Nye visninger av undersider på www2

I forbindelse med flere forskjellige interne prosjekter her på høgskolen har det kommet behov for nye visninger av undersider på vår nettside for interne målgrupper, www2. Fordelen med de nye visningene er at de automatiserer linking til undersider og at man samtidig får standarisert brukeropplevelsen.

Grid visning

Denne viser alle undersider som klikkbare bokser. Bruksområdet til denne visningen er gjerne startsider som har grupert informasjonen i noen få undertemaer.

Et eksempel på hvordan dette kan se ut er IT-drift sine hjelpesider:

Illustrasjon av grid visning - It-drift hjelpeside for ansatte

Illustrasjon av grid-visning – It-drift hjelpeside for ansatte

Man får fram grid-visning ved å velge spesialfunksjon grid-view.inc under Designmaler og funksjoner inne på en side i NetEd:

Spesialfunksjon grid-view.inc

 

Listevisning

Denne viser alle undersider som en vertikal liste med linker. Alle linker til underelementer vil alltid være oppdatert slik at man slipper å lage sider med manuelle lenker som kan falle ut hvis man oppdaterer undersidene. Et eksempel der denne visningen blir brukt er i studieadministrativ håndbok som skal inneholde beskrivelser av interne administrative prosesser. Visningen blir brukt som et mellomlag for å fange en lang liste med prosesser:

Listevisning

Illustrasjon av listevisning – Fra studieadministrativ håndbok

Man får fram listevisning ved å velge spesialfunksjon list-view.inc under Designmaler og funksjoner inne på en side i NetEd.

Spesialfunksjon list-view.inc

 

Trekkspillvisning

Denne visningen har et lignende utseende som listevisningen, men skiller seg ut ved at innholdet fra undersiden vises når man klikker på et menypunkt. Denne visningen egner seg godt i tilfeller der kun noe av informasjonen på siden er relevant for brukeren eller på ofte stilte spørsmål sider:

Illustrasjon av trekkspillnavigasjon. På venstre side er navigasjonen lukket mens første menypunkt er klikket på på høyre side.

Illustrasjon av trekkspillnavigasjon. På venstre side er navigasjonen lukket mens første menypunkt er klikket på på høyre side.

Man får fram trekkspillvisning ved å velge spesialfunksjon accordion-view.inc under Designmaler og funksjoner inne på en side i NetEd.

Spesialfunksjon accordion-view.inc

Denne visningen støtter også filtrering slik at det blir enklere for brukeren å eventuelt søke seg fram til kun den informasjonen man er ute etter. Et eksempel på en trekkspillvisning der filteret er på er opptakskontoret sine ofte stilte spørsmål sider. Ta kontakt med undertegnede hvis det er behov for et filter da dette må spesialtilpasses.

 

Bård Halvorsen