1.1 Exploration through Literature Search

PROSESSEN I LITERATURSØKET 

 

How can the elementary schools use todays children (social) media usage to improve the everyday classroom experience? 

 

Forberedelse 

Aller først starter vi å diskutere hva temaet vårt handler om. “Education” har vi valgt, og det innebærer alt vi gjør i høst. Vi er jo tross alt studenter nå. Vi diskuterer hva utdanning er og har vært fra vi var små til nå; hvilke fag har vi hatt utbytte av, hva kommer vi til å få bruk for videre i livet og er alt vi har lært til nå nyttig for ungdom i dag? Dessuten har vi fundert på hvilke karakterer fra VGS som har påvirket veien hit.  

Mange spørsmål dukker opp underveis;  

Why arent kids today as focused on education as before? 

How does vocal interactions between primary school children affect their personal development in social settings/interactions later in life? 

How can the elementary schools use the childrens social media usage to their academic advantage? 

How can online education help primary school pupils become more engaged in eLearning? 

What is the reason why kids find education dry and dull, while social media and gaming more interesting and entertaining? 

 

 

Søk 

Vi må finne søkeord. Ord som kan hjelpe oss å finne relevante artikler til våre spørsmål. Vi prøver de første som slår oss når vi tenker på utdanning. Vi finner artikler fra i år og helt tilbake til tidlig 2000-tallet. Lengre bak enn det tør vi ikke sjekke. Vi siler ut alt før 2010, det er interessant, men ikke oppdatert nok. Vi prøver engelsk versjon og norsk versjon av spørsmålet vårt for å finne naturlige kandidater til rapporten.  

Nøkkelord 

Fokus  

Skadevare                           

Skrivelæring  

Nettvett 

Sosiale medier 

Barneskole 

Digital læring 

Klasserom 

Tradisjonell læring 

Digitale læringsverktøy 

 

Utvelgelse 

Flere timer passerer, det er mange som er engasjerte i hvilket utbytte utdanning har for oss jo eldre vi blir. Vi er innom forskning.no, Drammen kommunes strategi for digitalisering og ser på engelske artikler i tillegg.  Lengre ned finnes flere av våre kilder.  

 

Evaluering 

For å finne kilder og stoff til litteratur anmeldelsen var Google Scholar en veldig grei digital tjeneste, hvor man kunne finne forskningsartikler. Her var det lett tilgjengelig og få referansepunkter som man kunne flytte inn i anmeldelsen vår for og ha kildehenvisning tilgjengelig.  

 

—————————————————————————————– 

 

 

Literature Review Rapport 

 

Hvordan kan dagens barn og unges sosiale medier bruk utnyttes for et bedre klasserom opplevelse? 

Hovedelementer er sosiale medier (evt. andre medier ut fra hva som er mest dokumentasjon innenfor) og hvordan de er involvert i læringen hos skolen, slik at eleven sin kunnskap kan være til bruk for undervisningen.  

Bakgrunn for hvorfor barneskole-elever kan bruke sosiale medier, i og med at de har brukt digitale plattformer fra barnehagealder. Mer skole i barnehagen enn for ti år siden, mer digital bruk.  

Undersøkelser viser at fleste barn i barneskolealder har tilgang til mobiltelefon eller lignende enhet og store deler av disse bruker enheten sin hver dag til blant annet sosiale medier, samt bruken øker gradvis med alder.  

 

Children at school 

(2008). Hentet fra https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364

I klasserommet 

Det finnes flere måter lærere kan utnytte elevens kunnskap og interesse for sosiale medier på. 
En lærer i Ontario brukte Padlet og Twitter for å utvide klasserommets opplevelse til hele verden. 

