Home

Velkommen til prosjektet  vårt i Designmetoder

 

I denne bloggen vil vi utforske designprosessen innenfor temaet
«Hvordan kan barneskole-elever utnytte digital kompetanse i klasserommet? «