Expert interview

Interviewee

We interviewed Thomas Reichborn, a professional consultant in Oslo county who’s responsible for a dedicated tutoring team that assists Oslo-schools with the introduction and use of tablets.

Where and how was the interview was conducted

We had the opportunity to interview him using face-time from a conference room at the school.

What was the theme of the interview and why we choose it

How has the information flow between teacher and student has changed, and in what way can it be improved?

Our goal is to figure out what the major challenges and benefits are/have been after the introduction of tablets (iPads) in elementary classrooms.

Interview guide
We planned to follow the guide for a semi structured-interview.

Generelle spørsmål:

Hva var bakgrunnen for at man ville innføre iPad i Osloskolen?

Hva ønsket man å oppnå?

Hvordan er oppsettet på nettbrettene som leveres ut?

Har oppsettet forandret seg siden de første brettene ble levert ut?

På hvilken måte?

Hvor mye av innholdet står Utdanningsetaten for?

Hvor mye av innholdet er låst, kan elevene selv legge inn apper?

Var informasjonsflyt, på et eller flere områder, et argument da man bestemte seg for å satse på iPad?

På hvilken måte, hva ønsket man å forbedre?

Har man oppnådd det man ønsket?

Informasjonsflyt: Skole – hjemmet

Har innføringen av iPad endret måten skolene kommuniserer med elevenes foreldrene eller foresatte?

På hvilken måte?

Har iPaden gjort det lettere å få kommunisere med foreldre og foresatte?

Hvor mye av informasjonen med hjemmet går gjennom digitale kanaler på de skolene som har innført iPad?

Er mer informasjon digital nå enn før iPadene ble tatt i bruk?

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra elevenes foresatte?

Er det noen sider av kommunikasjonen med hjemmet dere har valgt å ikke digitalisere?

Oslo kommune har blant annet utviklet appen Skolemelding elev og ansatt. Blir den appen brukt i barneskolen?

Hva var bakgrunnen for at den appen ble utviklet?

Planlegger dere å utvikle andre apper som skal inn i skole-iPadene?

Har det blitt enklere for foreldre å gi tilbakemeldinger eller beskjeder til skolen?

Ser dere noe forbedringspotensial i hvordan kommunikasjonen med hjemmet foregår?

På hvilken måte?

Nye løsninger?

Informasjonsflyt; Lærer – elev

Hvordan bruker lærerne iPaden i sin måte å kommunisere med elevene? (beskjeder, dele ut oppgaver, ta imot lekser, gi tilbakemeldinger , vise ting i timen osv)

Har det blitt lettere for lærerne å følge opp hver enkelt elev?

På hvilken måte foregår det? Egne apper?

Vet du hva lærerne synes om å bruke iPad til å kommunisere med elevene?

Noen utfordringer knyttet til kommunikasjon med elevene på iPad?

Brukes nettbrettet for å levere lekser, og gir lærerne tilbakemelding via samme kanal?
Finnes det løsninger for å samtidig dele tilbakemeldingen med foreldre?

Har innføringen av ipad forandret måten lærerne legger opp undervisningen på?

Nye undervisningsmetoder?

Hvor utbredt er bruken i de forskjellige fagene?

 Apper, oppgaver o.l (Matte, E-bøker)?

Hvilke løsninger bruker lærerne mens de underviser?

Bruker de iPaden aktivt i de fleste fag?

Hvilket fag benyttes ikke iPad i dag?

Hvordan er tilgangen på apper som egner seg til undervisning i de forskjellige fagene?

Hvor viktig er interaktivitet?

Utvikler dere mye selv?

Har dere gjort noen målinger på læringsutbytte i de fagene hvor man benytter iPad?

Er nettbrett mer effektivt for å lære bort en tradisjonell undervisning?

Informasjonsflyt; Elev – elev

Hvordan har innføring av iPad endret hvordan elevene kan samarbeide?

Har det blitt mer utbredt med samarbeid? på / etter skolen?

Hvilke løsninger benyttes i dag for samarbeid mellom elever?

Finnes det noen løsninger for å samarbeide om for eks lekser?

Evaluering:

Hva vektlegges når dere skal evaluere iPad som en læringsressurs?

