Studiestartportal

Ved studiestart i år vil all kommunikasjon mot nye studenter være samlet på en helt ny studiestartportal. De nye studentene må der velge sitt studieprogram for så å finne tilrettelagt informasjon som kun gjelder for den spesifikke studenten istedenfor at man blir presentert for all informasjon.

Studiestart portal

Studiestartportal

Når man besøker studiestartportalen får man en liste over alle studier som har oppstart dette semesteret. Man kan filtrere seg frem til ønsket studieprogram/ kurs ved å bruke søkefeltet.

Din kalender

Din kalender knappen leder brukeren direkte inn i timeplanleggingssystemet vårt TimeEdit. Her vil studenten få oversikt over både de neste ukers fadderprogram og forelesninger utover høsten.

Man har også mulighet til å knytte en strøm fra kalenderen til for eksempel kalender programmet på en telefon, tablet eller datamaskin. Det gjøres enkelt ved å trykke på abonner knappen oppe i høyre hjørne i TimeEdit:

TimeEdit abonner

TimeEdit abonner

  1. Abonner
  2. Velg riktig kilde for:
    1. Adresse til Outlook / Calendar / osv.
    2. Lenke for iPhone/iPad/Android/Microsoft enheter.

Mer informasjon

Her vil studenten få informasjonsbokser som er tilrettelagt hvilket studium/kurs/studiested studenten skal studere på.

En informasjonsflate for en student som starter å studere sykepleie ser for eksempel slik ut:

Studiestart sykepleier

Studiestart sykepleier

 

En informasjonsflate for en student som starter å studere Spansk årsstudium ser slik ut:

Studiestart Spansk

Studiestart Spansk

I disse eksemplene vil sykepleiestudenten som til vanlig vil holde til ved studiested Fredrikstad få informasjon om åpningsdagen som holdes i Halden. Studenten vil også få tilbud om gratis busstilbud som frakter studenten til studiestedet i Halden på åpningsdagen.

Spansk årsstudium er et nettstudium slik at informasjon om åpningsdagen ikke er relevant for denne studenten. Her får studenten spesiallaget oppstartsinformasjon som inkluderer hvordan studenten kan gjennomføre studiet via nett.

Teknisk informasjon:

Portalen er satt sammen av to forskjellige deler som snakker sammen for å presentere informasjon til brukeren som besøker portalen. Datagrunnlaget for innholdet tilbys via to forskjellige API kall som er tilgjengelig på /api/v1/semesterstart og /api/v1/page. Presentasjonen av denne informasjonen gjøres via en plugin til nettsidene våre.

 

Bård Halvorsen