Preparing Our Literature Review . Preparation- Search- Select- Evaluation

  • Vårt mål, hva vil vi finne ut av?
   Hvordan kan barneskoler forbedre hverdagen i klasserommet ved bruk av sosiale media?
  • Forskning viser at de aller fleste skolebarn allerede bruker denne teknologien hver dag. Målet vårt er å finne verktøy som utnytter dette, i tillegg til å finne eksempler på hvordan bruk av teknologi forbedrer læring for barn; som sosial kommunikasjon, leseferdighet og forståelse for digitale medier.
  • Nøkkelord på engelsk, disse gir flere treff enn på norsk
   Communication, information, social media, interaction, elementary schools, digital media, statistics, studies, students, classroom, class.

 

  • Kombinasjoner av nøkkelord
   Hvordan bruker lærere sosiale medier i skolesammenheng?
  • («Barneskole» AND lærer AND sosiale AND medier) OR («Barneskole» AND lærere AND sosiale AND medier) OR («barneskoler» AND lærere AND sosiale AND medier) OR («Barneskole» AND lærer AND sosiale AND medier).
   Hvor mange barneskoleklasser bruker sosiale medier? («Barneskole» AND skoler AND sosiale AND medier AND klasse) OR («Barneskole» AND skoler AND sosiale AND medier AND klasse) OR («Barneskoler» AND skoler AND sosiale AND medier AND klasse)

 

  • Bestemme litteraturens karakter
   Denne type informasjon finnes i største grad på nett så vi har fastslått å bruke søkemotorer som vår hovedkilde til informasjon. Bøker blir gjerne utdatert i disse dager og med vårt tema er det veldig aktuelt å finne de beste informasjonskildene på nett. Vi søker gjennom internett ved bruk av Google Scholar, Google Søk og Google Books. Samtidig vil vi benytte digitale journaler og andre nettbaserte kilder vi finner.