Når det kommer til læringsutbytte, ser dere noen endringer i resultatet på for eks nasjonale prøver på de skolen som bruker iPad?

Er det noen løsninger til undervisning, kommunikasjon eller lignende dere skulle ønske fantes, som ikke eksisterer i dag?

Interview transcription

Generelle spørsmål:

Hva var bakgrunnen for at man ville innføre iPad i Osloskolen?

– Det er skolene og deres behov som selv velger om de ønsker å bruke iPad i undervisningen.

Hva var det de behovene gikk i som førte til nettbrett?

– Nei, det er litt vanskelig å si, men det viktigste var vel å forenkle hvordan man gjorde ting, iPaden er et enkelt verktøy å håndtere, med mange funksjoner som er nyttig for alle aldersgrupper.

Er det helt ned i førsteklasse som bruker det nå i Osloskolen?

– Det er alt fra første [klasse] tilogmed voksenopplæring som bruker nettbrett, i varierende grad. også de eldre titter også på bruk.

Hvordan er oppsettet på nettbrettene som leveres ut?

– Alle styres av et MDM (Mobile Device Manager), i tillegg har hver enkelt skole en ansvarlig som setter egne innstillinger på deres skoles nettbrett.

Har oppsettet forandret seg siden de første brettene ble levert ut?

– Ja, tidligere hadde ikke iPadene det samme styringssystemet som nå, dette gikk Oslo kommune til innkjøp av etter behovet ble tydelig.

Hvor mye av innholdet står Utdanningsetaten/Oslo kommune for?

– Oslo kommune står for det som heter Skole Plattform Oslo, som er den sentrale løsningen vi har skaffet. Dette kan sammenlignes med Office 365. I tillegg står vi for It’s Learning og kommunikasjonssystemet Skolemelding.

Skolemelding er utviklet av kommunen? kan du si litt om den, hva er det den gjør/løser?

– Den løser all kommunikasjon mellom lærer/elev, og lærer/lærer, samt lærer/foresatt. Det er et sentralt system/portal som blir brukt mye.
Det er i utgangspunktet ikke en app men et system med et app grensesnitt, så den finnes da på “ikke nettbrett” og på nettbrett. Det er en app som er utviklet for telefoner og nettbrett.

Var informasjonsflyt, på et eller flere områder, et argument/motivasjon da man bestemte seg for å satse på iPad?

– Nei, altså, motivasjon og motivasjon, det er jo ikke sånn at man innfører noe uten å kartlegge et behov, og at det er et kommunikasjonsbehov mellom de forskjellige brukergruppene i skolen er det jo ikke noe tvil om. Vi har jo  vært kjent med at foresatte har vært en brukergruppe som har følt seg minst ivaretatt. Men vi har jo hatt kommunikasjonssystemer som har vært digitaliserte i Oslo-skolen i mange år, så siden fronter-dagene, som ble innført for 15 år siden [fronter], men som da av ulike årsaker ikke ble videreført og avtaler som ikke ble fornyet, så ble dette nye kommunikasjonssystemet vårt laget. Det er ikke noe tvil om at det fremdeles er behov for et kommunikasjonsverktøy.

I hvor stor grad løser den de behovene som finnes?

– I utgangspunktet løser det  alle behovene, men om det løser det på de måtene skolene ønsker at det skal løses, det er ikke nødvendigvis gitt. Vi ser at skolene bruker en del andre løsninger enn de vi tilbyr, til å kommunisere gjennom. Og det er jo fordi de står veldig fritt til å velge de løsningene de selv ønsker å bruke. Men muligheten er der.

Informasjonsflyt: Skole – hjemmet

Har innføringen av iPad eller digitalisering endret måten skolene kommuniserer med elevenes foreldrene eller foresatte?

– Ja, nå kan for eksempel lærerne selv velge om de skal la foresatte svare på beskjeder som blir sendt ut eller ikke.

Har dere noen målinger på hvor vellykket det systemet har vært?

– Jeg har ikke den statistikken tilgjengelig her nå, men en god indikator på at appen blir brukt mye er den høye prosentandelen av foresatte som har lastet ned appen.

Med tanke på språkproblematikk, er det lettere for dere å distribuere informasjon på flere språk på denne måten?

