Nyhetsartikler i Neted

Det er mange som skriver nyhetsartikler i nyhetsmodulen i Neted. Artiklene som kommer fra denne modulen vises på flere steder på vårt nettsted, og enkelte kategorier genererer en RSS strøm som vi planlegger benyttet  i Facebook Instant Articles på HiØ sin facebookside. Vi har erfart at mange gjør litt forskjellig med bildestørrelser, lengden på ingress og overskrifter og ikke minst kreditering av bilder. Denne artikkelen belyser akkurat dette, og eksemplene vi viser her skal derfor sette standarden som alle skal benytte seg av fremover.

Vårt mål er at det er innholdet som skal være viktigst for den som skal formidle budskapet. I skrivende stund har vi dessverre mange forskjellige visningsformer for samme artikkel. Men gjør vi det på måten vi beskriver, vil det sikre oss at det ser bra ut på alle våre nettsider.

Hvordan sette opp en nyhetssak i Neted

Skjermbilde fra Neted: Nyheter. Viser hvilke muligheter som finnes i systemet

Skjermbilde fra Neted: Nyheter. Viser hvilke muligheter som finnes i systemet

Skriv inn overskrift. Den skal maksimalt være på to linjer.

Velg riktige kategorier for publiseringskanal.

Sett inn nyhetsbilde. Nyhetsbilder mellom ingress og brødtekst må være i breddeformat, 2048 pixler brede(da får bildene optimal kvalitet ved visning via HiØs nettsider + andre/sosiale medier)

I selve artikkelen vil dette bildet komme mellom ingressen og brødtekst.

Ingressen er kort sammendrag og interessevekker for å få folk til å lese videre.

Bildetittel: Skriv kort bildetekst i kursiv.  Eksempel: Rektor Hans Blom taler til nye studenter på åpningsdagen. Foto: Navn Navnesen, Høgskolen i Østfold

Brødtekst

Her kommer brødteksten 1. linje, skrevet med normal skrift – ikke halvfet eller kursiv.

Nå kan du utbrodere og fortelle mer i detalj hva saken dreier seg om.

Bruk gjerne mellomtitler på litt lengre saker, for å fortelle hva neste avsnitt handler om.

Mellomtittel (skal alltid benytte overskrift 2)

Så kommer mer brødtekst, skrevet med normal skrift – altså ingen halvfet eller kursiv.

Og enda mer brødtekst, linje for linje.

– Sitater starter du med å bruke lang sitatstrek, sier Navn Navnesen.

Du bestemmer selv hvor mange linjer du vil skrive.

Det er lov å bruke lister med tall eller punkter i brødteksten. Bruk Neted til å lage slike:

  1. Første punkt
  2. Andre punkt
  3. Tredje punkt

evt bare kulepunkter:

  • Første punkt
  • Andre punkt
  • Tredje punkt

Mellomtittel 2 – og forklaring om bildebruk

Så fortsetter vi med mer brødtekst – denne veilederen forklarer bildebruk og teksting.

Foto øverst i saken må være i breddeformat. Nedenfor kan bilder i høydeformat brukes.

BRUK KURSIV SKRIFT alltid i alle bildetekster så lenge vi bruker NetEd. Navn på fotograf trenger ikke være med i bildetekst nr. 2, 3, 4 – om saken er en reportasje med flere bilder.

Eksempel på hvordan en artikkel ser ut under et bilde i brødteksten

Eksempel på hvordan en artikkel ser ut under et bilde i brødteksten

Nederst, under brødteksten, plasseres lenker, uten punktum. Sjekk at lenkene fungerer!

Lenke nr. 1
Lenke nr. 2

Når du har skrevet artikkelen, er det viktig at du sjekker de respektive stedene hvor artikkelen skal dukke opp, slik at du er sikker at den ser bra ut. Har du publisert til både ansatt, student og forside? Sjekk alle sidene!

 

Eksempler på forskjellige visninger på utlistning av artikler

Utsnitt av høgskolens forside.

Utsnitt av høgskolens forside.

Utsnitt fra høgskolens forside

Utsnitt fra høgskolens forside

Utsnitt av ansattsiden

Utsnitt av ansattsiden

Utsnitt fra studentsiden

Utsnitt fra studentsiden

 

Tore Petter Engen