If you step into my classroom you will quickly find out that we are a classroom with no walls. Video conferencingbloggingcreating videos and booksteaching and learning from other peers in the classroom, in the school and in the world about what they are interested in is embedded into the daily instruction of my classroom. The result of this purposeful connectivity is that my group of grade 1/2 students has begun to develop a global perspective of issues that could not have been authentically discovered if they were solely engaged in books in our classroom.” – Kristen Wideen (Beth Holland, 2013)

Bruken av denne type teknologi har engasjert elevene på et helt nytt nivå. De fleste barna har allerede iPad eller lignende hjemme fra før. (Wideen, 2013). 
I Norge kan vi kjenne oss igjen her, en undersøkelse fra Medietilsynet gjorde på 4805 barn viste blant annet at 87% av barn i 9-11 års alderen har egen smarttelefon. For barn i 12-14 års alderen er det så mye som 97% prosent som eier smarttelefoner. (Medietilsynet, 2018). 

(Medietilsynet, 2018) https://medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier

Som klasse har elevene i dette tilfellet brukt Twitter og KidBlogs for å dele det de lærer på skolen med foreldre, andre elever og ikke minst et større samfunn. Læreren diskuterte med elevene hva de hadde lært i klasserommet før de brukte Twitter til å dele sine tanker, spørsmål og idéer. Dette gjør at elevene får oppleve i et tidlig stadium hvordan det er å dele informasjon og det skapte også en flyt av informasjon direkte til foreldrene. De kunne da kommentere og komme med innspill til sine egne barn. (Holland, 2013). Bruken av dette i skolen har også gitt elever en lettere og mer engasjerende måte å gi tilbakemelding på medelevers arbeid, de gir hverandre konstruktiv kritikk og ikke minst kan komme lettere i kontakt med lærere om de har spørsmål og innspill. (Kessler, 2010).
 

Dette viser at elevene tidlig lærer å uttrykke seg selv, og de bruker teknologi de allerede er vant til å bruke hjemme i skolehverdagen. Dette gir barna verdifull erfaring som de kommer å bruke senere i en verden hvor sosiale og digitale medier er kommet for å bli. Det er ingen fasit på hvordan dette skal introduseres i skolen, men det som er viktig er at elever introdusert til sosiale medier på en sikker og passende måte slik at de kan bli en informasjonsyter i en allerede digitalstyrt hverdag. Drammen kommune har allerede implementert en strategi for skolegangen 2017-2020 for å forberede skolebarn til et digitalt arbeidsliv de har i møte. De håper på å løse morgendagens læringsutfordringer gjennom IKT-planen og har allerede satt teknologicoacher til verks. (Jøsendal, Drammen Kommune, 2017) 

 

Positive og negative sider ved sosiale medier i skolen 

Digitale medier er en stadig voksende læringsplattform. Gjennom digitale medier kan barna tilegne seg alt fra matematikk, til språkegenskaper, til musikkegenskaper.  

Det meste ligger tilgjengelig på nettet hovedsakelig på engelsk, men da gjelder det å kunne, eller lære engelsk. Læreren kan lage oppgaver til elevene på nettet som elevene kan gjøre om igjen til de har innforstått stoffet, dersom noen trenger mer gjennomgang og undervisningen går for fort.
Negativt sett kan barna tilegne seg skadevare på maskin som kan føre til spredning til andre enheter på skolenettet, men samtidig kan dem da lære om nettvett. Men i motsetning er det også stort behov for digitale kompetanse, for at barna skal ha forbedring hvordan de skal nødvendigvis behandle datamaskiner med respekt. 
Utfordringer læreren bør tenke over om hva slags konsekvenser når det er stadig mye frihet ved bruk av datamaskiner kan føre til. Lærerens bør sørge for at barna skal bare ha tilgang til skolehverdagen som skal være utgjør nyttig og at kravet for å tilpasse bruken av digitale verktøy i læringen. 