– Jeg har jo hørt om skolen som legger ut beskjeder i flere ulike morsmål, så det blir brukt google translate på meldinger de ikke forstår osv.

Ser dere noe forbedringspotensial i hvordan kommunikasjonen med hjemmet foregår? På hvilken måte?

– Appen er  kontinuerlig under utvikling, vi tar i mot ting som folk stusser på, funksjonalitet  som kanskje ikke er helt optimal så det blir jo hele tiden endret. At det er et forbedringspotensiale der, er det jo. Alt utvikler seg jo. Det å nå ut til foresatte kan jo alltid være et problem (Sosiale grunner fremfor teknisk i så fall).

Informasjonsflyt; Lærer – elev

Hvordan bruker lærerne iPaden i sin måte å kommunisere med elevene? (beskjeder, dele ut oppgaver, ta imot lekser, gi tilbakemeldinger, vise ting i timen osv)

– Det varierer fra skole til skole, fordi ulike skoler bruker ulike apper. Noen skoler er litt mer fremtredende enn andre, som du sikkert har kjennskap til, men det er jo  en del skoler som bruker Showby, som de bruker som en informasjonskanal, selv om det etter vår oppfatning er mer et oppgave verktøy, men de putter f.eks dokumenter inn i Showby som de mener elevene skal lese osv. I tillegg så bruker de dette meldingssystemet eller også OneNote og andre typer apper, men at de har et sånt samlet sted som alle har full kontroll på, er jeg litt usikker på. Det er en utfordring å ha enhetlig praksis på skolen når det er så mange apper og verktøy å velge mellom.

Er det også litt styrt av lærernes interesse og kompetanse når det kommer til dette? Hvor stor grad de har erfaring selv som de vil bruke med elevene?

– Ja, det kan kanskje sies å være den største utfordringen. En lærer bruker noe for alt det er verdt, mens en annen liker noe annet, og bruker det, og elevene står midt imellom og blir litt sånn halv forvirra på hvor man finner hva. Dette har vi prøvd å bøte på ved at alle skoler i Oslo har en såkalt “kanal strategi” så vi kan prøve å ha en enhetlig praksis. Det er nok ikke alle som får til det, og noe av årsaken til det er at utviklingen går veldig fort. Plutselig dukker det opp et nytt favoritt system for noen, og så blir det vanskelig for andre å henge med. Det er mer utbredt hos de eldre elevene, de som har flere faglærere, og ikke kun kontaktlæreren, da må eleven plutselig forholde seg til flere ulike måter å gjøre ting på. Elevene selv uttrykker et ønske om forbedring akkurat her. Vi ser at noen skoler utpeker seg innen kommunikasjon og bruken mellom lærer og elev og ett av de er OneNote.

Har det vært et alternativ for Utdanningsetaten å låse iPadene i større grad, for å hindre at det blir brukt så mange ulike systemer?

– Ja, det er en pågående prosess. Det har ikke så mye med at det er mange systemer å forholde seg til, men heller dette med GDPR-lovgivning som gjør at man ikke kan tillate at alle laster ned det de vil og distribuerer det fritt ut til elevene sine. Det må det være en viss kontroll på. Oslo kommune ser på å utvikle en lokal app-store, slik som Bærum-skolen har, der det er flere restriksjoner og mer styring av hvilke apper skolen får lov til å laste ned.

Vet du hva lærerne synes om å bruke iPad til å kommunisere med elevene?

– De får gitt de beskjedene som de ønsker å gi overfor elevene. Det er heller overfor foresatte at det er et problem å nå frem med kommunikasjon.

Hva er innvendingen fra foresatte?

– Foreldre forstår ofte ikke sin rett til innsyn, det kan være at foreldre vil gå inn på ipaden og se alt hva sine håpefulle gjør, men det er jo ikke helt sånn det fungerer. Barn har også rett til personvern, så det gjør at foresatte egentlig ikke skal kunne gå inn på elevenes nettbrett. Mye av frustrasjonen ligger i at de ikke får se alt elevene gjør, men det skal de heller ikke gjøre.

Sånn som denne skolemelding appen, er det sånn at foreldrene også kan se alle beskjedene der, eller er det delt opp i forskjellige seksjoner?

– Læreren kan velge å sende kun til elev, eller velge å hekte på foresatte. I de fleste tilfeller sender de til både elev og foresatt. Akkurat meldingsappen fungerer veldig godt som kommunikasjonskanal ut til foresatte. Utfordringen ligger i at man ikke når de som ikke har appen, og evt må sende sms og epost-varsling ved bruk av appen for å fange opp de som ikke allerede har den.

Har det blitt lettere for lærerne å følge opp hver enkelt elev?

– Lærerne sier at dokumentasjonen de har fra elevene, altså arbeidet og oppgavene de gjør, som de bruker som grunnlag til vurdering, er mye enklere når de har iPad. En av de tingene de gjør mye av er å ta bilder og filmer til når de gjør ting i f.eks kunst og håndverk, slik at de får et godt  vurderingsgrunnlag som er mye bedre nå enn før. Men mye av kommunikasjonen er nok muntlig tilbakemeldinger og relasjonen mellom lærer og elev. Mange av disse elevene er jo så små at de ikke kan lese selv enda.

Har innføringen av ipad forandret måten lærerne legger opp undervisningen på? Nye undervisningsmetoder?

– Det vi ser med de som lykkes med iPad-bruken er at læreren har endret seg fra å være en som står som en slags foredragsholder til at elevene er mer og mer involvert i  sin egen læring. De lærerne som ikke begrenser potensialet i bruken lykkes mye bedre enn de som bruker iPad som en slags kladdebok.

Hvordan hjelper/veileder dere lærere til å bli flinkere til å bruke iPad? Trygger dere de utrygge eller introduserer dere løsninger de kan ta i bruk i undervisning?

– Det er i utgangspunktet skolene selv som spør oss om hjelp, det er begrenset hvor mye vi kan hjelpe de skolene som har behov for det, da det er 190 skoler i Oslo og vi er 7 stykker på veilederteamet vårt. Det hele går via en søknadsprosess og via oslo og så går det via områdedirektør, og etter visse kriterier er det noen som får hjelp. Nå i år har vi rukket å hjelpe 25 skoler, der de får et standard opplegg, et kurs og veiledning ute på skolene. Det de får hjelp til er gjerne systemer de har selv, altså, de har hørt at  naboskolen synes ‘det’ systemet er kjempebra og så har de kjøpt det, og skjønner ikke helt hvordan de skal bruke det, så må vi komme å vise dem hvordan de skal bruke det. Hvis de har et bevisst forhold til hvilket system de har kjøpt, så hjelper vi dem med det. Veiledernes primæroppgave er å lære dem god praksis.

Bruker de iPaden aktivt i de fleste fag? Er det app-basert hvilke fag det blir mest brukt i?

– Det er ikke et app-fokus lenger, man trenger ikke en lese-app eller matte-app for å gjøre matte. De bruker det de kaller “produksjons apper” tilsvarende omtrent PowerPoint, og så produserer elever presentasjoner og annet. Man sitter ikke like mye å terper og jobber med oppgaver, det nærmer seg en fagfornyelse med rike og åpne oppgaver. Det er ikke mer enn en fire fem apper som alle bruker på skolen. Klart er det noen som er snevret inn på et tema, men dette er ikke like viktig lenger.

Har dere gjort noen målinger på læringsutbytte i de fagene hvor man benytter iPad?

– Vi måler ikke så mye utover Oslo-prøver og nasjonale prøver, så det å se en klar sammenheng mellom hvorvidt det å bruke iPad skaper mer læring enn de som ikke gjør det, har vi enda ingen gode tall på.

Tilbakemelding fra lærerne, opplever de det som positivt å bruke iPad?

– De fleste gjør det.  Lærerne er så klart ulike, det å få noen som har undervist på den samme måten i 30 år til å endre undervisningsmetode, kan være utfordrende, samtidig som man har de som ser nytten og verdien i iPad og er kjempe interessert i det, har lettere for å lykkes. Det er mange som ser nytten i dette verktøyet, gitt at det blir brukt riktig.

Dette stiller kanskje noen nye krav til lærerne som de ikke har vært overfor før?

