Studieprogramnavn i studiekatalog på nett

Utlisning_studiekatalog_original

Utlistning av studiekatalog – opprinnelig versjon

Endring av navn på studieprogrammene våre har vært et tilbakevendende sak på møter i markedsføringsutvalget i de siste årene. I hovedtrekk skyldes saken at studiekatalogen på nett lister ut våre studier alfabetisk. I bunn og grunn uproblematisk, men våre studieprogramnavn gjør at alle høgskolens bachelor- og masterstudium blir listet opp etter hverandre, siden alle disse navnene begynner med henholdsvis «Bachelorstudium i….» og «Masterstudium i…» . I en prinsippbeskrivelse fra 2007, ble det fastsatt at gradsbenevnelsen skulle stå først i navnet, deretter fagområdet. Som vi ser på illustrasjonen under slår dette litt uheldig ut.

Det å starte en navneprosess på våre studieprogram er litt mer komplisert ennå bytte et navn i studiekatalogen. Slike endringer påvirker studieplaner, vitnemål, rapporteringer og mye mye mer.

De som jobber med markedsføring av studier har mye kontakt med potensielle studenter, og deltar også på messer. De merker at det utfordrende for potensielle studenter å finne aktuelle studier pga at gradsbenevnelsene står først. Siden de fleste av våre konkurrenter i nærområdet nå er større fusjonerte institusjoner, mener vi det er viktig at vi gjør ting så synlig og lett som mulig. Siden det ikke er forsvarlig å begynne navneprosessen nå, har man kommet frem til et alternativt forslag. Dette var også direktørgruppa enig i, og vedtok i sitt møte 24.10.2016 følgende.

1 – Gjennomgang av ny oppbygging av studienavn

”Prinsippbeskrivelse for oppbygging av studienavn – til orientering” – saksnummer 2007/1679 blir revidert samtidig som innføringen av nytt system for studieplaner utvikles og startes opp (Emner på nett). Da kan evt endringer av navn følge nytt system for studieplaner. Tiltaket bør settes opp på aktivitetsplanen for 2017.

2 – Midlertidig endring av utlistning av enkelte navn i studiekatalog på nett

Utlistning av studiekatalog - tilpasset versjon

Utlistning av studiekatalog – tilpasset versjon

Det formelle navnet på studieprogrammet blir værende som det er i dag, på alle trykte medier (bl.a. studiekatalog, markedsføringsvideoer osv), og som benevning inne i hver enkelt studieprogrambeskrivelse.

Det opprettes et eget midlertidig felt i studiekatalogen på nett, som lager et nytt navn hvor fagområdet står først, og gradsbenevnelsen står i parantes. Med dette menes at det ikke skal endres noen navn, bare flytte gradsbenevnelsen til en parantes etter navnet på fagområdet.
Eksempel:

  • Bachelorstudium i ingeniørfag –> Ingeniørfag – bygg (bachelorstudium)
  • Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid – > Barnehagelærerutdanning, deltid (bachelorstudium)
  • Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer -> Informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Bachelorstudium)
  • Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) -> Scenografi (120 studiepoeng) (masterstudium)

Ingen navn skal endres eller korrigeres. Det er kun flytting av gradsbenevnelse.

Når man går inn på ”Mer info” i utlistningen i studiekatalogen på nett, kommer du inn i selve studiekatalogbeskrivelsen. Der står det originale navnet fullt ut – akkurat som før.

Utdrag av beskrivelse av studiekatalog

Utdrag av beskrivelse av studiekatalog

Om de ser på utvidet informasjon på utlistingssiden, så får man også se det korrekte navnet slik det står i FS.  Så begge navnene er synlige om man ønsker det.

Det er også viktig at denne midlertidige løsningen fører til like gode og sikre prosesser som tidligere. Det er ingen manuelle feilkoblinger som kan komme av denne løsningen

 

Tore Petter Engen