Expert interview

Interviewee

We interviewed Thomas Reichborn, a professional consultant in Oslo county who’s responsible for a dedicated tutoring team that assists Oslo-schools with the introduction and use of tablets.

Where and how was the interview was conducted

We had the opportunity to interview him using face-time from a conference room at the school.

What was the theme of the interview and why we choose it

How has the information flow between teacher and student has changed, and in what way can it be improved?

Our goal is to figure out what the major challenges and benefits are/have been after the introduction of tablets (iPads) in elementary classrooms.

Interview guide
We planned to follow the guide for a semi structured-interview.

Generelle spørsmål:

Hva var bakgrunnen for at man ville innføre iPad i Osloskolen?

Hva ønsket man å oppnå?

Hvordan er oppsettet på nettbrettene som leveres ut?

Har oppsettet forandret seg siden de første brettene ble levert ut?

På hvilken måte?

Hvor mye av innholdet står Utdanningsetaten for?

Hvor mye av innholdet er låst, kan elevene selv legge inn apper?

Var informasjonsflyt, på et eller flere områder, et argument da man bestemte seg for å satse på iPad?

På hvilken måte, hva ønsket man å forbedre?

Har man oppnådd det man ønsket?

Informasjonsflyt: Skole – hjemmet

Har innføringen av iPad endret måten skolene kommuniserer med elevenes foreldrene eller foresatte?

På hvilken måte?

Har iPaden gjort det lettere å få kommunisere med foreldre og foresatte?

Hvor mye av informasjonen med hjemmet går gjennom digitale kanaler på de skolene som har innført iPad?

Er mer informasjon digital nå enn før iPadene ble tatt i bruk?

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra elevenes foresatte?

Er det noen sider av kommunikasjonen med hjemmet dere har valgt å ikke digitalisere?

Oslo kommune har blant annet utviklet appen Skolemelding elev og ansatt. Blir den appen brukt i barneskolen?

Hva var bakgrunnen for at den appen ble utviklet?

Planlegger dere å utvikle andre apper som skal inn i skole-iPadene?

Har det blitt enklere for foreldre å gi tilbakemeldinger eller beskjeder til skolen?

Ser dere noe forbedringspotensial i hvordan kommunikasjonen med hjemmet foregår?

På hvilken måte?

Nye løsninger?

Informasjonsflyt; Lærer – elev

Hvordan bruker lærerne iPaden i sin måte å kommunisere med elevene? (beskjeder, dele ut oppgaver, ta imot lekser, gi tilbakemeldinger , vise ting i timen osv)

Har det blitt lettere for lærerne å følge opp hver enkelt elev?

På hvilken måte foregår det? Egne apper?

Vet du hva lærerne synes om å bruke iPad til å kommunisere med elevene?

Noen utfordringer knyttet til kommunikasjon med elevene på iPad?

Brukes nettbrettet for å levere lekser, og gir lærerne tilbakemelding via samme kanal?
Finnes det løsninger for å samtidig dele tilbakemeldingen med foreldre?

Har innføringen av ipad forandret måten lærerne legger opp undervisningen på?

Nye undervisningsmetoder?

Hvor utbredt er bruken i de forskjellige fagene?

 Apper, oppgaver o.l (Matte, E-bøker)?

Hvilke løsninger bruker lærerne mens de underviser?

Bruker de iPaden aktivt i de fleste fag?

Hvilket fag benyttes ikke iPad i dag?

Hvordan er tilgangen på apper som egner seg til undervisning i de forskjellige fagene?

Hvor viktig er interaktivitet?

Utvikler dere mye selv?

Har dere gjort noen målinger på læringsutbytte i de fagene hvor man benytter iPad?

Er nettbrett mer effektivt for å lære bort en tradisjonell undervisning?

Informasjonsflyt; Elev – elev

Hvordan har innføring av iPad endret hvordan elevene kan samarbeide?

Har det blitt mer utbredt med samarbeid? på / etter skolen?

Hvilke løsninger benyttes i dag for samarbeid mellom elever?

Finnes det noen løsninger for å samarbeide om for eks lekser?

Evaluering:

Hva vektlegges når dere skal evaluere iPad som en læringsressurs?

Når det kommer til læringsutbytte, ser dere noen endringer i resultatet på for eks nasjonale prøver på de skolen som bruker iPad?

Er det noen løsninger til undervisning, kommunikasjon eller lignende dere skulle ønske fantes, som ikke eksisterer i dag?

Interview transcription

Generelle spørsmål:

Hva var bakgrunnen for at man ville innføre iPad i Osloskolen?

– Det er skolene og deres behov som selv velger om de ønsker å bruke iPad i undervisningen.

Hva var det de behovene gikk i som førte til nettbrett?

