Bevegelsesglede eller idrettsglede?

Tenk deg at kroppsøvingslæreren din gir deg valget; «vil du være med i en gruppe hvor vi jobber med tekniske idrettsferdigheter og idrettslig utvikling eller i en gruppe hvor vi prøver ulike spillvarianter og mer lek? Begge varianter legges opp etter de samme kompetansemål og læringsmål, men vi kommer til å gjøre litt forskjellige ting og på ulike måter i de to».
Vi har kalt kroppsøvingsmodellen for interessebasert kroppsøving, og innebærer at elevene får velge mellom idrettsglede og bevegelsesglede. Modellen handler om å tilpasse undervisningen etter elevenes interesse for fysisk aktivitet. Mange elever er glad i idrett, trives godt med kroppsøvingsfaget og oppfatter seg som idrettsflinke. Andre er ikke like glad i idrett, trives ikke like godt i kroppsøvingsfaget og oppfatter seg selv som mindre flinke i idrett. Idrettsglede retter seg mest mot elever som liker idrett. Denne varianten har derfor satt mer fokus på fysisk aktivitet og treningsmetoder i et idrettsperspektiv. Bevegelsesglede retter seg mer mot de elever som ikke er så opptatt av idrett. Denne varianten har mer fokus på en lekende tilnærming til fysisk aktivitet og gjennomfører mye alternative bevegelsesaktiviteter. Våre resultater fra en spørreundersøkelse viste at elevene trives bedre i faget og får sterkere motivasjon for kroppsøving når faget baserer seg på elevenes interesse og mulighet for valg av variant. Gjennom intervjuer forteller elevene fra både idrettsglede og bevegelsesglede at valgt variant treffer de godt. Læringsmiljøene som utvikles i de to variantene trekkes spesielt frem som betydningsfulle for deltagelsen og trivselen i faget.

 

stt

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *