Markedsføring for lokalt og samordna opptak

I markedsføringen for søkeperioden 2016 har vi fokusert på å konkretisering og visualisering. Vi har for eksempel jobbet med å konkretisere markedsføringstekstene ytterligere. Vi ønsker at tekstene skal være klare og lette å lese, med fokus på det som er unikt og/eller ekstra spennende ved studiet. Selve prosessen ble gjort i samarbeid med studiekatalogansvarlige for avdelingene og fagmiljøene.

I samarbeid med ledelsen på hver avdeling jobbet vi også høsten 2015 med å utarbeide 5 markedsføringsvideoer pr. avdeling. Produsenten av videoene var Omni Produksjon/Smart Simulation. Her er et eksempel på en av videoene som ble laget:

Disse videoene ble så bygd inn i markedsføringstekstene for de prioriterte studiene, og de ble også distribuert via nettkatalogtjenester som studievalg.no og studentum.no. I tillegg jobbet vi med videoene på sosiale medier. De ble lagt ut på Facebooks egen videospillingsfunksjon, slik at vi fikk dra nytte av hvordan Facebook fremhever innhold lagt inn på deres egen plattform. Videoene ble også lagt inn på Youtube der vi brukte Youtubes tekst-funksjon til å tekste videoene og så overføre teksten til alle andre plattformer. Vi jobbet ikke aktivt med å profilere oss på Youtube, men ved at Youtube bidrar med høy indeksering for videoene også på Googles plattformer så opplevde vi at videoene ble funnet og sett via Googles videosøk, og selvfølgelig også via søk på Youtube.

Videoene bidro til å konkretisere hva studiene handlet om, og satte også ansikt på studenter, ansatte og omgivelser. Vi så at studenter og andre villig delte og engasjerte seg i videoene i sosiale medier, og dette ga oss mye synlighet utover den rekkevidden vi selv kunne oppnå med egne postinger. De mest populære videoene hadde mellom 4700 og 6600 visninger totalt sett på tvers av plattformer (én visning er definert som at videoen er aktivt satt i gang og sett i mer enn 10 sekunder).

Høgskolens designmal har også bidratt til å posisjonere høgskolen, og gjort oss mer synlige som en enhetlig institusjon. Under utdanningsmessen ved studiested Halden i januar i år, viste høgskolen seg for første gang frem som en fullstendig samlet høgskole. Alle avdelingene og Akademi for scenekunst hadde investert i matchende standbord i farger fra designmalen, med underlogoer som matchet høgskolens overordnede logo.

Utsikt mot ingeniøravdelingen. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Utsikt mot ingeniøravdelingen. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Akademi for scenekunst. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Akademi for scenekunst. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Stemning på stand for helse- og sosialfag. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Stemning på stand for helse- og sosialfag. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Ansatte ved høgskolen generelt har også omfavnet det nye designet, og bruker powerpointmalen og andre maler i undervisning, ved presentasjoner, og når rapporter og annet skal utarbeides. Det er jo bruken og implementeringen av malen som avgjør om det blir en suksess eller ikke, og implementeringen så langt er vi veldig fornøyd med!

I år opplevde vi 54% økning i søkertall i lokalt opptak, og 11% økning i samordna opptak. Vi var kanskje enda mer spent på om vi ville se en økning i søkere fra andre deler av landet i år, siden vi har jobbet strategisk med å fremheve gode forelesere og studiekvalitet som grunn for å søke seg til HiØ. For første gang på flere år så vi her også en økning, fra 28,9% søkere fra andre steder enn Østfold i fjor, til 32,2% i år!  Dette er vi veldig fornøyd med!

På en oversikt over universiteter og høgskoler som er mest søkt etter på Google er vi på en god 10. plass. Men det er verdt å ta til seg at vi er den høgskolen i Norge som er mest søkt etter, rett etter Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette viser at vi har kommet veldig langt med tanke på merkevarebygging og posisjonering i UH-landskapet.