– Nei, det er litt vanskelig å si, men det viktigste var vel å forenkle hvordan man gjorde ting, iPaden er et enkelt verktøy å håndtere, med mange funksjoner som er nyttig for alle aldersgrupper.

Er det helt ned i førsteklasse som bruker det nå i Osloskolen?

– Det er alt fra første [klasse] tilogmed voksenopplæring som bruker nettbrett, i varierende grad. også de eldre titter også på bruk.

Hvordan er oppsettet på nettbrettene som leveres ut?

– Alle styres av et MDM (Mobile Device Manager), i tillegg har hver enkelt skole en ansvarlig som setter egne innstillinger på deres skoles nettbrett.

Har oppsettet forandret seg siden de første brettene ble levert ut?

– Ja, tidligere hadde ikke iPadene det samme styringssystemet som nå, dette gikk Oslo kommune til innkjøp av etter behovet ble tydelig.

Hvor mye av innholdet står Utdanningsetaten/Oslo kommune for?

– Oslo kommune står for det som heter Skole Plattform Oslo, som er den sentrale løsningen vi har skaffet. Dette kan sammenlignes med Office 365. I tillegg står vi for It’s Learning og kommunikasjonssystemet Skolemelding.

Skolemelding er utviklet av kommunen? kan du si litt om den, hva er det den gjør/løser?

– Den løser all kommunikasjon mellom lærer/elev, og lærer/lærer, samt lærer/foresatt. Det er et sentralt system/portal som blir brukt mye.
Det er i utgangspunktet ikke en app men et system med et app grensesnitt, så den finnes da på “ikke nettbrett” og på nettbrett. Det er en app som er utviklet for telefoner og nettbrett.

Var informasjonsflyt, på et eller flere områder, et argument/motivasjon da man bestemte seg for å satse på iPad?

– Nei, altså, motivasjon og motivasjon, det er jo ikke sånn at man innfører noe uten å kartlegge et behov, og at det er et kommunikasjonsbehov mellom de forskjellige brukergruppene i skolen er det jo ikke noe tvil om. Vi har jo  vært kjent med at foresatte har vært en brukergruppe som har følt seg minst ivaretatt. Men vi har jo hatt kommunikasjonssystemer som har vært digitaliserte i Oslo-skolen i mange år, så siden fronter-dagene, som ble innført for 15 år siden [fronter], men som da av ulike årsaker ikke ble videreført og avtaler som ikke ble fornyet, så ble dette nye kommunikasjonssystemet vårt laget. Det er ikke noe tvil om at det fremdeles er behov for et kommunikasjonsverktøy.

I hvor stor grad løser den de behovene som finnes?

– I utgangspunktet løser det  alle behovene, men om det løser det på de måtene skolene ønsker at det skal løses, det er ikke nødvendigvis gitt. Vi ser at skolene bruker en del andre løsninger enn de vi tilbyr, til å kommunisere gjennom. Og det er jo fordi de står veldig fritt til å velge de løsningene de selv ønsker å bruke. Men muligheten er der.

Informasjonsflyt: Skole – hjemmet

Har innføringen av iPad eller digitalisering endret måten skolene kommuniserer med elevenes foreldrene eller foresatte?

– Ja, nå kan for eksempel lærerne selv velge om de skal la foresatte svare på beskjeder som blir sendt ut eller ikke.

Har dere noen målinger på hvor vellykket det systemet har vært?

– Jeg har ikke den statistikken tilgjengelig her nå, men en god indikator på at appen blir brukt mye er den høye prosentandelen av foresatte som har lastet ned appen.

Med tanke på språkproblematikk, er det lettere for dere å distribuere informasjon på flere språk på denne måten?

– Jeg har jo hørt om skolen som legger ut beskjeder i flere ulike morsmål, så det blir brukt google translate på meldinger de ikke forstår osv.

Ser dere noe forbedringspotensial i hvordan kommunikasjonen med hjemmet foregår? På hvilken måte?

– Appen er  kontinuerlig under utvikling, vi tar i mot ting som folk stusser på, funksjonalitet  som kanskje ikke er helt optimal så det blir jo hele tiden endret. At det er et forbedringspotensiale der, er det jo. Alt utvikler seg jo. Det å nå ut til foresatte kan jo alltid være et problem (Sosiale grunner fremfor teknisk i så fall).

