Prosessen i litteratursøket

Forberedelse 

Aller først starter vi å diskutere hva temaet vårt handler om.

Education” har vi valgt, og det innebærer alt vi gjør i høst. Vi er jo tross alt studenter nå. Vi diskuterer hva utdanning er og har vært fra vi var små til nå; hvilke fag har vi hatt utbytte av, hva kommer vi til å få bruk for videre i livet og er alt vi har lært til nå nyttig for ungdom i dag? Dessuten har vi fundert på hvilke karakterer fra VGS som har påvirket veien hit.  

Mange spørsmål dukker opp underveis;  

Why arent kids today as focused on education as before? 

How does verbal interactions between primary school children affect their personal development in social settings later in life? 

How can the elementary schools use the childrens social media usage to their academic advantage? 

How can online education help kids (primary school pupilsbecome more engage in eLearning? 

What is the reason why kids find education dry and dull, while social media and gaming more interesting and entertaining? 

  

Søk 

Vi må finne søkeord. Ord som kan hjelpe oss å finne relevante artikler til våre spørsmål. Vi prøver de første som slår oss når vi tenker på utdanning. Vi finner artikler fra i år og helt tilbake til 90-tallet. Lengre bak enn det tør vi ikke sjekke. Vi siler ut alt før 2015, det er interessant men ikke oppdatert nok. Vi prøver engelsk versjon og norsk versjon av spørsmålet vårt for å finne naturlige kandidater til rapporten.  

 

 

Utvelgelse 

Flere timer passerer, det er mange som er engasjerte i hvilket utbytte utdanning har for oss jo eldre vi blir.  Vi begynner å 

 

Evaluering 

 

Preparing Our Literature Review . Preparation- Search- Select- Evaluation

  • Vårt mål, hva vil vi finne ut av?
   Hvordan kan barneskoler forbedre hverdagen i klasserommet ved bruk av sosiale media?
  • Forskning viser at de aller fleste skolebarn allerede bruker denne teknologien hver dag. Målet vårt er å finne verktøy som utnytter dette, i tillegg til å finne eksempler på hvordan bruk av teknologi forbedrer læring for barn; som sosial kommunikasjon, leseferdighet og forståelse for digitale medier.
  • Nøkkelord på engelsk, disse gir flere treff enn på norsk
   Communication, information, social media, interaction, elementary schools, digital media, statistics, studies, students, classroom, class.

 

  • Kombinasjoner av nøkkelord
   Hvordan bruker lærere sosiale medier i skolesammenheng?
  • («Barneskole» AND lærer AND sosiale AND medier) OR («Barneskole» AND lærere AND sosiale AND medier) OR («barneskoler» AND lærere AND sosiale AND medier) OR («Barneskole» AND lærer AND sosiale AND medier).
   Hvor mange barneskoleklasser bruker sosiale medier? («Barneskole» AND skoler AND sosiale AND medier AND klasse) OR («Barneskole» AND skoler AND sosiale AND medier AND klasse) OR («Barneskoler» AND skoler AND sosiale AND medier AND klasse)

 

  • Bestemme litteraturens karakter
   Denne type informasjon finnes i største grad på nett så vi har fastslått å bruke søkemotorer som vår hovedkilde til informasjon. Bøker blir gjerne utdatert i disse dager og med vårt tema er det veldig aktuelt å finne de beste informasjonskildene på nett. Vi søker gjennom internett ved bruk av Google Scholar, Google Søk og Google Books. Samtidig vil vi benytte digitale journaler og andre nettbaserte kilder vi finner.

 

Hvordan kan barneskolen bruke barns bruk av sosiale media til å forbedre opplevelsen i klasserommet?

 

 • Vi ønsker å utforske hvordan vi kan bruke dagens barns sosiale media-bruk til å forbedre hverdagen i klasserommet

 

 • Informasjonen flyter til skolen, og den kan komme fra flere ulike kilder. (Sitat Klaudia i timen Designmetoder)

 

 • Informasjonen vi leter etter er barneskolens bruk av sosiale media

 

 • Grunnen til at vi vil utforske dette, er på grunn av studier har vist at mange barn som passer in i disse alders gruppene bruker allerede disse teknologiene nesten hver dag og  skoler burde inkludere denne teknologien i klasserommet.