Markedsføring for lokalt og samordna opptak

I markedsføringen for søkeperioden 2016 har vi fokusert på å konkretisering og visualisering. Vi har for eksempel jobbet med å konkretisere markedsføringstekstene ytterligere. Vi ønsker at tekstene skal være klare og lette å lese, med fokus på det som er unikt og/eller ekstra spennende ved studiet. Selve prosessen ble gjort i samarbeid med studiekatalogansvarlige for avdelingene og fagmiljøene.

I samarbeid med ledelsen på hver avdeling jobbet vi også høsten 2015 med å utarbeide 5 markedsføringsvideoer pr. avdeling. Produsenten av videoene var Omni Produksjon/Smart Simulation. Her er et eksempel på en av videoene som ble laget:

Disse videoene ble så bygd inn i markedsføringstekstene for de prioriterte studiene, og de ble også distribuert via nettkatalogtjenester som studievalg.no og studentum.no. I tillegg jobbet vi med videoene på sosiale medier. De ble lagt ut på Facebooks egen videospillingsfunksjon, slik at vi fikk dra nytte av hvordan Facebook fremhever innhold lagt inn på deres egen plattform. Videoene ble også lagt inn på Youtube der vi brukte Youtubes tekst-funksjon til å tekste videoene og så overføre teksten til alle andre plattformer. Vi jobbet ikke aktivt med å profilere oss på Youtube, men ved at Youtube bidrar med høy indeksering for videoene også på Googles plattformer så opplevde vi at videoene ble funnet og sett via Googles videosøk, og selvfølgelig også via søk på Youtube.

Videoene bidro til å konkretisere hva studiene handlet om, og satte også ansikt på studenter, ansatte og omgivelser. Vi så at studenter og andre villig delte og engasjerte seg i videoene i sosiale medier, og dette ga oss mye synlighet utover den rekkevidden vi selv kunne oppnå med egne postinger. De mest populære videoene hadde mellom 4700 og 6600 visninger totalt sett på tvers av plattformer (én visning er definert som at videoen er aktivt satt i gang og sett i mer enn 10 sekunder).

Høgskolens designmal har også bidratt til å posisjonere høgskolen, og gjort oss mer synlige som en enhetlig institusjon. Under utdanningsmessen ved studiested Halden i januar i år, viste høgskolen seg for første gang frem som en fullstendig samlet høgskole. Alle avdelingene og Akademi for scenekunst hadde investert i matchende standbord i farger fra designmalen, med underlogoer som matchet høgskolens overordnede logo.

Utsikt mot ingeniøravdelingen. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Utsikt mot ingeniøravdelingen. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Akademi for scenekunst. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Akademi for scenekunst. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Stemning på stand for helse- og sosialfag. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Stemning på stand for helse- og sosialfag. FOTO: Agnes Sirland, Høgskolen i Østfold

Ansatte ved høgskolen generelt har også omfavnet det nye designet, og bruker powerpointmalen og andre maler i undervisning, ved presentasjoner, og når rapporter og annet skal utarbeides. Det er jo bruken og implementeringen av malen som avgjør om det blir en suksess eller ikke, og implementeringen så langt er vi veldig fornøyd med!

I år opplevde vi 54% økning i søkertall i lokalt opptak, og 11% økning i samordna opptak. Vi var kanskje enda mer spent på om vi ville se en økning i søkere fra andre deler av landet i år, siden vi har jobbet strategisk med å fremheve gode forelesere og studiekvalitet som grunn for å søke seg til HiØ. For første gang på flere år så vi her også en økning, fra 28,9% søkere fra andre steder enn Østfold i fjor, til 32,2% i år!  Dette er vi veldig fornøyd med!

På en oversikt over universiteter og høgskoler som er mest søkt etter på Google er vi på en god 10. plass. Men det er verdt å ta til seg at vi er den høgskolen i Norge som er mest søkt etter, rett etter Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette viser at vi har kommet veldig langt med tanke på merkevarebygging og posisjonering i UH-landskapet.

 

 

Nettsider og indeksering i Google

I dag fikk jeg hyggelig besøk på kontoret av Antonella fra HiØ VIDERE, og vi kikket litt sammen på søkeresultater i søkemotoren Google. Antonella ønsket å øke synligheten for HiØ VIDEREs videreutdanninger for lærere. Vi søkte på «Kompetanse for kvalitet» og så at høgskolens nye sider om tilbudet vårt for lærere kom øverst. På side 2. Det er ikke godt nok! Så her kan vi jobbe ut mot vår Adwords-partner for å bedre søkeresultatene når det søkes etter Kompetanse for kvalitet nasjonalt sett. Les resten av innlegget →

 

Markedsføring og ny designprofil

Vi skriver 2. mars, og lokalt opptak er nettopp over. Vi i markeds- og kommunikasjonsenheten har jobbet systematisk med synliggjøring og profilering av studier i samarbeid med både faglige og administrative kontaktpersoner frem til nå, og vi har enda 1,5 måneder med spennende markedsførings- og formidlingsarbeid igjen før søknadsfrist i samordna opptak. Les resten av innlegget →