Informasjonsflyt; Lærer – elev

Hvordan bruker lærerne iPaden i sin måte å kommunisere med elevene? (beskjeder, dele ut oppgaver, ta imot lekser, gi tilbakemeldinger, vise ting i timen osv)

– Det varierer fra skole til skole, fordi ulike skoler bruker ulike apper. Noen skoler er litt mer fremtredende enn andre, som du sikkert har kjennskap til, men det er jo  en del skoler som bruker Showby, som de bruker som en informasjonskanal, selv om det etter vår oppfatning er mer et oppgave verktøy, men de putter f.eks dokumenter inn i Showby som de mener elevene skal lese osv. I tillegg så bruker de dette meldingssystemet eller også OneNote og andre typer apper, men at de har et sånt samlet sted som alle har full kontroll på, er jeg litt usikker på. Det er en utfordring å ha enhetlig praksis på skolen når det er så mange apper og verktøy å velge mellom.

Er det også litt styrt av lærernes interesse og kompetanse når det kommer til dette? Hvor stor grad de har erfaring selv som de vil bruke med elevene?

– Ja, det kan kanskje sies å være den største utfordringen. En lærer bruker noe for alt det er verdt, mens en annen liker noe annet, og bruker det, og elevene står midt imellom og blir litt sånn halv forvirra på hvor man finner hva. Dette har vi prøvd å bøte på ved at alle skoler i Oslo har en såkalt “kanal strategi” så vi kan prøve å ha en enhetlig praksis. Det er nok ikke alle som får til det, og noe av årsaken til det er at utviklingen går veldig fort. Plutselig dukker det opp et nytt favoritt system for noen, og så blir det vanskelig for andre å henge med. Det er mer utbredt hos de eldre elevene, de som har flere faglærere, og ikke kun kontaktlæreren, da må eleven plutselig forholde seg til flere ulike måter å gjøre ting på. Elevene selv uttrykker et ønske om forbedring akkurat her. Vi ser at noen skoler utpeker seg innen kommunikasjon og bruken mellom lærer og elev og ett av de er OneNote.

Har det vært et alternativ for Utdanningsetaten å låse iPadene i større grad, for å hindre at det blir brukt så mange ulike systemer?

– Ja, det er en pågående prosess. Det har ikke så mye med at det er mange systemer å forholde seg til, men heller dette med GDPR-lovgivning som gjør at man ikke kan tillate at alle laster ned det de vil og distribuerer det fritt ut til elevene sine. Det må det være en viss kontroll på. Oslo kommune ser på å utvikle en lokal app-store, slik som Bærum-skolen har, der det er flere restriksjoner og mer styring av hvilke apper skolen får lov til å laste ned.

Vet du hva lærerne synes om å bruke iPad til å kommunisere med elevene?

– De får gitt de beskjedene som de ønsker å gi overfor elevene. Det er heller overfor foresatte at det er et problem å nå frem med kommunikasjon.

Hva er innvendingen fra foresatte?

– Foreldre forstår ofte ikke sin rett til innsyn, det kan være at foreldre vil gå inn på ipaden og se alt hva sine håpefulle gjør, men det er jo ikke helt sånn det fungerer. Barn har også rett til personvern, så det gjør at foresatte egentlig ikke skal kunne gå inn på elevenes nettbrett. Mye av frustrasjonen ligger i at de ikke får se alt elevene gjør, men det skal de heller ikke gjøre.

Sånn som denne skolemelding appen, er det sånn at foreldrene også kan se alle beskjedene der, eller er det delt opp i forskjellige seksjoner?

– Læreren kan velge å sende kun til elev, eller velge å hekte på foresatte. I de fleste tilfeller sender de til både elev og foresatt. Akkurat meldingsappen fungerer veldig godt som kommunikasjonskanal ut til foresatte. Utfordringen ligger i at man ikke når de som ikke har appen, og evt må sende sms og epost-varsling ved bruk av appen for å fange opp de som ikke allerede har den.

Har det blitt lettere for lærerne å følge opp hver enkelt elev?

– Lærerne sier at dokumentasjonen de har fra elevene, altså arbeidet og oppgavene de gjør, som de bruker som grunnlag til vurdering, er mye enklere når de har iPad. En av de tingene de gjør mye av er å ta bilder og filmer til når de gjør ting i f.eks kunst og håndverk, slik at de får et godt  vurderingsgrunnlag som er mye bedre nå enn før. Men mye av kommunikasjonen er nok muntlig tilbakemeldinger og relasjonen mellom lærer og elev. Mange av disse elevene er jo så små at de ikke kan lese selv enda.

Har innføringen av ipad forandret måten lærerne legger opp undervisningen på? Nye undervisningsmetoder?

– Det vi ser med de som lykkes med iPad-bruken er at læreren har endret seg fra å være en som står som en slags foredragsholder til at elevene er mer og mer involvert i  sin egen læring. De lærerne som ikke begrenser potensialet i bruken lykkes mye bedre enn de som bruker iPad som en slags kladdebok.

Hvordan hjelper/veileder dere lærere til å bli flinkere til å bruke iPad? Trygger dere de utrygge eller introduserer dere løsninger de kan ta i bruk i undervisning?