 

 

Nye visninger av undersider på www2

I forbindelse med flere forskjellige interne prosjekter her på høgskolen har det kommet behov for nye visninger av undersider på vår nettside for interne målgrupper, www2. Fordelen med de nye visningene er at de automatiserer linking til undersider og at man samtidig får standarisert brukeropplevelsen.

Les resten av innlegget →

 

Ny versjon av hiof.no, 3.12

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Dette er en veldig teknisk oppdatering som legger til rette for forenkling av kode i fremtiden. Les videre hvis dette er av interesse.

Les resten av innlegget →

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

blogg.hiof.no_bredFør jul ble høgskolens retningslinjer for bruk av sosiale medier gjennomgått på henholdsvis administrativt ledermøte og faglig ledermøte. Nye kommunikasjonsformer gir HiØ flere muligheter. I sosiale medier kan vi kombinere ulike virkemidler og vise andre sider av høgskolen enn i mer tradisjonelle medier. Det signaliserer også at vi behersker moderne kommunikasjonsformer og ønsker å være tilgjengelig og lytte til brukerne. For å gjøre ansatte trygge på sosiale medier, og for å sikre at alle fremstår som konsekvent og enhetlig i sosiale medier, har det blitt vedtatt egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. Retningslinjene gir også et innblikk i hvilke sosiale medier HiØ er aktive på, og vårt fokus i disse mediene. Det er viktig at du som ansatt tar del i disse retningslinjene, og blir trygg på en ny digital hverdag.

Det kommer mange spørsmål om bl.a. blogging. Dette er også ivaretatt i dette dokumentet. I løpet av 2016 vil det komme enda klarere retningslinjer, rammer og struktur for blogg. Dette ble vedtatt i aktivitetsplanen for 2016 i siste høgskolestyremøte før jul. Det vil også komme egne kurs i blogging for undervisnings- og forskningspersonalet.

 

Ny versjon av hiof.no, 3.11

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.

Les resten av innlegget →

 

Julehilsen fra marked- og kommunikasjon

Det nærmer seg jul, og for et år det har vært! I løpet av 2015 har høgskolen fått på plass en ny designmal med ny designprofil for høgskolen. Vi er godt igang med implementering av 2-2015-Designmal HIOFmalene, og vil gjerne oppfordre alle til å hente ned den nye powerpointmalen og bruke denne fremover. Det kan også være både nyttig og spennende å lese designmalen for å få et innblikk i den nye profilen, og hvilke maler vi har tilgjengelig. Om ikke så altfor lenge vil de nye designmal-nettsidene være på plass, der ansatte og studenter kan hente den til enhver tid siste oppdaterte malen for powerpoint., oppgaveforsider, eksamensforsider, brevmaler, maler for kompendium osv. Dette kommuniseres i en egen post. Les videre om markedsføring og profilering inn i 2016!

Les resten av innlegget →

 

Webansvarlig møte – universell utforming

I løpet av andre halvår i år har vi i markeds- og kommunikasjonsenheten fått satt i gang jevnlige møter for de som er webansvarlig for enheter og avdelinger her på høgskolen. Målet med disse møtene er at de som produserer innhold lærer seg riktig bruk av verktøyene som finnes i publiseringsløsningen. Det vil resultere i at innhold som publiseres er av høy kvalitet og at det er tilgjengelig for alle (en bonus er at våre nettsider blir mer i tråd med Difi sine universiell utforming og kvalitetskrav).

Les resten av innlegget →

 

Ny versjon av hiof.no, 3.10

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.
Les resten av innlegget →

 

Kildekodehåndtering

I det man begynner å skrive kildekode av en hvis kompleksitet med flere brukere er det fordelaktig å ha noen form for kontroll på koden slik at man kan gå frem/tilbake mellom endringer som blir gjort.

Høgskolens kildekode blir håndtert med Git kildekodehåndteringssystem. Vår frontend kode er åpent tilgjenglig via github.

Les resten av innlegget →

 

Ny versjon av hiof.no, 3.9

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.

Les resten av innlegget →