Ny versjon av hiof.no, 3.8

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.

Les resten av innlegget →

 

Køsystem

I år har vi laget et køsystem som gjør at de nye studenten som skal anskaffe studentkort har mulighet til å trekke en kølapp ved sitt studiested. Deretter kan de følge med på hvilket nummer som betjenes via en skjerm ved køen eller på sin egen mobiltelefon.

Les resten av innlegget →

 

Studiestartportal

Ved studiestart i år vil all kommunikasjon mot nye studenter være samlet på en helt ny studiestartportal. De nye studentene må der velge sitt studieprogram for så å finne tilrettelagt informasjon som kun gjelder for den spesifikke studenten istedenfor at man blir presentert for all informasjon.

Les resten av innlegget →

 

Nye toppbilder på hiof.no

Nesten alle undersider på høgskolens nettsider har et toppbilde som setter stemning. Det er forskjellige bildesett avhengig av om du er på studie relaterte sider, generelle sider eller avdelings- / akademi spesifike sider.

Les resten av innlegget →

 

Brukerstøtte for IT-tjenester (tidligere ansatthjelp/studenthjelp)

It-drift som håndterer den tekniske brukerstøtten opp mot både ansatte og studenter har i lengre tid arbeidet med restrukturering og forenkling av sitt innhold. Foran høstsemesteret har jeg bistått de i å lage helt nye portaler for både studenter og ansatte.

Les resten av innlegget →

 

Ny versjon av hiof.no, 3.7

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.

Les resten av innlegget →

 

Akademiet for Scenekunst sine avdelingssider

Akademiet for Scenekunst har det siste halve året jobbet med både nettstruktur og innholdsendringer på sine avdelingssider. Akademiet har benyttet seg av Griff kommunikasjon til bistand for å utarbeide en ny innholdsstruktur.

Les resten av innlegget →

 

Årsmagasin for 2014

Ansatte ved Høgskolen i Østfold får nå «Årsmagasin for 2014» i sine posthyller.

aarsmagasinet2014

• Årsmagasinet inneholder fakta om Høgskolen i Østfold.
• Likeså flere artikler om hva som skjedde ved HiØ i 2014.

Magasinet er produsert av markeds- og kommunikasjonsenheten til HiØ på oppdrag fra høgskoledirektøren.

Opplaget er 2.000 eksemplarer. Rundt 200 eks. er distribuert til ulike andre off. etater, media, samarbeidspartnere.

Kontakt markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ om du har behov for flere eksemplarer ved besøk etc.

 

Kvalitet på nett høring 2015

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et kriteriesett for kvalitet på nett for både tjenester og nettsted som de har hatt ute på høring.

Jeg har i denne artikkelen samlet sammen mine kommentarer og endringsønsker til kriteresettet som er sendt inn via Difis nettside. Alle mine synspunkter er relatert til det som er relevant for vårt nettsted hiof.no. It-drift hos oss er ansvarlige for it-tjenester og om de oppfyller Difi sine kvalitetskrav. Nytt av året er at kvaliteten på det man skriver også skal vurderes.

Les resten av innlegget →

 

Ny versjon av hiof.no, 3.6

Oppdateringer som krever tekniske endringer på nettsidene kommer i en større oppdatering hver sjette uke. Se hvilke endringer / funksjoner som er nytt denne gangen.

Les resten av innlegget →