– Det er i utgangspunktet skolene selv som spør oss om hjelp, det er begrenset hvor mye vi kan hjelpe de skolene som har behov for det, da det er 190 skoler i Oslo og vi er 7 stykker på veilederteamet vårt. Det hele går via en søknadsprosess og via oslo og så går det via områdedirektør, og etter visse kriterier er det noen som får hjelp. Nå i år har vi rukket å hjelpe 25 skoler, der de får et standard opplegg, et kurs og veiledning ute på skolene. Det de får hjelp til er gjerne systemer de har selv, altså, de har hørt at  naboskolen synes ‘det’ systemet er kjempebra og så har de kjøpt det, og skjønner ikke helt hvordan de skal bruke det, så må vi komme å vise dem hvordan de skal bruke det. Hvis de har et bevisst forhold til hvilket system de har kjøpt, så hjelper vi dem med det. Veiledernes primæroppgave er å lære dem god praksis.

Bruker de iPaden aktivt i de fleste fag? Er det app-basert hvilke fag det blir mest brukt i?

– Det er ikke et app-fokus lenger, man trenger ikke en lese-app eller matte-app for å gjøre matte. De bruker det de kaller “produksjons apper” tilsvarende omtrent PowerPoint, og så produserer elever presentasjoner og annet. Man sitter ikke like mye å terper og jobber med oppgaver, det nærmer seg en fagfornyelse med rike og åpne oppgaver. Det er ikke mer enn en fire fem apper som alle bruker på skolen. Klart er det noen som er snevret inn på et tema, men dette er ikke like viktig lenger.

Har dere gjort noen målinger på læringsutbytte i de fagene hvor man benytter iPad?

– Vi måler ikke så mye utover Oslo-prøver og nasjonale prøver, så det å se en klar sammenheng mellom hvorvidt det å bruke iPad skaper mer læring enn de som ikke gjør det, har vi enda ingen gode tall på.

Tilbakemelding fra lærerne, opplever de det som positivt å bruke iPad?

– De fleste gjør det.  Lærerne er så klart ulike, det å få noen som har undervist på den samme måten i 30 år til å endre undervisningsmetode, kan være utfordrende, samtidig som man har de som ser nytten og verdien i iPad og er kjempe interessert i det, har lettere for å lykkes. Det er mange som ser nytten i dette verktøyet, gitt at det blir brukt riktig.

Dette stiller kanskje noen nye krav til lærerne som de ikke har vært overfor før?

– Det er helt riktig. Det er jo snakk om en del penger skolen bruker på å kjøpe dette. Ikke bare er det dyrt, men det kan jo være bortkastet å bruke masse penger på noe som ikke fungerer. Veldig mange skoleledere er veldig på for at det skal bli en suksess, for å si det sånn.

Informasjonsflyt; Elev – elev

Hvordan har innføring av iPad endret hvordan elevene kan samarbeide?

– Mitt inntrykk er at de samarbeider på en annen måte nå, enn før. Nå har de egne systemer de kan samarbeide og drive med gruppearbeid i.

Sånn som i de produksjons appene du snakker om at de bruker, er det noen innebygde samarbeid funksjoner der de kan samarbeide om å jobbe med det samme arket eller jobbe seg i mellom?

– Ja, det er det så absolutt. Og det benyttes mye. Det samarbeides jo på mange flere måter, at en skriver og andre snakker for eksempel, slik som de også gjorde før, det er mye enklere nå.

 Er det noen muligheter for samarbeid også utenfor skolen, med for eksempel lekser?

– Ja, de fleste har jo også med seg iPaden hjem, så der er det akkurat samme funksjoner hjemme som på skolen.

Blir lekser levert på iPaden?

– Ja, det er fullt mulig å levere lekser via iPad. Hvordan de leverer leksene avhenger av hva slags type lekse de har. Om det ikke leveres på iPad så blir det dokumentert med iPad i form av at man tar bilder av leksene.

Evaluering:

Når dere skal evaluere satsingen av iPad på skolene, hva er det man setter som suksesskriterier da?

– Vi har ingen direkte måling på bruk av disse systemene, vi måler ikke antall timer brukt på iPad eller lignende. Vi styrer hovedsakelig etter de resultatene skolene har, i form av nasjonale prøver slik som vi alltid har gjort. Om en skole har gått veldig ned i resultater i forhold til tidligere resultater er det klart man må ta det til etterretning og revurdere bruken.

Er det noen løsninger til undervisning, kommunikasjon eller lignende dere skulle ønske fantes, som ikke eksisterer i dag?