I artikkelen “The Case For Social Media in Schools” som er skrevet av Sarah Kessler poengterer hun hvor viktig bruk av sunn fornuft er for opplæring av bruk av digitale medier; “Nobody would dispute that the risks of children using social media are real and not to be taken lightlyBut there are also dangers offline. The teachers and parents who embrace social media say the best way to keep kids safe, online or offline, is to teach them. ( 

 https://mashable.com/2010/09/29/social-media-in-school/ 

Nettvett er en viktig lærdom for barn og voksne. Gjennom nettvett lærer man om hvordan man skal forholde seg til fremmede, og ukjente områder på digitale plattformer. Dette er noe som kan føres videre til dagliglivet.  

 

Rom for forbedring i barns læringsmiljø 

Digital kompetanse kommer i større og større grad i fokus både hos lærere i barnehagen, skolen og ikke minst hos foreldrene til barna. Til og med arbeidsgivere speider etter unge tekniske kompetente kandidater. Dagens utfordringer ligger hovedsakelig hos kompetansenivået ansatte lærere på barneskoler og barnehager innehar. I dag har ikke lærere tilstrekkelig oppdatert kompetanse innen digitale læringsmidler. Både dette og tilgang på utstyr i tradisjonelle barnehager og barneskoler tar læring bort fra barna, dette dokumenteres i Drammen kommune sin strategi for digitalisering i skolen. De beskriver at dette er håndterlig og det utarbeides en forbedring på disse feltene gjennom investeringer i utstyr og stor satsing på å heve lærernes kompetanse.  

Å systematisere kompetanseheving er viktig og det er en garanti for at elever og barn som fortsatt går i barnehagen skal få god nok startkompetanse. Dette ønsker Drammen kommunes IKT-plan å legge opp til. Teknologien har potensiale til å være læringsfremmende spesielt for de som har læringshindringer eller vansker ellers i skolehverdagen. Det åpner opp for flere muligheter når det gjelder struktur av opplæring, til barn og lærers fordel.  

 

 

Hvordan ser bruk av digitale verktøy ut i barneskolen og hvilke muligheter har vi? 

Det blir mer og mer vanlig å introdusere elever for digital læring ved bruk av f.eks. nettbrett. 25% av norske kommuner vedtok i 2018 at elever på 1. til 4. klasse skal ha eget nettbrett eller PC, 5 til 7. klasse endte på 29%. Dette har også ført til høyere motivasjon blant elevene, siden skrivevansker ved bruk av blyant utgår og gjør at alle elevene har like forutsetninger. (Rongved, 2018)

“Elevene skriver, leser og lærer raskere enn før. iPaden gir oss muligheter som virket utenkelige for 10 år siden” – Frode Sømme. (Løkken, 2018) 

For å introdusere elevene til sosiale medier og hvordan de kan bli informasjonsytere kan man for eksempel gjøre ved bruk av blogg. Tjenesten KidBlog har blitt brukt av skoler i andre land, hvor en elev lærte voksne hvordan de kunne bruke en app som elevene hadde brukt i undervisningen. Etter 18 dager hadde eleven fått 42 kommentarer fra lærere, familiemedlemmer og andre voksne utover kontinentet. Dette gir elevene ett globalt publikum samt introduserer dem for kommunikasjonen som eksisterer vår digitale hverdag. (Holland, 2013).  

Verktøyet lar lærerne kontrollere alt av innhold som publiseres ved hjelp av ulike innstillinger slik at innlegg og kommentarer må godkjennes før alle elevene kan se innholdet. Utvikleren bak, Matt Hardy, vil ha et sikkert verktøy for å sikre barn mot farene og upassende reklame som sosiale medier inneholder. (Dorado, 2012).

Skolen trenger sosiale medier istedenfor å sperre det (Mikkelsen, 2012). Ett sikkert verktøy kan være en god start.  

 

Digitale verktøys tilgjengelighet, og bruksområder 

NRK Super – Dette er en medieportal for enkel læring, NRK har utviklet sin egen TV-plattform siden fargeTV til å nå barnefamilier lettere.  

Kids Messenger – Man kan kommunisere sikkert 

Youtube kids – En egen youtubeside for barn, hvor kun barnevennlige videoer som barneTV, og annet lærerikt innhold er filtrert inn, slik at barn ikke får erfart voksent innhold som ikke egner seg for dem.  

