4.1 – Prototype

Vår idé baserer seg på en applikasjon elever og lærere kan bruke for å ha mer oversikt over skoledagen. Den er ment som et hjelpemiddel slik at elevene har fundamental informasjon lett tilgjengelig samtidig som lærere kan ha lettere oversikt over enkle ting som oppgaver til kommunikasjon med foreldre og elever.

I selve appen vil elever ha tilgang til timeplan, bøker, kommunikasjon med  lærer og muligheten til å se frist for oppgavenes innleveringsdato, og når eleven har levert oppgaven. Lærerne vil ha samme tilgang men i tillegg vil de kunne se hvilke elever som har levert og holde en direkte linje med klassen via samtale-funksjonen. Dette ser vi på som en kjekk funksjon de kan ta med seg på for eksempel foreldremøte for å vise fremgang og hvordan elevene kommuniserer.

E-bøkene gjør det lett for elevene å kunne lære når det passer dem på fritiden, og virker som en overgang til å kunne tilegne seg digital kunnskap – som man gjør senere i hverdagen.

Elevene har timeplanen rett i appen og kan se hva som skjer framover i skolehverdagen. Timeplanen har også uketallene i tillegg til dag og måned der elevene og eventuelt foreldre har oversikt.

Appen er et verktøy for lærerne og elevene, og bygger en bro som gjør det enklere for de å kommunisere med hverandre. Mange barn kan være sky og ikke tør å spørre i timen foran resten av klassen eller direkte til læreren, og her får de en plattform der de kan spørre lærere i appen.


Vi gikk for et lyst og fargerikt design som fanger brukeren samtidig som det er behagelig for øynene. Det var viktig for oss at temaet ikke var for rotete og at det hadde ett enkelt brukergrensesnitt, derfor er menyene lagt under en egen funksjon for å ha mer plass til informasjonen brukeren har valgt å trykke seg inn på.

Adobe XD var et morsomt verktøy for oss å bruke i dette prosjektet, det var en lærerik måte på hvordan man kan starte et lignende prosjekt og se idéen vår komme til liv ut av ingenting. Vi startet med det mest fundamentale og deretter utvide det mer og mer til vi følte det representerte det vi ønsket å få til.

Link til vår Adobe XD prototype
Link til vår video-prototype


Som vi forklarte var vårt fokus på ett lyst og lett design viktig for oss noe vi føler gjenspeiler seg i alle funksjonene. Vi eksperimenterte med flere farger og mørkere toner før vi satte oss inn på det man kan se under. Vi føler oss komfortable med valget og vi tror brukerne også hadde gjort det.

Vår video-prototype kan også sees under her:

 

Refleksjonsnotat:

Når vi skulle starte med oppgave 4.1 «Prototype» støtte vi på vår største utfordring så langt i prosessen med designmetoder. Denne utfordringen var og er fortsatt å finne barn som er tilgjengelige for å teste appen i samtidig som de blir filmet.  Problemet her er at man må da ha tillatelse av barnets foresatte, i tillegg til at de foresatte vil være tilstede og se hva som blir gjort. Når foresatte ikke har interessen av og være tilstede, selv om barnet gjerne er veldig interessert i å prøve prototypen vår så kommer vi ingen vei.
Enda en problemstilling er at ingen av oss i gruppen har noen søsken i riktig aldersgruppe eller nære slektninger, og det gjør at oppgaven blir enda vanskeligere og løse.

Prototypen vi skulle lage, gikk forholdsvis greit for seg. En av oss tok på seg jobben, begynte med å designe og lage prototypen. Dette ble gjort med baktanke av hva det ferdige produktet skulle ha tilgjengeligheter for.
I løpet av designprosessen sendte vi prototypen ut til andre i familien og venner for å teste den. På denne måten ville vi slippe og ha noen bugs når vi eventuelt fikk fatt i barn som var i riktig brukergruppe.

Når vi startet prototypen var det bare en røff skisse, laget I paint. På denne skissen var vi interessert i og bruke type «Dark-Mode» som er ofte en utvidet tjeneste på de fleste nettsider og apps nå tildags. Grunnet det skal være lettere på øynene.  Dette fikk vi kritisk tilbakemelding på under veiledningen, og grunnet det endret vi fargevalgene i den senere prototypen.

 

 

I tillegg fjernet vi blant annet «Test mode» som skulle være en egen «Prøve sentral» hvor lærere kunne laste opp prøver og gi tilgang til elevene sine. Elevene ville da ha en enhet (som f.eks laptop) de ville fått låne fra skolen, som ble da låst til prøve-modusen i applikasjonen i det de gikk inn på «test mode».  Der ville de få tilgang til de andre funksjonene kun etter at prøven var gjennomført, eller tiden på prøven hadde gått ut. Prøvene ville da bli sendt videre til en skoledatabase slik at skolen kunne lagre karakterer og plassere dem på vitnemål i fremtiden.

Vi planla også at elevene hadde mulighet til å bruke godkjente nettsider med materiale som tilsvarte læremateriale for pensum. Dette ville da komme gjennom nettsider som var sett over av noen med god kunnskap for faget, og dersom nettsidene ble godkjent ville de komme inn i en egen del av appen hvor ekstra lesestoff var tilgjengelig. Stoffet ville ikke avvike fra bøkene, men ville ha en annen vinkling på samme stoff, slik at om man ikke forstod hva som stod i bøkene ville ha en alternativ vinkling som kanskje forklarte bedre.