– Nei, det er veldig vanskelig å svare på. Skolene har sine behov, de finner ofte løsninger som dekker behovene sine i varierende grad, men de får det jo ofte til. Siden behovene varierer så veldig så er det vanskelig å si noe konkret. Det er lettere å se behovet for mer tekniske ting som lagring. Men de er stort sett fornøyd.

Er det noen av skolene som har gått til innkjøp av iPad, som har dempet satsingen?

– Ja, det er noen som har falt litt fra i satsingen av iPad, ofte pga skolelederen tenker det er genialt, uten at hverken de selv eller lærerne helt forstår hvordan de skal bruke det, og så fortsetter de bare på samme måte som tidligere i stedet for å sette seg inn i det. Hovedutfordringen handler kanskje om at de ikke har nok  kompetanse til å kunne bruke det på en god måte.

Summary and analysis

The motivation to introduce iPads in Oslo came from the needs of the schools. He meant that the iPad solved many of the needs, and at the same time it’s an easy tool to use.

The tablets are controlled by an MDM (Mobile Device Manager) provided to all schools in Oslo, but each school has a lot of freedom beyond that. The municipality of Oslo provides what is called the “Skole Plattform”, which in short is office 365, Itslearning and Skolemelding.

They don’t measure the use of iPads in any specific way, other than what they’ve always done – using “Nasjonale prøver” and “Osloprøver”. They have numbers on how many people download their apps, but other than that there’s not much statistics.

The biggest challenge with using tablets in schools is that not all teachers know how to use it, and it’s difficult to get help for those who seek it. The help team consists of 7 people that’s supposed to help 190 schools.

There is also a privacy issue regarding the ipads pupils use. Parents’ desire right to access to see what their kids do on their tablets, but they’re not always granted permission due to the strict privacy laws the schools have to follow.

Another challenge is that many students expressed is the lack of standardisation in the use of apps for communication. Outside of the named apps schools are free to use most apps. This can cause a student to use two different apps serving the same purpose based on the preference of the teacher. To reduce the variance of apps some neighboring districts/schools are creating special app stores/market to get more control. Oslo is also planning to do the same.

Documentation of the literature search

Our goal for the literature search was to figure out if there’s enough information about the topic to actually write about it. We also wanted to find out what the major challenges and benefits are after the introduction of tablets (iPads) in elementary classrooms. How has the information flow between teacher and student has changed and in what way can it be improved?

The keywords we decided to use were:

iPad, Student, Teacher, elementary school, classroom, information flow, homework, learning, communication, creativity, tablet, educational, education.

We used Google-scholar, Google news search, Web of Science, Education Research Complete and Eric as search engines.

We divided the group into two parts, one group searched in scientific search engines and the rest did searches in news articles and from other, non-scientific sources. In this way we wanted to avoid getting the same search results. In our literature research we have focused on iPad over other touchpads because iPad has dominated the education market starting early with a 75% worldwide and 90% control in Canada in 2013. Norwegian schools has also chosen iPads as the platform to use in classrooms.

During our search we found a lot of interesting articles that appealed to us, both scientific and from media sites. We also realised that most of the research about tablets, and especially iPads in the classroom, isn’t about information flow directly. Although much of the information we found can be relevant for our project because it describes different challenges and or situations where flow of information is important and can be improved by new solutions.

Literature review

While teaching previously was passive and based on receiving information from the teacher learning today is about interaction, creativity and participation in the classroom. The introduction of digital platforms such as the iPad helps to reinforce this trend, according to a report from Telemark University College. Here scientist followed the introduction of iPads to all the pupils in 6th grade at Stathelle Primary School. Among the findings made during the two-year pilot project was that students through the iPad became more active in their own learning process. They could search the web for sources themselves and evaluate the sources’ relevance to the task. It also became easier for the students to organize and take care of the learning material, which was a great help for the students’ overview. On the basis of this, the researchers who followed the project concluded that this contributed to better adapted education and that the students got more benefit from the training provided. The researchers also found that Ipad made it easier to fully integrate all students into the classroom. Those with special needs got more organized for this with the help of the iPad. (Kongsgården, Midtbø 2014).

In Bærum, every pupil in elementary school has their own iPad. According to a report published on the municipality’s website the effort to give every pupil a Ipad isn’t about technology. Its about new ways of learning. According to schools enrolled in the pilot program the relationship between pupil and teacher has changed. Communication has become more imminent. They can give feedback to the student almost in real time. The teachers can also adapt and differentiate teaching based on each pupils special needs. The teachers also see more motivate and creative pupils who gets more learning outcome. (Bærum municipality, 2015).

Project leader for iPad in Bærum municipality, Christian Sørbye Larsen, says to the Norwegian daily Aftenposten that there were protest from both parents and teachers before introducing the device in the classroom. Among the positive elements are more efficient students, better collaboration and better feedback.  (Nipen, 2019).

