Opprydding av avdelingssider – rett informasjon på rett sted

Onsdag 18. mars inviterte vi alle avdelingers webansvarlige til en liten rydde- og tankedugnad på styrerommet i Halden. Temaet var å rydde opp i alle forvirringer knyttet til hva som skal publiseres på henholdsvis den nye siden (www.hiof.no), og hva som skal publiseres på den gamle siden (www2.hiof.no). Vi trengte å samle oss for å bli helt enige om hvordan vi skal gjøre ting videre. Etter et godt møte, var vi enige om å ha lik struktur og lik fordeling av hva som skal være på de respektive sidene. Siden avdelingene har litt ulik struktur, vil det også selvsagt være litt forskjellig innhold på sidene. Men hovedstrukturen skal være lik. Alle skal kjenne igjen måten å navigere på, uavhengig av hvilken avdelingsside man er inne på.

Nye avdelingssider

Nye avdelingssider

Nye avdelingssider

Den nye avdelingssiden som ble opprettet 1.8.2014, ble laget for å vekke interessen for potensielle studenter, samarbeidspartnere og andre besøkende. Alle avdelinger ble forespurt i forkant av omleggingen, og alle har gitt tilbakemelding på hvilken informasjon de mener har «utadrettet» fokus. På disse sidene skal det ligge informasjon om hva som er det spesielle med avdelingen, avdelingens ansatte og ledelse, viktige fokusområder for FoU og forskningsgrupper og direktelenke til studiekatalogen og alle studier som avdelingen tilbyr. I tillegg kommer det aktuelle nyhetssaker dynamisk, basert på ting som skjer ved avdelingen.

Avdelingssider for ansatte og studenter

Avdelingssider for ansatte og studenter

Avdelingssider for studenter og ansatte

Informasjon for ansatte og studenter skulle ligge på «de gamle» sidene. Informasjon for ansatte og studenter kan være f.eks. avdelingsstyrepapirer, lokale møteplaner, parkeringsinformasjon, timeplaner osv osv. Dvs all informasjon som er ment for interne aktører. Noen flere menypunkter kan komme (f.eks. studieplaner), men dette tar vi i samarbeid med avdelingens webansvarlig.Vi snakker ikke om intranett eller ikke intranett, men informasjon for alle interne målgrupper. Vi skal i det nye prosjektet vurdere mer om vi skal sette igang et intranett med andre kommunikasjonsløsninger enn vi har i dag.

Forskergrupper

Forskergrupper

Forskergrupper

I løpet av det siste året har vi fått mange gode henvendelser fra forskjellige forskningsmiljø om å opprette nettsider for forskjellige forskergrupper. Behovene for nettsider har vært litt forskjellig. Noen har ønsket et nettsted for å «samle prosjektet». F.eks. ha et sted hvor de kan samle dokumenter, møtereferat osv. Enkelte andre grupper har tenkt eksterne målgrupper, og har ønsket et nettsted for å komme i kontakt med omverdenen – for å formidle forskningen eller komme i kontakt med andre partnere. Felles for mange av gruppene er at de har hatt ett ønske om å vedlikeholde sidene selv. Siden det var full enighet om å begrense antallet som publiserer på de nye sidene, bestemte jeg at vi da benytter www2.hiof.no til forskergrupper inntil vi har en ferdig bestemt mal for hvordan dette skal se ut. En mal for forskergrupper skal det jobbes med i nytt prosjekt, men HS og IR har startet et godt arbeid, og vi skal lære litt av de erfaringene de har.

Hvordan finner folk utenfra våre forskergrupper?

Forskergrupper

Forskergrupper

Alle forskergrupper som har innhold på sin nettside hvor målgruppen er eksterne, blir synliggjort på den eksterne nettsiden under «Forskning». Avdelingenes webansvarlige har ansvar for å varsle Markeds- og kommunikasjonsenheten om nye (eller utgåtte) forskergrupper. Mangler det noe på siden? Ta kontakt med din lokale webansvarlig.

Lurer du på hvem som er webansvarlig? Se hele listen her.

 

Tore Petter Engen