ChatFOSS (kun iOS) – Videochat, del bilder og meldinger med venner. 

GeckoLife – Lag chatrom, planlegg, del og lagre. 

Twitter – Her kan barn lære seg å skrive kortfattet og presist. Denne nettsiden er ufiltrert og har aldersgrense for å kunne opprette egen bruker.  

Padlet – Lag websider, og dokumenter, nettbaserte tavler  

Itslearning – Timeplan, Skoleoppgaver, grupper, karakter og karakter oversikt. 

Canvas – Timeplan, Skoleoppgaver, grupper, karakter, og klasse oversikt. 

Matematikk.org – Plattform for å lære matematikk 1.-10.klasse. Denne er utformet som spill og er utformet for å engasjere barn 

 

Elever som er lei av lesing og skriving får ofte skriftlig informasjon gjennom internett, og sosiale medier som gir godt med lesestoff og tilbakemeldingsmuligheter. Dette er noe som elever ofte leser, og kommentere på. Dette hjelper med barnas skrive- og leseferdigheter og læringsmåte. Det kan ha stort betydning for læreprosessen og gjennom barnas utviklingsmotorikk. Muligheten for at digital hjelpemidler skal ikke bare læres, men også formidler som et godt alternativt verktøy særlig for elevene som trenger tilrettelegging i undervisningstimene.  

 Boy mobile phone addiction phone. 

(2018). Hentet fra https://pixabay.com/photos/boy-mobile-phone-addiction-phone-3360415/

 

 

Litteraturliste  

Holland, B. (2013). Introducing Social Media to Elementary Students. Artikkel. Hentet fra: https://www.edutopia.org/blog/introducing-social-media-lower-elementary-beth-holland

Wideen, K. (2013, 14 April). How My Learning Environment Has EvolvedBlogginnlegg. Hentet fra: http://www.mrswideen.com/2013/04/how-my-learning-environment-has-evolved.html
 

Kessler, S. (Sep 29, 2010). The Case For Social Media in Schools. Artikkel. Hentet fra https://mashable.com/2010/09/29/social-media-in-school/

Drammen kommune. (2017). “Det handler først og fremst om læring, strategi for digital læring i barnehage og skolen 2017-2020” Artikkel. Hentet fra: https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/om-drammen-kommune/planer-og-retningslinjer/skole-barnehage-og-oppvekst/strategi-for-digitalisering-i-barnehage-skole-og-oppvekst.pdf

Løkken, N.A. (2018). Ipad i skolen – En teknologisk snarvei eller pedagogisk kortslutning? Artikkel. Hentet fra: https://www.nernett.no/artikler/nyhende/ipad-skolen-oyra-skule 

DoradoJ. (2012). Give Social Media a Second HanceArtikkel. Hentet fra: http://waves.haydenmcneil.com/jamie-dorado-give-social-media-chance/ 

 

 

 

Forskningsartikler og journaler: 

Scientific American. (Nov 7, 2018). We Should Teach Media Literacy in Elemantary School. Hentet fra: https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-should-teach-media-literacy-in-elementary-school/ 

Medietilsynet. (2018). Barn og medierundersøkelsen 2018, 9 – 18-åringer om medievaner og opplevelser. Artikkel. Hentet fra: https://medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier. 

ScienceDailyJournal (Sep 13, 2017). Social media helps students learn scientific argumentation better. Hentet fra: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170913193153.htm 

Rongved, E. (2018). Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen? Artikkel. Hentet fra: https://lesesenteret.uis.no/forskning/forskningsartikler/hva-snakker-vi-om-nar-vi-snakker-om-digitalisering-i-skolen-article124317-12576.html

Mikkelsen, S. (2012) Skolen trenger sosiale medier. Artikkel. Hentet fra: https://www.universitetsavisa.no/forskning/2012/10/23/Skolen-trenger-sosiale-medier-18370722.ece