The reason why iPads has become popular in educational is how it makes for new ways of communication between students and between student and teacher. By using the built in communication possibilities the teacher can have a face-to-face with students who are sick or away from school. (Apple support pages).

There are challenges to the introduction of technology in classrooms. Education are based on a constructivist approach (Henderson, Yeow, 2012). It’s based on the idea that knowledge is not a substance that is transferred from teachers to students, but that knowledge is constructed by students themselves when they interact with objects in their environment. Children learn by doing and construct their own knowledge by actively performing a task.

Educational technology as iPads and tablets, on the other hand, is based on behaviorist perspective. It posits that learning is manifested by change in behavior and that the environment determines these changes.

“It is only relatively recently that educational technology has been able to support a constructivist approach. Smaller devices are better able to facilitate social collaboration than PCs which users must use singly, and the rise of more social application software enables much better opportunities for collaboration than were possible in the past.”

The size of the iPad promotes collaboration. It stimulates to face-to-face social interaction between children (Hourcade, Beitler, Cormenzana, Flores, Druin, 2009). (Leichtenstern, Vogt, 2007).

A school in New Zealand was one of the first to start using iPads in education. Scientist did a case study to understand their experiences (Henderson, Yeow, 2012). According to two of the teachers the iPad has allowed learning to become more accessible and productive. They found that it allows information to be easily searched and accessed quicker at any given location in the classroom. For example, as described by the teacher and senior teacher, students will not need to wait for the desktop computer or netbook to boot when they log in as they previously did, but simply press the iPad’s button and tap on the web browser. Accessibility has also empowered students through not only allowing them to view a wider variety of information to enhance their learning and productivity, but also provides students with a sense of pride in their work, as the teacher explains:

“The ease of access to information makes a huge difference… The standard of their presentation has hugely improved. They have a lot more pride in it so they’re putting a lot more time into it… The presentations most students created I was amazed, they just looked so impressive… and the information was of a higher level as well” (section 5.3, Henderson, Yeow, 2012)

One issue brought up by the senior teacher is that they are aware that the iPad is a difficult tool to be used for creating content but easy to consume, due to the nature of it. However, it was made apparent by the senior teacher that the iPad should not be used as an exclusive tool in education but to be used alongside others:

“It’s difficult to create content, it’s easy to consume… I’m not convinced yet that typing out a big document is easy on the iPad as it is on a computer… I don’t think it couldn’t replace everything we certainly wouldn’t ditch everything in place of the iPads” (section 5.7. Henderson, Yeow, 2012).

Not all students readily adopt the iPad. In the interview it was discussed by the teacher that there was a case where a student chose to use the school’s netbooks rather than the iPad:

“I’ve only got one student in my class who if there is a choice will go for the laptop … its new technology, she’s a bit scared” (section 5.7. Henderson, Yeow, 2012).

Report by the Canada Research Chair in Technologies in Education based on a survey of 6,057 students and 302 teachers in Quebec, Canada. With this survey they wanted to gain a better understanding of how students and teachers use the iPad in class, as well as the associated benefits and challenges. To limit the scope of the survey other touchpads were not included. This is because iPad is the most used and developed platform in the education market controlling 75 % of the education market worldwide and 90% in canada in 2013. The study found that “On average, the teachers felt that they were moderately satisfied with using the iPad in class (average score of 3 out of a maximum of 5). The students felt that they were moderately to very satisfied with using the iPad in class (average score of 3.6 out of a maximum of 5).” When students were  asked for words describing the experience of using ipads the main responses were “Fun, useful, useless and portable”. They note in the report that one one answered that it helped them learn.

In addition to finding out how satisfied the students and teachers were using the ipad they wanted to understand how the ipad was used in the classroom and outside it to improve learning. They found that for a 60 minutes lecture 88.5% of students reported using the ipad for 30 minutes or more. This varied based on the subject with math and science seeing less use. Part of understanding how ipad can improve learning is to look at what applications the students use. The most used apps were eTextbook, text processing and not taking apps. Later teachers were asked to suggest improvements and many wanted a list of useful apps and training in using the apps.

When asked how the students were using the iPad for educational purposes doing school work was the most popular answer mostly interacting with eTextbooks. Internet searches were also frequent and students said that they appreciated being able to decide how they search for information  they needed. Despite being asked about educational purposes the third most frequent answer was games. Some students said it worked as a reward for doing work and motivated. At the same time this speaks to the distraction the ipad introduced.

Outside of school, the most frequent uses were social media (facebook, iMessage). Second most frequent answer was homework. Some students said that using iMessage made it easier to ask other students about homework. One student said that before he never took out his school books when he had finished homework but now the ipad is always out.

