Ny versjon av hiof.no, 3.12

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Dette er en veldig teknisk oppdatering som legger til rette for forenkling av kode i fremtiden. Les videre hvis dette er av interesse.

Denne oppdateringen inneholder en overgang til å bruke ES2015 syntaks av JavaScript koden. Jeg har tatt i bruk ES2015 ved å lage en ny View klasse som inneholder diverse hjelp-metoder andre plugins kan benytte seg av. Det viktigste med den er nok helt klart samling av alle innstillinger, parametre og funksjons-kall for disse inne i constructor()-metoden.

Den andre viktige funksjonen til denne nye klassen er getData() som tar seg av innhenting av data. Denne funksjonen setter opp AJAX spørringer på bakgrunn av data som er satt i constructor og data som man sender til funksjonen. Funksjonen returnerer hele  jQuery ajax-spørringen slik at man kan manipulere data videre. Et eksempel på hvordan dette er tatt i bruk er plugin for artikkelvisning.

Denne versjonen av nettsidene har også delt ut view for sider til en egen plugin. Ved å dele den ut til en egen plugin trenger færre plugins å være avhengig av hele hiof.no prosjektet hvis de også skal vises på vår interne nettside www2.

 

Bård Halvorsen