof.no, 3.11

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.

 Januarslanking allerede i desember

Denne oppdateringen av nettsiden følger foregående trend fra dette halvåret der hovedprosjektet blir slanket ned til å inneholde kun elementær funksjonalitet. Spesial funksjonalitet som trengs for å vise innhold i for eksempel studiekatalogen eller noen av de nevnte punktene under vil i fremtiden kun lastes i de tilfeller der de trengs. Nå som det meste av spesial funksjonalitet er skilt ut fra hovedprosjektet vil de første månedene av 2016 bli brukt til å optimalisere hvordan de forskjellige modulene når våre sluttbrukere ved å analysere hvilke sider som har behov for spesial funksjonalitet.

Artikkel komponenten er skilt ut som en plugin

Det produseres mye bra redaksjonelt innhold om studenter, studier og fagområder på Høgskolen i løpet av et år. Det er noe vi lenge har hatt lyst til å koble på våre studier i studiekatalogen på nett.

Etter at artikkel-modulen på nettsiden vår ble skilt ut som en egen plugin slik at vi dynamisk kunne vise artkler på vår interne www2-server var det på tide å utvide funksjonaliteten  til å også inneholde visning av artikler for hiof.no.

I tillegg til å flytte hiof.no-artikkel-visning over til denne plugginen har undertegnede jobbet med å utvide funksjonaliteten for lesing av en artikkel uten at man blir sendt til en helt ny side. Det er denne funksjonaliteten som har gjort at vi nå har mulighet til å sette inn artikler i studiekatalogen. Vi sikrer da  at brukeren leser artikkelen mens den fremdeles har studiekatalog teksten åpen og kan fortsette å lese/vurdere studiet etter at artikkelen er lest.

Artiklene ser slik ut der de ligger nederst i de fleste av våre studiekatalogtekster:

Illustrasjon: Aktuelt om studiet, Bachelorstudium i barnevern

Aktuelt om studiet, Bachelorstudium i barnevern

Når man klikker på en artikkel vil den vises i et eget vindu som ligger på toppen av siden slik som dette:

Illustrasjon, visning av artikkelen: Barnevernspedagogstudenter

Visning av artikkelen «Barnevernspedagogstudenter best i klassen i USA» inne i studiekatalogteksten til Bachelorstudium i barnevern

 

Jobb komponent er skilt ut som en plugin

I forbindelse med at vi skulle ha en ny kategori med stillinger for interne stillinger var det på tide å skille ut funksjonaliteten for dette til en egen plugin siden det kun er tre sider der denne koden vil bli tatt i bruk.

Feedback komponent er skilt ut som en plugin

Frontend-klienten for å gi tilbakemelding via våre nettsider har blitt flyttet ut til et eget prosjekt slik at man kan sende inn data fra flere flater en kun vår eksterne nettside. Vi kommer også snart til å sette inn denne tilbakemeldingsfunksjonen på våre interne sider på vår www2-server.

Canvas component er skilt ut som en plugin

Enkelte av våre nettkurs bruker et læringsmiljøsystem(LMS) som heter Canvas. Modulen har tidligere kun inneholdt referanse til vår logo og annet småtteri. Når vi skulle begynne å følge brukeratferden til brukerne våre på plattformen via Google analytics var det på tide å skille ut dette til en egen separat komponent.

Kodeoptimalisering

Sakte men sikkert vil Høgskolens stilsett bli konvertert over fra preprosessering språket Less til Sass.

Ny funksjonalitet som blir utviklet i JavaScript kommer fremover til å ta i bruk ES2015 versjonen av ECMAScript ved hjelp av Babel i vår Grunt arbeidsflyt.

Bugs fikset siden sist

  • Navigasjon på mobil har blitt forbedret etter at en bug relatert til dette ble introdusert i versjon 3.10 av nettsidene.
  • Store tabeller med innhold som spenner seg over flere sider vil nå scrolle brukeren til toppen av tabellen når brukeren benytter seg av side-navigasjonen.
 

Bård Halvorsen