When students and teachers were asked about challenges using the iPad the most frequent answer was distraction. A lot less frequent was difficulty writing, difficulty organizing and unsuitable textbooks. The extent to which the ipad was a distraction became clear in interviews with teachers and students. Students found it hard to pay attention when receiving messages on facebook and seeing other students playing games. The limitations of the eTextbooks was another point of frustration with problems such as needing to be online or exercises that did not work.

In a study of young children using multimodal devices to help them become literate in the 21st century it was found that tablets help children thrive in their learning.

Since children responds very well to change and adapts quickly, as well as they’re easily intrigued by new ideas and forms of learning methods, it makes the tablet an excellent addition to teaching. There’s evidence that the quality of learning increases when children use tablets as they collaborate and communicate with one another, as well as the independent learning thrives.

Teachers are eagerly using tablets in their literacy programs. It seems to be easier to tailor a solution to a single students learning difficulties, as the children can use different apps, i.e. LetterWorks to help enhance their struggles with reading. This broadens the specter of possibilities and resources for both teacher and student. (Nicola J. Yelland, 2018).

The digital abilities of teachers are not equal, which may have a significant impact on differences within students learning environment. A study showed that the abilities differed so much as it gave a result of 65.9% teachers belonging to the intermediate level. 26.1% were placed below, and 8% above intermediate.

The teachers with higher understanding of tablets spent more hours to support and develop their subjects, as well as higher usage of tablets in the classroom itself. The tablets may therefore be difficult to incorporate and use in classes depending on the each teachers digital abilities. (Cantú-Ballesteros, L. Urías-Murrieta, M. Figueroa-Rodríguez, S. Salazar-Lugo, G. M., 2017).

There was a project that investigates if tablets can enable students with additional needs to access the curriculum in Australia. In many situations some apps were specifically selected for individual children. One app might gave motivational value to a specific student, meanwhile that may not be as relevant for another student. The reason for the difference of relevance had to do with the student’s interests. (Watts,  Brennan & Phelps, 2012)

«Much of the success of iPad integration was felt to depend on the enthusiasm, creativity and pedagogical skill of the TA and teachers involved as they needto be able to identify how they can use the iPad productively to support individual students’ learning. If this ‘spark’ isn’t there the educational effectiveness of the iPads is not maximised. «(Watts,  Brennan & Phelps, 2012, p. 8)

At MHOC the TA’s got access to a Ipad before the project. They were more responsive and familiar to be able to suggest apps in class, then the TA’s at JPC who did not get access to a Ipad before the project. (Watts,  Brennan & Phelps, 2012)

«A key learning, then, was that TAs needed good access to the iPads to become familiar with them and to help identify apps that would be most suitable for individual students and to be able to respond quickly in a classroom setting to identify the best  app tosupport learning at any particular time.»  (Watts, Brennan & Phelps, 2012, p. 8 )

Two teachers took on the challenge of improving elementary reading. They decided to use Ipad’s to reach this goal, though it was a step into the unknown.

There were some noisy apps that made some distraction from the learning environment. They solved this by purchasing headphones. (Getting & Swainey, 2018)

 

Last year New York Times (Bowles, New York Times 2018)  had an article about digital gap between rich and poor kids. But not as you would expect. While America’s public schools are still promoting devices with screen, private schools for rich kids are banning screens from class altogether.

“Silicon Valley’s parents increasingly panic over the impact screens have on their children and move toward screen-free lifestyles, worries over a new digital divide are rising. It could happen that the children of poorer and middle-class parents will be raised by screens, while the children of Silicon Valley’s elite will be going back to wooden toys and the luxury of human interaction.”

In the article, Kirstin Stecher and her husband, who works as an engineer at Facebook, are explaining how they raise their kids almost completely screen-free.

“Is this coming from a place of information — like, we know a lot about these screens,” she said. “Or is it coming from a place of privilege, that we don’t need them as badly?

Challenges and what needs to be improved

From the different articles we have found some challenges has become apparent. Some of the challenges have already been worked on and the information flow has been improved.
One challenge that was mentioned many times was the teacher and the students lack of experience using the touchpad. Teachers wanting more training and guidelines for using ipads in class and developing assignments that is designed to be done using an iPad. Since the individual teachers has different experiences with tablets, it should be required to take annual courses so that all the teachers and therefore students will have the same starting point.

For many students the iPad can be a distraction with access to games, videos and social media. It can also be distracting for the rest of the class if one student watches a video or play games. This was described in older articles and one improvement in the experience using iPads was to give the teacher more control of the students iPads. Today there are available apps created by apple to give the teacher the option to limit what the student can do on the ipad during class and many other improvements in creating a more efficient experience.

