Prosjektet

Prosjektbeskrivelse:

Et kamera skal tilkobles en Raspberry Pi mikrokontroller. Denne skal programmeres slik at et bilde tas hver hele time, som overføres via internet til en server på HIØ. Disse timesbildene skal lagres med et navn, slik at dato og tid skal være lett gjenkjennelig. Det skal også lages en webside på denne serveren, slik at en thumb-utgave av bildene blir presentert. Ved å trykke på thumb-bildet skal originalbildet vises.