– Det er helt riktig. Det er jo snakk om en del penger skolen bruker på å kjøpe dette. Ikke bare er det dyrt, men det kan jo være bortkastet å bruke masse penger på noe som ikke fungerer. Veldig mange skoleledere er veldig på for at det skal bli en suksess, for å si det sånn.

Informasjonsflyt; Elev – elev

Hvordan har innføring av iPad endret hvordan elevene kan samarbeide?

– Mitt inntrykk er at de samarbeider på en annen måte nå, enn før. Nå har de egne systemer de kan samarbeide og drive med gruppearbeid i.

Sånn som i de produksjons appene du snakker om at de bruker, er det noen innebygde samarbeid funksjoner der de kan samarbeide om å jobbe med det samme arket eller jobbe seg i mellom?

– Ja, det er det så absolutt. Og det benyttes mye. Det samarbeides jo på mange flere måter, at en skriver og andre snakker for eksempel, slik som de også gjorde før, det er mye enklere nå.

 Er det noen muligheter for samarbeid også utenfor skolen, med for eksempel lekser?

– Ja, de fleste har jo også med seg iPaden hjem, så der er det akkurat samme funksjoner hjemme som på skolen.

Blir lekser levert på iPaden?

– Ja, det er fullt mulig å levere lekser via iPad. Hvordan de leverer leksene avhenger av hva slags type lekse de har. Om det ikke leveres på iPad så blir det dokumentert med iPad i form av at man tar bilder av leksene.

Evaluering:

Når dere skal evaluere satsingen av iPad på skolene, hva er det man setter som suksesskriterier da?

– Vi har ingen direkte måling på bruk av disse systemene, vi måler ikke antall timer brukt på iPad eller lignende. Vi styrer hovedsakelig etter de resultatene skolene har, i form av nasjonale prøver slik som vi alltid har gjort. Om en skole har gått veldig ned i resultater i forhold til tidligere resultater er det klart man må ta det til etterretning og revurdere bruken.

Er det noen løsninger til undervisning, kommunikasjon eller lignende dere skulle ønske fantes, som ikke eksisterer i dag?

– Nei, det er veldig vanskelig å svare på. Skolene har sine behov, de finner ofte løsninger som dekker behovene sine i varierende grad, men de får det jo ofte til. Siden behovene varierer så veldig så er det vanskelig å si noe konkret. Det er lettere å se behovet for mer tekniske ting som lagring. Men de er stort sett fornøyd.

Er det noen av skolene som har gått til innkjøp av iPad, som har dempet satsingen?

– Ja, det er noen som har falt litt fra i satsingen av iPad, ofte pga skolelederen tenker det er genialt, uten at hverken de selv eller lærerne helt forstår hvordan de skal bruke det, og så fortsetter de bare på samme måte som tidligere i stedet for å sette seg inn i det. Hovedutfordringen handler kanskje om at de ikke har nok  kompetanse til å kunne bruke det på en god måte.

Summary and analysis

The motivation to introduce iPads in Oslo came from the needs of the schools. He meant that the iPad solved many of the needs, and at the same time it’s an easy tool to use.

The tablets are controlled by an MDM (Mobile Device Manager) provided to all schools in Oslo, but each school has a lot of freedom beyond that. The municipality of Oslo provides what is called the “Skole Plattform”, which in short is office 365, Itslearning and Skolemelding.

They don’t measure the use of iPads in any specific way, other than what they’ve always done – using “Nasjonale prøver” and “Osloprøver”. They have numbers on how many people download their apps, but other than that there’s not much statistics.

The biggest challenge with using tablets in schools is that not all teachers know how to use it, and it’s difficult to get help for those who seek it. The help team consists of 7 people that’s supposed to help 190 schools.

There is also a privacy issue regarding the ipads pupils use. Parents’ desire right to access to see what their kids do on their tablets, but they’re not always granted permission due to the strict privacy laws the schools have to follow.

Another challenge is that many students expressed is the lack of standardisation in the use of apps for communication. Outside of the named apps schools are free to use most apps. This can cause a student to use two different apps serving the same purpose based on the preference of the teacher. To reduce the variance of apps some neighboring districts/schools are creating special app stores/market to get more control. Oslo is also planning to do the same.