Another challenge that has become apparent is the need for a framework designed for teaching pre installed on the devices. Today many hybrid solutions make many of the tasks more complicated and time demanding than necessary. A solution designed for information flow, cooperation, sharing and feedback between teacher and student, and between the students themselves, would be a great contribution to promoting better learning and interaction with technology in classrooms.

There are multiple solutions for the use of tablets, especially iPads. Apples own app-store offers many different apps for teaching, from reading digital school-books to solving math questions. Apple has also launched several projects that has as a main goal to introduce apple products in the earliest stages of elementary school, such as specific features like Guided Access or Apple’s own apps Shared iPad, Apple School Manager, ClassKit and Schoolwork. All these apps does only work on Apples own devices and is under Apple control. The Norwegian school system should consider  to atleast make some own solutions that doesn’t depend on Apples framework. Considering Apples price range, som schools may prefer tablets using the Android software. These tablets includes Google’s answer to Apples imperium of school-related content, such as Google Classrooms which now connects with all Google-apps like Google Spreadsheets, Google Calendars, Google Docs and a diverse array of other apps.

Even though Apple and Google both have their own solutions to make the teacher and pupils learning experience easier, the goal is the same. The apps and software lets teachers limit the available apps, keep track of the pupils progress, share documents and send notifications to the entire class.

 

References:

 

Apple. (n.d.). Teknologi like grenseløs som barnas fantasi.

https://www.apple.com/no/education/products/

 

Apple. (n.d.). Use Guided Access with iPhone, iPad, and iPod touch.
https://support.apple.com/sl-si/HT202612

 

Bowles, Nellie (2018). The New York Times. The Digital Gap Between Rich and Poor Kids Is Not What We Expected.
https://www.nytimes.com/2018/10/26/style/digital-divide-screens-schools.html

Bærum Kommune (2015). Digital skolehverdag. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/digital-skolehverdag/

 

Cantú-Ballesteros, L. Urías-Murrieta, M. Figueroa-Rodríguez, S. Salazar-Lugo, G. M. (2017). Journal of Education and Training Studies. Teacher‘s Digital Skills in Relation to Their Age, Gender, Time of Usage and Training with a Tablet.

https://ezproxy.hiof.no:2282/fulltext/EJ1139272.pdf

 

Getting, S. Swainey, K. (2012). First Graders with iPads?. Learning & Leading with Technology, 40 (1), 24-27. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ991227.pdf

 

Gybas, V. Klubal, L. Kostolányová, K. (2017). Assisted Approach as a Tool for Increasing Attention When Using the iPad in a Special Elementary School: Action Research. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(2)

https://pdfs.semanticscholar.org/8c50/f169c525e83aa540417d039db00bc334ee4d.pdf

 

Henderson, Yoew, (2012). iPad in Education: A Case Study of iPad Adoption and Use in a Primary School. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences.

DOI: 10.1109/HICSS.2012.390

 

Karsenti, T., & Fievez, A. (2013). The iPad in education: uses, benefits, and challenges – A survey of 6,057 students and 302 teachers in Quebec, Canada. Montreal
http://www.karsenti.ca/ipad/pdf/iPad_report_Karsenti-Fievez_EN.pdf

Keller, J. & Sargent, M. (2018). Apple Classroom: Everything you need to know.
    https://www.imore.com/apple-classroom-ipad

 

Leichtenstern, E. André, T. Vogt, (2007). European Conference on Ambient Intelligence, 2007. Role assignment via physical mobile interaction techniques in mobile multi-user applications for children. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-76652-0_3

Midtbø, Kongsgården (2018). iPad som læringsressurs i undervisningen. Pilotprosjekt Stathelle barneskole 2012 – 2014. Sluttrapport.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/n5ncn3/TN_brage11250/2438210

 

Nicola J. Yelland. (2018). British Journal of Educational Technology. A pedagogy of multiliteracies: Young children and multimodal learning with tablets.

https://doi.org/10.1111/bjet.12635

Nipen, Kjersti (2019). Aftenposten. Nettbrettene rykker inn i klasserommet. Ingen vet helt hva det gjør med læringen. https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/OpaaqO/Nettbrettene-rykker-inn-i-klasserommet-Ingen-vet-helt-hva-det-gjor-med-laringen

Watts, L. Brennan, S. Phelps, R. (2012). iPadiCan: Trialling iPads to support primary and secondary students with disabilities. Australian Educational Computing, 27(2), 4-12.

http://acce.edu.au/sites/acce.edu.au/files/pj/journal/27_2iPadiCan_Trialling_iPads_p4.pdf

 

Project topic

As our subject we have chosen tablets as a learning tool in elementary school. How has the information flow changed between student and teacher in elementary school after the introduction of tablets (iPads) and other personal technology platforms?